Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 37

·  Cytotoxic drugs kill immune cells while they're repli­cating. However, most cytotoxic drugs aren’t selective and, therefore, interfere with all rapidly growing cells. As a result, they reduce the number of lymphocytes as well as phagocytes.

·  Cyclosporine is an immunosuppressant drug that se­lectively suppresses T-helper cells, resulting in depressed immunity. It's used to prevent organ rejection in kidney, liver, bone marrow, and heart transplants.

Chapter 27.    RADIATION THERAPY

Radiation therapy is the use of a radioactive substance to treat a disease. Radiation therapy of all major lymph node areas — known as total nodal radiation — is used to treat certain disorders, such as Hodgkin's disease.

Chapter 28.    SURGERY

Surgeries for lymphatic and immune system disorders in­clude the removal of a lymph node, a lymph vessel, the spleen, or the thymus:

·  Lymphadenectomy is surgical removal of a lymph node.

·  Lymphangiectomy is surgical removal of a lymph vessel.

·  Splenectomy, or removal of the spleen, causes an in­creased risk of infection, especially from such bacteria as Streptococcus pneumonia.

·  Thymectomy is surgical removal of the thymus.

Chapter 29.    BONE MARROW TRANSPLANTATION

Bone marrow transplantation begins with the collec­tion of marrow cells from a donor. The cells are then  transferred to an immunosuppressed patient. There are 4 types of bone marrow transplant:

·  Allogeneic transplant uses bone marrow from a compatible donor, usually a sibling.

·  Autologous transplant uses marrow tissue that's har­vested from the patient before he receives chemotherapy and radiation therapy, or while he's in remission, and is frozen for later use.

·  Stem cell transplant involves the transfusion of stem cells, which can develop into RBCs, WBCs, and platelets. Stem cells are typically donated by the patient before chemotherapy.

·  Syngeneic transplant refers to the transplantation of marrow between identical twins.

ДОДАТОК Б.                             ТЕКСТ ПЕРЕКЛАДУ

ЛІМФАТИЧНА І ІМУННА СИСТЕМА

Розділ 1.     ЛІМФАТИЧНА І ІМУННА СТРУКТУРА. ФУНКЦІЇ

Імунна система різноманітна|всіляка| і складна, із|із| спеціальними клітками|клітинами| і структурами, які захищають організм проти|супроти| вторгнення шкідливих організмів або хімічних токсинів. Кров – важлива|поважна| частина|частка| цієї захисної системи. Хоча імунна система і кров – різні об'єкти, вони близько|поблизу| зв'язані. Наприклад, вони мають загальне|спільне| походження в кістковому мозку|кісті|, а імунна система використовує кровотік для транспортування її компонентів. Спеціальні клітки|клітини|, які розміщуються в кістковому мозку, називаються плюріпотентними| стволовими клітинами, розвиваються в імунних системах і клітках|клітинах| крові через процес під назвою гемопоез (кровотворення).  Деякі стволові клітини призначаються для виробництва інших кліток|клітин| імунної системи і служать джерелами лімфоцитів, тоді як інші розвиваються у фагоцити (клітки|клітини|, які пожирають і перетруюють клітинне|кліткове| сміття мікроорганізмів). Ті, які стають лімфоцитами, диференціюються або у В-клітки (які дозрівають|достигають| в кістковому мозку|кісті|), або в T-клітки| (які пересуваються до тимусу| і дозрівають|достигають| там). B-| і T-клітки| поширені всюди в лімфатичних органах, особливо в лімфовузлах і селезінці. У тимусі| (структура лімфи, яка розташована|схильна| в середостінні) T-клітки| піддаються процесу «навчання|вчення|», в якому ці клітки|клітини| «навчаються|виучують|» відрізняти інші клітки|клітини| собі подібних (однорідні клітки|клітини|), і відрізняти їх від всіх інших кліток|клітин| (неоднорідні клітки|клітини|). Термін «лімфоїдний» використовується для характеристики органів і тканин імунної системи, оскільки|тому що| перші та другі мають безпосереднє відношення до зростання|зросту|, розвитку, і розповсюдження|поширення| лімфоцитів.

Розділ 2.     ЛІМФОВУЗЛИ