Схема плану-конспекту уроку з англійської мови на тему: "Health"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

ПЛАН КОНСИЕКТ УРОКУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(АСПЕКТ УСНА ПРАКТИКА, ГРУПА ЯЯ-22)

Виконала:

Студентка V курсу групи ЯЕ-54

Севастьянова І.А.

Керівник практики:

Викладач кафедри методики та практики

англійської мови

Птушка А.С.

Харків 2008

Схема плану-конспекту уроку

Дата:  4.03.2008

Група: ЯЯ-22

Тип уроку: змішаний

Тема уроку:  “Health”

Цілі уроку:

Практична:

1.  розвити навички говоріння, читання, парної праці.

2.  автоматизувати вміння грамотного перекладу нового тексту, здатність вести дискусію.

  Розвиваюча: розвивати здібності студентів, які забезпечують успішне функціонування пізнавальної, емоційно-оціночної, творчої сфер учнів.

  Освітня: поглибити знання студентів в англійській мові.    Виховна:

1.  виховувати культуру мовлення;

2.  виховувати повагу до співрозмовника під час спілкування;

3.  сприяти розвитку компетенції студентів.

 Обладнання:

Навчальний посібник з усного мовлення AN ORAL PRACTICE BOOK./ Мишляєва Г.Л., Рудянова В. М., Шамаєва Ю.Ю., Деніслв О.І.,/ Х.: ПП “Книжкове видавництво “Лествиця Марії”, 2000. – 144 с.

Схематичний план уроку

І. Початок уроку: організація групи, пояснення практичних цілей уроку. 3 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання                                                               20 хв.

ІII. Праця в парах (складання діалогів, та презентація)                              15 хв.

IV. Читанняя та послідовний переклад тексту про захворювання             20 хв.                          

V. Переказ тексту (від особи лікаря, Дена, Нобеля)                                    20 хв.     

VI. Пояснення та запис домашнього завдання                                               5 хв.

VII. Завершення уроку                                                                                      2 хв.

Етапи

Зміст роботи

І. Початок уроку: організація групи, пояснення практичних цілей уроку. 3 хв.

ІІ. Перевірка домашнього завдання                                                          20-25 хв.

ІІІ. Праця в парах (складання діалогів, та презентація)                             

IV. Читанняя та послідовний переклад тексту про захворювання            

V. Переказ тексту (від особи лікаря, Дена, Ніка)

VI. Пояснення та запис домашнього завдання   5 хв.

                   VII.Завершення уроку.                                                                                      2 хв.

Привітання зі студентами, пояснення, що пара вже почалася, запис присутніх.

T.: Hello, dear students! Nice to see you healthy and wealthy at my English lesson. How are you today? ...

Who is absent? OK, let’s start our lesson, because we have a lot to do today. Today we are continuing our topic “Health” and firstly we are going to check your home task and then we’ll make dialogues and will read the text and make some tasks. So let’s start.

Перевірка вправ, виправлення помилок, перевірка тексту та правильності виконаного перекладу, роз’яснення помилок.

T.: As I remember you had to do 3 exercises at home: ex. 7. p. 114, ex. 8. p. 115 and ex. 10 p. 115. Let’s check them and we’ll start with ex. 7 p. 114. Vika, the first situation is yours; please give me your variant of the translation…

Now, we are translating ex. 8 p. 115. …

And let's finish checking your home task please read and translate ex. 10 p. 115.

Із поданими у вправі 12 стор. 117 словосполученнями студенти складали діалоги (в парі), та презентували їх групі.

T.: Now look at the ex. 12. p. 117. You see words and words combinations and you task is take 5-8 word combinations and make a dialogue and then read or even better present us your dialogues. First pair takes 5 first words and word combinations, second pair takes 5 second words and words combinations and so on… You have 5 minutes to make dialogues…

Have the pairs finished their work? Very good. Now attention please we are listening to the first pair Karina and Yana…

Текст стор. 117 – 118 (під час читання відбувається пошук незнайомих лексичних одиниць, їх переклад, та переклад тексту загалом)

Text B

Після читання тексту студентам було запропоновано переказати його від діючих осіб тексту (лікаря, Дена, Нобеля), впр. 16, стор. 119.

OK, you read the text and now imagine that you are Dan, Noble or Dr. Rosenthal. Dima, can you imagine this? Why no? You disappointed me with this answer, you have fantastic weapon against the routine, so use it. I’ll help you a little so don’t be shy we are listening to you…

Now, write down your homework for Monday. You homework is ex. 17 p. 119 orally, ex. 18 p. 120 in writing, ex. 19 p. 120 orally, ex. 21 p. 121 in writing. Do you have any questions?

I see you have a lot of exercises but they are small so please be ready for the next time.

Прощання з групою.

If you don’t have questions we have several minutes and you can see your tests. Here you are, but don’t forget to hand them in. I hope you are pleased with the results.

Now please hand in your tests. I hope you enjoyed your lesson.

Good-bye!

Похожие материалы

Информация о работе