Облік і аудит податків на сільськогосподарському відкритому акціонерному товаристві «Маяк» (Висновки і пропозиції дипломного проекту)

Страницы работы

Содержание работы

Висновки і пропозиції

Згідно з вимогами чинного законодавства в Україні підприємства повинні вести податковий облік та складати податкову звітність. За їхніми результатами визначаються суми податків, зборів, які повинні бути сплачені до бюджету.

Податковий облік має особливе значення для керівників підприємств, які зацікавлені  в повноті, достовірності і своєчасності інформації про податки. Актуальність даної теми зростає з кожним днем, що в свою чергу вимагає від фахівців економіки уміння розробки нових напрямків сплати податків, бо саме податки є основними доходами держави.

Податковий облік – це облікова система підприємства, що базується на даних бухгалтерського обліку  і на підставі вимог законодавчих та підзаконних нормативних актів забезпечте інформаційні потреби користувачів про нарахування та сплату підприємством податків та зборів.

На основі цього у даній дипломній роботі було вивчено облік і аудит податків на сільськогосподарському відкритому акціонерному товаристві «Маяк».

 При огляді літературних джерел було застосовано рід авторів, що вивчають питання автоматизованого обліку і аудиту податків, а саме: Огійчук М. Ф., Онисько С. М.,  Панасюк В. М. , Кириченко В. В., та багато інших авторів.

Досить зрозуміло і повно про організацію податкового обліку розповідає Огійчук М. Ф..

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є СВАТ «Маяк», основним предметом діяльності якого є вирощування м’яса свинини і виробництво інших видів сільськогосподарської продукції та їх реалізація.

Податковий облік товариства ведеться згідно Наказу про облікову політику, застосовується загальнодержавний план рахунків, ведеться форма обліку. на кожного працівника згідно вказаного Наказу створена посадова інструкція в якій зазначаються права, обов’язки і функції працівника.

Відповідальним за забезпечення податкового обліку є головний бухгалтер.

Проаналізувавши фінансовий стан СВАТ «Маяк» з’ясували, що його витрати перевищують доходи, що негативно впливає на формування прибутку, зросла питома вага затрат живої праці. підприємство є не досить платоспроможним, воно повільно сплачує заборгованість кредиторів. також є підстави стверджувати, що фінансовий стан товариства, не достатньо стабільний, в загальному не готове негайно ліквідувати зобов’язання. Головною причиною цих недоліків у фінансовому стані товариства є достатньо досконала організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

При вивчені сучасного стану обліку на СВАТ «Маяк» було досліджено здійснення організації податкового обліку і з’ясовано, що для цього використовується безліч первинних документів основними з яких є: податкова накладна,  книги обліку придбання і продажу, звіт про сплату ФСП.

При здійснені аудиту розрахунків по податках на вказаному підприємстві було складено програму і план аудиту, встановлено правильність застосування ставок, визначення бази оподаткування законності і обґрунтованості пільг по нарахуванню податків і платежів до бюджету; ведення обліку по рахунку 64, відповідність записів аналітичного обліку по рахунку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності, правильності обліку кожного податку окремо, вірність утримання  прибуткового податку громадян до бюджету на прикладі деяких працівників, перевірено виписку банку за 16.03.05, встановлено правильність складання та своєчасності пред’явлення до податкової інспекції звітності по видах податків. При здійснені цієї перевірки порушень не виявлено, всі розрахунки були здійснені вірно. І в кінці перевірки складено аудиторський висновок.

Для удосконалення обліку податків на СВАТ «Маяк», пропонується збільшити ефективність господарської діяльності товариства, керівництву вжити заходів для збільшення прибутк5ів, запровадити у бухгалтерії для полегшення роботи бухгалтерів і проведення аналітичної роботи використання комп’ютерної техніки. Оскільки на товаристві використовується форма обліку, то найбільш зручним програмним продуктом для нього буде програма 1С-бухгалтерія.

А головне, це потрібно удосконалити організацію податкового обліку.

Похожие материалы

Информация о работе