Явище трансформації в перекладі англомовних текстів у галузі медицини, страница 12

Існує як міжгалузева омонімія абревіатур та скорочень, що описана вище, так і внутрішньогалузева омонімія, коли один і той же набір літер позначає зовсім різні поняття, наприклад, у військовій справі абревіатура FА позначає польову армію, польову артилерію, надбавку на утримання сім'ї та повітряну пригоду [13, с. 55].

Більшості омонімів невластиві позитивні риси, якими володіють переносні терміни (простота, легкість запам'ятовування та розуміння, підкреслювання зв'язку між відповідними поняттями). В межах якоїсь одної системи можна залишити тільки морфологічні омоніми, всі інші повинні бути вилучені [23, с. 70].

    1.6. Типи перекладацьких відношень мовних одиниць та їх переклад

Добре відомо, що різні мови по-різному відображають та закріплюють у значеннях своїх лексичних одиниць об'єктивну дійсність. У результаті значення навіть тих лексичних одиниць вихідної мови (надалі – ВМ)  та мови перекладу (надалі – МП), які звичайно розглядають як словникові еквіваленти, лише частково покривають один одного. Слів з повністю ідентичним значенням дуже мало. У ВМ можуть бути такі одиниці, для яких у лексичному запасі МП немає «готових» лексичних відповідників. Наприклад, в українській мові немає прямого еквівалента англійському терміну shelf-filler, який означає працівника в супермаркеті, який заповнює полиці товаром [19, с. 122].

Таким чином, дослідники [19; 30] виділяють п'ять типів співвідношення лексичних одиниць ВМ та МП як двох мовних систем, що можуть бути співставленні.

І. Одиниці ВМ та МП аналогічні за своєю структурою. Обсяг їх значень повністю співпадає. Це абсолютні еквіваленти. Якщо узяти будь-яку пару мов, то виявиться, що таких словникових відповідників буде відносно небагато − у всякому випадку їх буде набагато менше, ніж могло би здатися на перший погляд. До них відносяться деякі інтернаціональні слова: nuclearenergy − ядерна енергія, navigability − морехідність.

Відповідно сам перекладацький прийом в такій ситуації можна називати простою лексичною підстановкою.

Зовнішня подібність слів ВМ та МП може полягати, зокрема, у подібності їх звучання або літерного складу. Але досить часто такі слова відрізняються одне від іншого значенням. У цьому випадку їх називають «фальшивими друзями перекладача» [31:36], до яких відносяться:

·  напівінтернаціоналізми − слова, які мають лише частку тотожних
значень:  construction − конструкція,  побудова, progression − прогресія, просування;

·  псевдоінтернаціоналізми − слова, які не мають подібних значень,
наприклад,  technique − прийом (а не  «техніка»), expertise − компетентність (а не «експертиза»);

·  лексикалізовані форми множини:  industry − промисловість та industries − галузі промисловості;

·  пароніми − слова, які дуже подібні за формою, але відмінні за значенням,   наприклад: toaffect −  впливати  та  toeffect − здійснювати.

II. Відносно непоширене співвідношення лексичних одиниць ВМ та МП, коли один етнічний колектив у чомусь бачить один клас явищ, а інший − декілька класів. У цьому випадку одиниці ВМ та МП аналогічні за своєю структурою. Значення одиниці ВМ покривається у сукупності декількома одиницями  МП або навпаки: blue − синій та блакитний; рука − hand та arm, квітка − flower (трав'яних рослин), blossom (на деревах, кущах).

III. Одиниці ВМ та МП є аналогічними за своєю структурою, їх значення
частково   покривають   один   одного   та   частково   розходяться.  

Пошук перекладацького еквіваленту при третьому типі відношень мовних одиниць (коли перекладачу доводиться  відшукувати  одиницю  МП,  що частково співпадає та частково розходиться за своїм значенням з одиницею ВМ) відбувається за такими етапами: