Складання проектної документації проекту "Організація будівництва другої колії"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Залізниці є базовою галуззю економіки України та являють собою найважливіший, стержневий елемент транспортної системи. Саме на них припадає 85,1% вантажообігу (без урахування трубопровідного транспорту) та 54,5% пасажирообігу. За густотою залізниць Україна займає провідне місце серед країн CНД і наближається за цим показником до європейських країн: Франції, Італії, Румунії.

На сьогодні реалії Укрзалізниці такі: прагнення збільшити темпи економічного розвитку галузі з абстрактної категорії в конкретну реальну перспективу. Головний принцип подальшого функціонування залізничного транспорту України – збереження нинішнього потенціалу національної залізничної системи, її ролі як однієї з базових галузей економіки України, зміцнення її позицій на ринку транспортних послуг.

До стратегічних пріоритетів політики розвитку залізничного транспорту на найближчий період є оновлення основних виробничих фондів, насамперед рухомого складу, технічного переоснащення, підвищення технічного рівня та якості будівництва і ремонту залізниць з запровадженням сучасних технологій транспорту, інтегрування транспортної системи України в європейську та світову транспортні системи. Перспективою розвитку залізниць України є реалізація програм, спрямованих на подальше підвищення ефективності роботи, впрвадження нових технологій і забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту, це:

-  програма організації швидкісного руху на головних магістралях України;

-  програма розвитку телекомунікацій і розробки на їх основі сучасних технологій;

-  програма розвитку транспортних коридорів і залучення транзитних вантажів;

-  програма розвитку залізничного рухомого складу;

-  програма поліпшення технічного стану колійного господарства;

Залізниці України вибудовують власну стратегію розвитку в ХХI столітті, діють цілеспрямовано, формуючи економічну телерантну політику відповідно до сучасних реалій спеціалізації і міжнародного поділу праці. Укрзалізниця прагне стати надійною ланкою в міжнародній транспортній системі.

1 Короткий зміст нормативних та інших матеріалів, що послужили основою для складання проекту

Для складання проектної документації проекту "Організації будівництва другої колії", розділу "Будівництво штучних споруд", у проектному інституті "ХАРГІПРОТРАНС" були отримані типові робочі документи: робочі креслення, геодезична зйомка місцевості будівництва довжиною

Похожие материалы

Информация о работе