Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 43

Циклоспорін − імунодепресант, який вибірково пригнічує|придушує| T-хелпер-клітки|, приводячи|призводити| до пригноблюваного імунітету. Він використовується, щоб|аби| запобігти відторгненню органів при пересадці|пересаджуванні| нирок, печінки, кісткового мозку, і серця.

Розділ 27.     ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ

Променева терапія − використання радіоактивної субстанції для лікування хвороби. Променева терапія всіх головних областей лімфовузла − відома як сумарне випромінювання − використовується, щоб|аби| лікувати певні захворювання, як наприклад хвороба Ходжкина.

Розділ 28.     ХІРУРГІЯ

Хірургічні операції для захворювань лімфатичної і імунної системи включають видалення|віддалення| лімфовузла, судин|посудин| лімфи, селезінки, або тимуса|:

Лімфаденектомія − хірургічне видалення|віддалення| лімфовузла.

Лімфоангиотомія − хірургічне видалення|віддалення| судин|посудин| лімфи.

Спленектомія, або видалення|віддалення| селезінки, викликає|спричиняє| збільшений ризик інфекції, особливо від таких бактерій як пневмонія Стрептокока.

Тимектомія − хірургічне видалення|віддалення| тимуса|.

Розділ 29.     ТРАНСПЛАНТАЦІЯ КІСТКОВОГО МОЗКУ

Трансплантація кісткового мозку починається із збору|збирання| клітин  кісткового мозку від донора. Клітки|клітини| потім переміщаються до пацієнта з|із| пригноблюваним імунітетом. Існує 4 види пересадки|пересаджування| кісткового мозку:

Алогенна пересадка|пересаджування| використовує кістковий мозок від сумісного донора, зазвичай|звично| брата або сестри.

Аутотрансплантат – використовує тканину кісткового мозку, яка відбирається у пацієнта перед тим, як він отримає|одержуватиме| хіміотерапію і радіаційну терапію, або поки він знаходиться|перебуває| в ремісії, і тканина заморожується для пізнішого використання.

Пересадка|пересаджування| стволових клітин включає переливання стволових клітин, які можуть розвиватися в еритроцити, лейкоцити, і тромбоцити. Стволові  клітини зазвичай|звично| відбираються у пацієнта перед хіміотерапією.

Сингенний трансплантат відноситься до трансплантації кісткового мозку між однояйцевими близнятами.

Додаток В.  Англо-український та українсько-англійський словники

Англо-український словник

acquiredimmunityпридбаний імунітет 

acuterenalfailure гостра ниркова недостатність

acuterespiratoryfailure гостра дихальна недостатність

adenoids аденоїди

adjacent суміжний

airborne повітряно-краплинний

airway дихальні шляхи

alert тривога

anaphylaxis анафілаксія

angioedema  гігантська кропив'янка

antiglobulintest  антиглобулиновый тест

aplasia  відсутність розвитку

apophyseal апофизарный

apparently очевидно

appendix апендикс

atopicdermatitis синдром Беньє - Брока

autologousаутологичний

barrier  бар'єр

bloodtyping визначення групи крові

breakdown розпадатися

breast-fedinfant дитина, що вигодовується грудьми

butterflyrash  висип у формі метелика

cell-mediatedimmunityклітинний імунітет

chyleлімфа

colostrumмолозиво

compatibilityсумісність

compatibleсумісний

complementsystemсистема комплементу

completevascularcollapseповне руйнування судин

congenitalmalformationвроджена вада розвитку

congestionгіперемія

costovertebralреберно-хребцевий

cross-matchпробувати кров на перехресну сумісність

cyclosporineциклоспорин

cytotoxicdrugsцитотоксичні засоби

dandruffлупа

derivedвторинний

destinedпризначений

diffuseрозсіювати

DiGeorgesyndromeаплазія тимуса

dilutesolutionрозбавлений розчин

disseminationрозповсюдження

distinctявний

diverseрізноманітний 

elicitвикликати

eliminateліквідовувати 

encounterзіткнення

engulfпоглинати

entityсуть 

evaluateвизначати

exacerbationзагострення хвороби

extrinsicзовнішній

febrileгарячковий

four-prongedчотирьохріжковий

hayfeverсінна лихоманка

HLAcomplexголовний комплекс гістосумісності у людини

hostdefenseзахисні сили організму

humoralimmunityгуморальний імунітет

hypersensitivityалергія

hypersensitivitydiseaseалергічна хвороба 

hypoplasiaгіпоплазія

immunodeficiencyімунодефіцит