Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Социология" (на украинском языке)

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ   УКРАЇНИ

КЕРЧЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра суспільних, соціально-економічних наук і українознавства

ПОЛІТОЛОГІЯ

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів

напрямів: 6.070104 «Морський та річковий транспорт», 6.090201 «Водні біоресурси й аквакультура», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050503 «Машинобудування», 6.051701 «Харчові технології та інженерія», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік та аудит», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Керч – 2009

Автор: Лагутін А.В. – к.ф.н. доцент кафедри суспільних, соціально-економічних наук і українознавства Керченського державного морського технологічного університету

Рецензент: к.ф.н., доцент Ляшенко М.Ф.

Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні кафедри суспільних, соціально-економічних наук і українознавства КДМТУ, протокол № 1 від  31 серпня 2009г.

Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні методичної комісії технологічного факультету КДМТУ, протокол № ____ від  «____» _________________ 2009г.

Методичні вказівки затверджені на засіданні навчально-методичної ради КДМТУ, протокол №____   від  ___ ________________2009 р.

© Керченський державний морський технологічний університет

Вступ

Необхідною умовою вивчення змісту предмета науки є самостійна робота студента. Навчальною програмою вивчення курсу політології на самопідготовку  відведено не менше третини загального обсягу часу, протягом якого викладається дисципліна.

Головною метою самопідготовки виступає приготування до складання підсумкового іспиту або заліку, а також складання модульних підсумкових робіт. Другою важливою метою є підготовка до практичних, семінарських занять, складання поточних тестових та контрольних завдань. Нарешті, самостійна робота студента призначена залучити студента до науково-дослідницької діяльності, участі в написанні наукових робіт і рефератів, участі в наукових конференціях і конкурсах, а також  виступає єдиним повноцінним засобом розвитку особових професійних та громадянських якостей.

Серед провідних завдань самостійної роботи треба виділити:

·  формування навичок теоретичного аналізу наукових та науково – методичних джерел, а також науково-популярних та публіцистичних робіт;

·  вивчення ідейно-теоретичного змісту наукових праць відомих представників зарубіжної і національної соціально-політичної науки ;

·   вивчення змісту категорій і принципів політології та їх інтерпретацій авторитетними представниками науки;

·  вироблення навичок розроблення і виконання завдань наукового дослідження сучасних соціально-політичних проблем, підготовки наукових доповідей з актуальних питань політичного розвитку України і інших державних систем світу;

·  вироблення навичок пошуку потрібної наукової інформації та користування її носіями з подальшим оформленням отриманих матеріалів та результатів пошуків;

·  формування навичок усного наукового виступу та висловлення наукових та особистих думок, а також вміння аргументувати свої думки в усній та письмовій формах.

Головними складовими самостійної підготовки студента є:

·  вивчення змісту лекційного матеріалу згідно конспекту  лекцій ведучого викладача;

·  ознайомлення з публікаціями та працями відомих представників науки з питань потрібної теми та проблеми;

·  ознайомлення з змістом наукових публікацій та джерел, рекомендованих до вивчення по конкретним завданням;

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Социология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
163 Kb
Скачали:
0