Побудова плану контактної мережі існуючої дільниці залізничної колії та визначення об'ємів робіт

Страницы работы

Содержание работы

УкрДАЗТ

Кафедра «Колія та колійне господарство»

Розахунково-графічна робота

з дисципліни «Планування та організація виробництва»

на тему «Побудова плану контактної мережі існуючої дільниці залізничної колії та визначення об'ємів робіт »

Варіант №

Виконала:

студ. Групи 4-V-ЗС

Перевірив:

ст.. викл. Федоренко О.О.

м. Харків

2008 р.

Зміст

1 Вихідні дані

2 Побудова плану контактної мережі та визначення об'ємів робіт

3 Список літератури

Вихідні дані

Проектні робочі відмітки, м: 0,00;

Кілометри – 3 км;

Коефіцієнт Кп=

Розташування виїмок від ПК:

Перша початок

Перша кінець

Друга початок

Друга кінець

Третя початок

Третя кінець

Відстань між опорами, м

Розташування кривих від ПК

Перша – початок кривої (ПК)

Перша – кінець кривої (КК)

Друга – початок кривої (ПК)

Друга – кінець кривої (КК)

Третя – початок кривої (ПК)

Третя – кінець кривої (КК)

Радіус кривої, м

Напрямок кривої

Розташування і ширина переїзду, м

Сторонність розташування другої колії

Струм

Розташування водонасичених грунтів

Категорія грунтів:

ПК0-ПК10

ПК10-ПК20

ПК20-ПК-30

Снігозаносна виїмка

Дільниці з хімічно агресивними водами

Тривалість «вікна», год.

Розроблення технологічної карти

Відстань від станції відправлення до місця роботи, км

2 Побудова плану контактної мережі та визначення об'ємів робіт

На одноколійній залізниці опори установлюються з боку, протилежного заданому розташуванню другої колії. Якщо укладання другої колії не передбачається, то в місцях кривих дільниць колії опори, як правило, установлюються тільки із зовнішнього боку.

У залежності від місця установлення і у відповідності до навантажень, що діють на опори, вони діляться на анкерні, перехідні, проміжні і фіксуючі. Анкерні розташовані на кінцях анкерної дільниці, перехідні – між двома анкерними в місцях сполучення двох анкерних дільниць.

Спочатку на плані дільниці всі опори помічаються як проміжні і місця установки анкерних і перехідних опор не вказуються.

При цьому враховуються такі вимоги:

—  якщо колію, яка електрифікується, перетинає автодорога, то опори і анкери відтяжок повинні розташовуватися на відстані не менше 5 м від краю переїзду;

—  при розташуванні опор на кривих дільницях у грунтах, що зазнають випинаня і на свіже відсипаних насипах відстань між опорами зменшується на 10%;

—  допустимі відхилення відстані між опорами удвох суміжних прогонах складає згідно норм Сніп від +1 до -2 м.

При розташуванні опор на прямих ділянках насипів, а також із зовнішнього боку всіх кривих і внутрішнього боку кривих радіусу більше 1200 м, приймається нормальний габарит розташування опор від осі колії рівним 3100 мм. З внутрішнього боку кривих радіусом від 1200 м до 350 м відстань від осі колії до внутрішнього боку опори приймається 3200 мм, а на кривих радіусом менше 350 цю відстань збільшують до 3300 мм. У виїмках, як правило, опори установлюють за кюветами на відстані 4900 мм, а в снігозаносних виїмках опори установлюються на відстані 5700 мм.

Список літератури

1.  Методичні вказівки № 1033 під ред. доц. Л.П. Вату ля, асист. Н.В. Бєлікова.

2.  Жинкін «Організація і технологія робіт з електрифікації залізниць».

3.  Матвієнко «Організація з реконструкції залізниць»

Похожие материалы

Информация о работе