Контроль. Необхідність контролю, його широчінь. Попередній, поточний і заключний контроль

Страницы работы

Содержание работы

Вступ

Перед керівництвом будь-якої організації завжди стоятимуть питання ефективності діяльності компанії в порівнянні з конкурентами. При цьому необхідно визначити: чи досягла організація своїх цілей, чи існують помилки у діяльності персоналу компанії, коли необхідно починати процес адаптації, а також багато інших питань. Відповіді на ці питання можуть бути одержані за допомогою контролю.


1.  Необхідність контролю, його широчінь

Контроль - це процес, який забезпечує досягнення організацією своїх ці лей. Він необхідний для виявлення і вирішення виникаючих проблем раніше, ніж вони стануть занадто серйозними, і може використовуватися для стимулювання успішної діяльності. Дійсно, якщо ви хочете, щоб організація функціонувала успішно, дуже важливим фактором є контроль. Без нього починається хаос, стає дуже важко об'єднати людей. Тому контроль повинен бути не від'ємною частиною організації.

Ось декілька характерних функцій контролю: оцінка діяльності підприємства; запобігання виникненню кризових ситуацій; підтримування успіху організації; стимулювання діяльності працівників.

Оцінка діяльності підприємства. Наприклад: автомобільні компанії СТТ.ІІА щоб гідно опиратися наступу японської автомобільної промисловості й інших конкурентів, повинні за допомогою контролю володіти інформацією про свої внутрішні можливості, про соціальні цінності, технології, умови конкуренції тощо.

Запобігання виникненню кризових ситуацій. Наприклад: якщо при розрахунку доходів і витрат ви помилилися і не виявили цю помилку в процесі контролю, то можете потім припуститися більш серйозної помилки, неправильно виписавши чек, і цим завдати збитків своїм друзям, діловим партнерам або репутації вашої організації у банківських колах. Іншими словами: ця функція контролю дозволяє виявити проблеми і скоректувати діяльність організації до того, як ці проблеми переростуть у кризу.

Підтримування успіху в діяльності організації. Порівнюючи реально досягнуті результати із запланованими, керівництво організації має можливість визначити, де організація досягла успіху, а де зазнала невдачі. Виявляючи успіхи і невдачі організації й їх причини, ми можемо досить швидко адаптувати до динамічних вимог зовнішнього середовища. Саме так багато фірм визначають, в яких галузях їм розширюватися й укладати контракти, які виробництві повинні одержати більшу частку ресурсів, а які слід просто розформувати.

Широчінь контролю - одна з найважливіших особливостей, яку слід вра­ховувати в першу чергу: контроль повинен бути всеосяжним. Контроль не може залишатися тільки прерогативою виключно менеджера, призначеного «контролером», і його помічників. Кожний керівник, незалежно від своїх обов'язків  і рангу,  повинен здійснювати контроль,  який є невід'ємною частиною його посадових обов'язків.

За формою здійснення розрізнюють: попередній, поточний і заключний контроль.

2.  Попередній контроль

Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація (не створення, а саме реалізація) певних правил, процедур, політики (лінії поведінки). Оскільки правила та лінії поведінки виробляються для забезпечення виконання планів, то їх суворе додержання - це засіб впевнитися, що робота здійснюється у заданому напрямку. Наприклад: якщо керівництво організації має чіткі посадові інструкції, чітко формулює та своєчасно доводить цілі підлеглим, набирає кваліфікований апарат управління, то все це збільшуватиме імовірність того, що організаційна структура буде працювати так, як задумано.

В організаціях попередній контроль здійснюється у трьох ключових сфе­рах: І-трудові ресурси, 2-матеріальні ресурси, 3- фінансові ресурси.

Контроль щодо трудових ресурсів забезпечується ретельним аналізом ді­лових і професійних знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, а також для відбору найбільш підготовлених і кваліфікованих робі­тників. У багатьох організаціях попередній контроль продовжується і після найму, в ході навчання. Так, щоб упевнитися, що претендент на посаду зможе виконати доручені обов'язки, необхідно встановити комплекс оцінок і критеріїв. Такими критеріями можуть бути: допустимий рівень освіти, стаж роботи в даній галузі, характеристики з попереднього місця роботи, екзамен на відповідність (співбесіда) тощо.

Похожие материалы

Информация о работе