Розробка проекту адміністративно-побутового корпусу в м. Кр.Лиман, страница 3

9.5. Перегородки.

Проектом передбачений один тип перегородок - цегляні. Виконуються вони на всю висоту будинку, відокремлюючи приміщення. Товщина - 120 мм. Цегла М 75 на розчині М 25 з армуванням сіткою арматури 6 мм через 5 ряд. Товщина бетонного підстилаючого шару під перегородками 150.

9.6. Вікна, двері, ворота.

Вікна дерев'яні з роздільними плетіннями за ДСТ 12506-67.

Ширина й висота віконних прорізів прийнята конструктивно: 1.5*1.5.

Вхідні й внутрішні двері прийняті за ДСТ 44624-89. Висоти прорізів вхідних дверей - 2400 мм, внутрішніх - 2100 мм. 1200 мм - двопільних. Марка дверей - Д52, Д53, Д36, ДО7, Д38.

9.8. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх стін.

(по зимовому режиму)

Необхідно визначити опір теплопередачі зовнішньої стіни ,її товщину. Умови експлуатації огородження -А ( по додатку 1 і 2 СНиП 11-79 ).

Розрахунок ведемо за умовою: Ro RoTp, тобто опір теплопередачі огороджуючої конструкції, Ro в м/Вт повинне бути не менше опору теплопередачіRоTp, необхідного із санітарно - технічної умови

RоTp= ( n(tв-tн))/ tн aв, ( м2 С0 /Вт );

де n -коефіцієнт, що залежить від положення зовнішньої поверхні стіни стосовно зовнішнього повітря: n=1;

tв - розрахункова температура внутрішнього повітря в З° по СНиП 2.09.02-85: tв= 16°;

tн - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря в C0 (СНиП 2.01.01-82) з обліком прийнятої інерційності огородження.

Припускаємо теплову інерцію - 1.5 Д 4, тобто малу, тоді tн дорівнює значенню середньої температури найбільш холодної доби.

Tн= Tн= -280 ;

tн- нормований перепад між температурою внутрішньої поверхні (tH ) огородження (СНиП 11-3-79): tH=80; температурою внутрішнього повітря (tB);

aв - коефіцієнт внутрішньої поверхні конструкції, що обгороджує:
ав=8.7 Вт/м0 с0;

визначаємо RoTp:

RoTp =(16+28)/8*8.7=44/89.6=0.63 м2с0 / Вт.

Прирівнюємо Roі R0Tp, визначаємо а2 - товщину шару керамзитобетону:

Ro=RoTp=1 / aBR1+R2+R3+1 / aH;

aH - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні - aH =23 Вт/м2з°;

R -термічний опір окремого шару стіни в м20;

R=;

2= 2(R0=RoTp =0.63-1/ aB - 1 / 1 -3 / 3 – 1/ aн )= 0.52(0.63-1/ 8.7-0.02 / 0.76-0.02 / 0.76-1.23)=0.22 м;

R2=2 /2=0.22/0.52=0.42 m2c°/Bt;

Перевіряємо  правильність  прийнятої  на  початку теплової  інерції огородження:

Д=R1S1+R2S2+R3S3;

Де S - розрахунковий коефіцієнт теплоусвоения матеріалу у Вт/м2з°;

                               Д=0.03 9.6+0.42 6.77+0.03 9.6=3.42;
Що більше 1.55 але менше 4.

Теплова інерція обрана правильно. По конструктивних умовах і вимогам уніфікація загальна товщина () керамзитобетонної панелі приймається:

=1 + 2 +3=0.02+0.22=0.26 м=0.3 м=300 мм.

10 Техніко – економічні показники.

Найменування показників

Од.вимір

Кіл-ть

Загальна площа

м2

11452

Робоча площа

м2

10348

Допоміжна площа

м2

1104

Обсяг будівництва

м'

119045

Планувальний коефіцієнт

%

90

Об'ємний коефіцієнт

10,39