Розрахунок даних для перенесення кривої на місцевість, страница 5

№ точки

Відстань від ПК до точки, м

Значення кута φ

Радіус кривої, м

Примітка

1

2

3

4

5

0

0

0

R=1000

ПК пк159+80,84

1

20

0˚ 34' 23˝

R=1000

2

40

1˚ 06' 46˝

R=1000

3

60

1˚43' 09˝

R=1000

4

80

2˚ 17' 33˝

R=1000

5

100

2 ˚51' 58˝

R=1000

6

120

3˚ 26' 23˝

R=1000

7

140

4˚ 0' 50˝

R=1000

8

160

4˚ 35' 19˝

R=1000

9

180

5˚ 9' 49˝

R=1000

10

200

5˚ 44' 21˝

R=1000

11

220

6˚ 18' 55˝

R=1000

12

240

6˚53'31"

R=1000

13

260

7˚28'10"

R=1000

14

280

8˚ 2'52"

R=1000

15

300

8˚37'37"

R=1000

16

320

9˚47'16"

R=1000

17

340

9˚47'16"

R=1000

18

360

10˚22'11"

R=1000

19

380

10˚57'10"

R=1000

20

400

11˚31'59"

R=1000

Рисунок8.7 - Спосіб кутів

8.2.3 Спосіб продовжених хорд

По способу продовжених хорд детальну розбивку кривої виконують за допомогою стрічки і металевої рулетки.В залежності від радіуса кривої вибирають довжину хорди в 5,10 або 20м Рис.8.  

Перша точка В будується по способу координат х і у. Для побудови другої точки протягують стрічку по продовженню хорди АВ і  в  точці   С′    на

Рисунок 8.8 - Спосіб продовжених хорд

відстані ВС′ = s ставимо шпильку; на отриманому базисі ВС′ визначаємо положення точки С на кривій лінійною засічкою радіусами ВС = s (за допомогою стрічки) і  С′С = к  (за допомогою рулетки). Величина К визначається із подібності трикутників С′ВС   і    АОВ :         

                                                         к / s = s / R ,

  звідси                                            к = s2/ R

Для побудови слідующої точки продовжують хорду ВС і на продовженні відкладаємо базис s ; з останнього засікаємо точку D тими ж радіусами  к  і  s        

і т.д.

Данні зводимо в таблицю 8.8

   Таблиця 8.8 – Розбивки кривої

№ точок

Величина зміщення, м, Р

Довжина хорди, м.

Радіус кривої,

м, R

Примітка

1

2

3

4

5

0

½ Р=0,20

а=20

1000

ПК пк159+80,84

1

Р=0,40

а=20

1000

2

Р=0,40

а=20

1000

3

Р=0,40

а=20

1000

Величину зміщення подовження хорд знаходимо за формулою:

P=a²/R;                                                             (8.27)

де     а – довжина хорди;

         R – радіус кривої.

Перше зміщення кривої від ПК дорівнює половині слідучих зміщень

 


Рисунок 8.9 - Спосіб продовжених хорд

Способи продовжених хорд та кутів застосовують для детальної розбивки тільки кругових кривих, зазвичай у тісних умовах.