Психолого-педагогічна характеристика групи 4 курсу факультету іноземних мов

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

Кафедра перекладу та англійської мови

Факультет іноземних мов

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПИ

Виконала:

Студентка V курсу

групи ЯЕ-52

Єна Т.М.

Харків 2007

1.  Загальна інформація про групу

Дослідження проводилося у групі ЯЕ-42 (спеціальність: англійська мова та література, 4 курс, факультет іноземних мов). Група складається з 14 осіб: 12 дівчат та 2 хлопця віком 20-21 рік.

1.  Багача О.О.

2.  Бойко М.В.

3.  Бубнова Ю.Г.

4.  Веряскіна Д.О.

5.  Данильченко М.О.

6.  Кондратенко І.В.

7.  Лактіна Ю.В.

8.  Лисокобилка В.О.

9.  Обшанська Н.В.

10.Севостьянова М.О.

11. Степаненко В.Є.

12.Таран Ю.В.

13.Шевченко І.М.

14.Шумський О.Л.

Усі студенти навчаються добре, незадовільних оцінок немає. Група сумлінно відвідує заняття, скарги щодо порушення учбової дисципліни відсутні.

2. Структура групи як колективу

Старостою групи на даний момент є Шумський Олександр Леонідович. Він вчиться відмінно (середній бал – 5), сумлінно виконує обов’язки старости, але є лише формальним лідером групи. Атмосфера в групі досить дружна, усі непорозуміння вирішуються спокійно, студенти не конфліктують поміж собою.

2.1. Вивчення згуртованості групи.

Для вивчення згуртованості групи була застосована методика „ Що важніше?”. Метою цієї методики є визначення ціннісно-орієнтаційної єдності (ЦОЄ) групи.

Хід виконання:

Студентам пропонується анкета, за якою кожні п’ять якостей характеризують ставлення до навчання (1, 6, 16, 18, 25), стиль поведінки і діяльності (3, 7, 9, 12, 27), знання (2, 5, 14, 21, 32), розумових якостей (4, 20, 24, 30, 34), навчально-організаційні вміння (8, 13, 15, 22, 26), ставлення до одногрупників (11, 17, 23, 29, 33), ставлення до себе (10, 19, 28, 31, 35). Студенти повинні обрати з цих 35 якостей лише 5, які , на їх думку, є необхідними і найбільш важливими для успішного виконання спільної навчальної роботи.

Якості особистості

1.  Дисциплінованість

2.  Ерудиція

3.  Усвідомлення суспільного обов’язку

4.  Кмітливість

5.  Начитаність

6.  Працьовитість

7.  Ідейна переконаність

8.  Вміння контролювати роботу

9.  Моральна вихованість

10.Самокритичність

11.Чуйність

12.Суспільна активність

13.Вміння планувати роботу

14.Допитливість

15.Вміння працювати з книгою

16.Цілеспрямованість

17.Колективізм

18.Старанність

19.Вимогливість до себе

20. Критичність

21.Духовне багатство

22.Вміння пояснити задачу

23.Чесність

24.Ініціативність

25.Уважність

26.Відповідальність

27.Принциповість

28.Самостійність

29.Комунікабельність

30.Розсудливість

31.Скромність

32.Усвідомленість

33.Справедливість

34.Оригінальність

35.Впевненість у собі

В результаті обробки отриманих даних, було складено матрицю, яка приведена нижче.

Згідно із вищенаведеною матрицею розраховуємо коефіцієнт, який характеризує ціннісно-орієнтаційну єдність групи (С), за формулою

C = 1,4 n – N / 6 N,

де n – сума виборів, що припадає на п’ять якостей особистості, які отримали максимальну кількість виборів; N – кількість студентів, які брали участь в експерименті. Для даних, наведених у матриці, коефіцієнт ціннісно-орієнтаційної єдності групи:

С = 1,4 (6+6+7+7+7)-12/ 6*12= 0,475

Якщо 0,3 ≤ С < 0,5 , то група вважається проміжною за рівнем розвитку ЦОЄ.

Крім того студенти обрали якості, які належать до різних груп якостей. Наприклад, найбільш цінними якостями були обрані вміння планувати роботу (13), що характеризує учбово-організаційні вміння, вимогливість до себе (19), що характеризує ставлення до себе,  кмітливість (4), що відноситься до якостей розуму, а також уважність (25) і працьовитість (6) , які характеризують ставлення до навчання. Отже, студенти даної групи пов’язують свій успіх перш за все із своєю індивідуальною роботою, а не з колективною, а також із вмінням планувати свою роботу та розподіляти свій час.

2.2 Вивчення структури між особистісних  відносин у групі

Для вивчення між особистісних  відносин в колективі можуть бути використані різноманітні форми соціометричного методу. Його сутність полягає у тому, що студентам пропонується обрати серед одногрупників тих, з ким би вони за певних обставин змогли займатися спільною діяльністю (сидіти за однією партою, готуватися до контрольної роботи, піти  у кіно тощо). Такий вибір показує, кому з товаришів студент віддає перевагу та чи користується він \ вона при цьому взаємністю. Метою цієї методики є визначення між особистісних  відносин у групі.

Хід виконання:

Студентам пропонується підписати свій листок і написати на ньому прізвища обраних ним одногрупників. Кількість виборів обмежена трьома (1—в першу чергу, 2 – в другу чергу, 3 – в третю чергу). Для виявлення ділових відносин у групі студентам пропонується відповісти на запитання: „ З ким би ви хотіли сидіти поруч на контрольній роботі?”

Згідно з результатами складено матрицю. Слід зазначити, що у матриці немає виборів трьох студентів. Таран Юлія і Шумський Олександр були відсутніми на момент проведення анкетування, а Обшанська Наталія надала неадекватні відповіді на поставлене запитання. На основі матриці складено соціограму.

Нижче наведені результати проведеного дослідження ( ділові відносини).

Матриця вибору

Похожие материалы

Информация о работе