Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине "Украинский язык", страница 9

1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. - К., 1995.

2. Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

3. Караванський С.Російсько-український словник складної лексики. - К., 1998.

4. Культура української мови:Довідник/ За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990.

5.Новий орфографічний словник української мови. - К., 1997.

 6.Орфографічний словник української мови/Уклад.: С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. - К.: Довіра,1994.

7.Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. - К., 1994.

8.Російсько-український словник.Сфера ділового спілкування/ За ред. А.А.Тараненко, В.М.Брицин. - К., 1996.

9.Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник/ За ред. Л.С.Савченко.- Харків, 1999.

10.Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, районы, города, поселки городского типа, села / Сост. З.Р.Рыкова, Н.В.Щегольская. - К., 1997.

11.Словник іншомовних слів / За ред. О.С.Мельничука. - К., 1995.

12.Словник скорочень в українській мові. - К., 1998.

13.Український правопис. - К., 1999.

14.Українсько-російський словник / За ред.В.С.Ільїна. - К.,1965.

©Снігирьова Лілія Михайлівна

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Методичні рекомендації

до практичних занять для студентів 3 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання  спеціальності

 «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» направлення 6.050702 «Електромеханіка»

Тираж ______ прим. Підписаний до друку  ____________________

Замовлення № __________ Обсяг   0,8 д.а.

Вид-во “Керченський державний морський технологічний університет”

98309 м. Керч, вул. Орджонікідзе, 82