Робочий технологічний процес виконання модернізації колії

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ширина обочини земляного полотна менш допустимих розмірів;

             -  подальше   піднімання    колії   обмежене   граничними   габаритними відстанями до контактної мережі.

     4. Опори контактної мережі у виїмці встановлені за кюветами.

     5. Верхня будова колії після ремонту:

             -   тип рейок, скріплень , шпал залишається без змін;

             -   баласт щебеневий, товщина шару чистого щебеню під шпалою складає не менш 35 см;

             -   розміри баластної призми і обочини земляного полотна приведені у  відповідність з нормативами;

              -   відмітки поздовжнього профілю знижені стосовно тих, що були до ремонту;

      -   кювети, лотки і нагірні канави очищені.

г

4.2  Умови виконання робіт

    Модернізація колії виконується за сім етапів.

            Перший - проектно-вишукувальний, на якому виконується діагностика земляного полотна і баластної призми, вишукувальні роботи, розробка проекту. Роботи виконуються заздалегідь, витрати праці на цей вид робіт даним технологічним процесом не враховується.

            Другий - підготовчий, у якому виконується заміна плітей безстикової колії інвентарнимирейками за спеціальним технологічним процесом. Роботи на графіку не показуються, витрати праці на цей вид робіт даним технологічним процесом враховуються.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Третій - підготовчий, у якому виконується підготовка ділянки до основних робіт.

             Четвертий - основний, у якому стара рейко-шпальна решітка замінюється на нову.

            П'ятий - основний, у якому баластна призма очищується від сміття на необхідну глибину.

            Шостий - опоряджувальний, у якому виконується остаточна виправка колії у плані і профілі, опорядження колії, очищення і ремонт водовідвідних споруд.

            Сьомий - опоряджувальний, у якому інвентарні рейки замінюються на пліті за спеціальним технологічним процесом. Роботи на графіку не показуються, витрати праці процесом враховуються.

4.3 Загальні положення

 Технологічний процес виконання колійних робіт визначає суворий порядок виконання окремих операцій по часу і місцю, розстановки робочих і машин, доставки матеріалів до місця робіт з найменшими витратами праці і найбільш ефективним використанням засобів механізації.

             Для колійних робіт, виконання яких пов'язано з рухом поїздів та безпекою їх слідування, правильно розроблений технологічний процес грає особливо важливе значення. Його складають відповідно з конкретним графіком руху поїздів.

              Технологічний процес включає слідуючи дані:

      - характеристика верхньої будови колії;

      - тривалість „вікна" в графіку руху поїздів;

      - фронт робіт у „вікно";

     - умови виконання робіт та порядку керівництва ними;

     - дані по організації робіт з розрахунком робочої сили;

     - графіки виконання робіт;

     - кількість виробничої одиниці;

     - перелік потрібного колійного інструменту.

 При складанні технологічного процесу враховуються такі умови.

             Багато колійних робіт пов'язані з тимчасовим ослабленням колії, порушенням його цілісності і заняттям перегону, тому неможна їх виконувати без пов'язання з графіком руху поїздів.

              Колійні роботи можна виконувати комплексно або роздільно. При комплексному методі всі роботи виконуються одночасно. Як правило, всі основні роботи виконуються комплексним методом.

             Перевага комплексного виконання робіт перед роздільним заключається в слідуючому:

              - знижується трудоємність робіт, зменшується затрати праці на окремі роботи;

            - покращується використання машин і механізмів, обладнання;

            - полегшується технічне керівництво роботами та контроль за їх якістю

Похожие материалы

Информация о работе