Тягові розрахунки основного опору руху вагонів, складу, локомотива й поїзда, страница 2

При проектуванні залізниць вага складу визначається по встановленому русі, тобто з умови рівномірного руху поїзда на затяжному розрахунковому (керівному) підйомі із установленою для даного локомотива швидкістю.

4.1 Розрахунок ваги складу з умови руху з рівномірною швидкістю на розрахунковому підйомі

З аналітичного вираження умови рівномірного руху й виводиться формула для визначення ваги составу, т:

де           – сила тяги локомотива при розрахунковій швидкості, кг;

     – розрахункова вага локомотива, т;

     – основний питомий опір локомотива при русі під тягою, кг/т;

     – середньозважений основний питомий опір составу, кг/т;

     - розрахунковий (керівний) підйом,о/оо, або додатковий опір від підйому,кг/т.

Для кожного локомотива величини розрахункової швидкості й сили тяги вказуються в ПТР.

Тепловоз 2ТЭ10, Р = 258 т,  = 23 км/ч, = 54 000 кг, керівний підйом =12 о/оо.

Визначаємо середньозважений основний питомий опір составу при розрахунковій швидкості по формулі ()

і основний питомий опір локомотива по формулі ()

Підставивши відповідні значення у формулу (), одержимо

Приймаємо для подальших розрахунків  (у ПТР рекомендується робити округлення ваги вантажних поїздів до 50 т).

Графічно залежність  дуже близька до кривої гіперболічного обрису. При підрахунку значень основний питомий опір складу Визначений по формулі ()

      Малюнок 1. Залежність ваги складу від керівного ухилу

4.2 Визначення числа вагонів, ваги составу нетто

й довжини поїзда

Число вагонів у складі. Якщо в складі різнотипні вагони, то число вагонів кожного типу визначається по формулі

Перевірка

Розрахунки ваги складу виробляються з округленням до 50 т, тому необхідно, щоб отримана після округлення числа вагонів вага составу не відрізнялася від розрахункової більше ніж на 50 т.

Для дотримання цієї умови приймаємо  

Тоді

Вага складу нетто. Коефіцієнт використання ваги складу. При використанні числа вагонів вага корисного вантажу в складі (нетто, т) визначається по формулі

Відношення ваги составу нетто до ваги составу брутто називається коефіцієнтом використання ваги составу  та розраховується за формулою

Довжина потягу, м, визначається за формулою:

де           – довжина локомотиву, м;

     – кількість однотипних вагонів у составі;

     – довжина вагонів по осям автозчеплення, м.

Довжина локомотива і вагонів при визначенні довжини потяга приймаються по таблицям ПТР.

Для мого випадку   

5 ПІДРАХУНКИ ГАЛЬМОВИХ СИЛ ПОЇЗДА

Гальмова сила поїзда створюється:

1)притисненням гальмових колодок до коліс;

2) перетворенням електродвигунів електровозів у генератори струму з віддачею вироблюваної енергії в мережу(рекуперативне гальмування).

5.1 Гальмова сила від дії гальмових колодок

Гальмова сила, кг, поїзда від дії гальмових колодок визначається по формулі:

де           – розрахунковий коефіцієнт тертя гальмових колодок об бандаж колеса;

     – сума розрахункових натискань всіх гальмових колодок.

Згідно ПТР на спусках до 20о/оо при автогальмах у вантажних поїздах дозволяється гальмову силу й  вагу локомотива не враховувати. Тоді питома гальмівна сила, кг/т, визначається по формулі:

де           – розрахунковий гальмовий коефіцієнт составу,т/т;

де           – сума розрахункових натискань всіх гальмових колодок вагонів, т.

Розрахунковий коефіцієнт тертя чавунних стандартних колодок визначається по формулі:

чавунних колодок з підвищеним змістом фосфору – по формулі:

композиційних колодок – по формулі:

При визначенні величини значення розрахункових натискань гальмових колодок вагонів приймаються по ПТР.

Визначаємо

розрахункові натискання на всі осі одного вагона:

суму розрахункових сил натискання на осі всього составу:

розрахунковий гальмівний коефіцієнт:

питому гальмівну силу:

6 ДІАГРАМИ РІВНОДІЮЧИХ СИЛ