Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 21

  Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на українську мову за допомогою не тільки конкретизації, а й вилучення їх у перекладі взагалі, а також шляхом використання їхніх словникових відповідників.

           2.3. Генералізація значення слова

  В процесі перекладу лексичних елементів перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням, нерідко, гіпонімом.  Трансформація генералізації звичайно використовується при перекладі загальнонародного та загальнонаукового (загальнотехнічного) шарів лексичного складу наукових i технічних текстів. Оскільки її застосування може призвести до певної втрати точності інформації, використовувати її слід обачно у тих випадках, коли вживания у перекладі словникового відповідника слова, що перекладається, може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм мови перекладу.

 Взагалі, при перекладі з англійської мови на українську явище заміни конкретного, видового поняття більш абстрактним, родовим спостерігається набагато рідше за конкретизацію значення. Деколи цього вимагає логіка побудови думки.

           2.4.  Модуляція

 Модуляція є варіюванням повідомлення, чого можна досягти, змінивши кут або точку зору. До цього способу можна вдатися, коли видно, що дослівний або навіть транспонований переклад призводить в результаті до вислову граматично правильному, але суперечить духу мови перекладу.

  Так само як і при транспозиції, ми розрізняємо вільну або факультативну модуляцію і модуляцію стійку або обов'язкову. Модуляція, яка представляє в позитивній формі те, що початкова мова представляє у формі негативної, є частіше за все факультативною, хоча тут існують безперечні переваги у кожній мові.

The following conditions may be encountered when per­forming a physical examination of the lymphatic and im­mune system: ...

Наступні захворювання не є виключними під час огляду стану лімфатичної та імунної систем паціента: ...

Різниця між стійкою і вільною модуляцією – це по суті питання ступеня. Коли ми маємо справу зі стійкою модуляцією, висока частотність вживання, повне ухвалення узусом, закріплена в словниках (або в граматиці) призводить до того, що будь-яка людина, чудово володіюча двома мовами, не коливається перед необхідністю вибору даного способу.

  При вільній модуляції стійка фіксація відсутня, і процес кожного разу відбувається заново. Відзначимо, проте, що звідси не витікає, що така модуляція є факультативною; вона повинна призвести при правильному застосуванні до ідеального рішення для мови перекладу відповідно до ситуації, запропонованої початковою мовою. Отже, вільна модуляція направлена на єдине рішення. Це єдине рішення приймається на звичному образі мислення, яке обов'язкове, а не факультативне. Можна помітити, що між стійкою і вільною модуляцією є тільки різниця в ступені,  і що вільна модуляція може у будь-який момент стати стійкою, як тільки вона отримає високий ступінь частотності або буде представлена як єдине рішення (це робиться звичайно на основі аналізу двомовних текстів в результаті дискусії на двомовній конференції, або виходячи з відомих перекладів, які мають високий літературний престиж). Перетворення вільної модуляції в стійку відбувається завжди, коли вона фіксується в словниках або в граматиках і стає предметом викладання. Починаючи з цього моменту, відмова від модуляції засуджується як порушення узуса.

          2.5. Додавання слова