Дослідження організації обліку і аудиту податків на сільськогосподарських підприємствах. Дослідження сучасного стану організації обліку і аудиту СВАТ «Маяк»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Економічно-правовий аналіз та критичний огляд нормативної бази

1.3  Теоретичні передумови організації податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах

2.Дослідження сучасного стану організації обліку і аудиту СВАТ «Маяк»

2.1 Загальна організаційно економічна характеристика СВАТ «Маяк»

2.2 Фінансово-економічний аналіз основних показників СВАТ «Маяк»

2.3 Сучасний стан організації обліку і аудиту на СВАТ «Маяк»

2.4 Аудит розрахунків по податках на СВАТ «Маяк»

3.Проектування системи організації обліку і аудиту податків

3.1Вибір та обґрунтування критеріїв ефективної організації податкового обліку

3.2 Комп’ютеризація обліку податків

Висновки і пропозиції

Література

Додатки

1.  Теоретичні дослідження організації обліку і аудиту податків на сільськогосподарських підприємствах

1.1  Обґрунтування необхідності проведення дослідження темі податкового обліку у сільському господарстві

Система оподаткування в Україні є досить ліберальною відносно платників податків, чим значно відрізняється від податкових систем розвинутих держав світу. Однак сама по собі ця ліберальність не гарантує ефективність податкової системи. З перших кроків становлення податкової системи України в підході до її формування проявилося у індивідуалізм, який передбачає врахування історичних особливостей економічного розвитку країни, копіювання чужих податкових систем, причому як правило сьогоднішніх, відпрацьованих протягом тривалого часу.

На даний час тема податкового обліку є досить необхідною, тому що податки і збори – це основні джерела доходів держави, найважливіші фінансові категорії, за рахунок них будується бюджетна система України. тобто це найважливіша форма фінансових відносин між державою та членами суспільства.

Податкові надходження одночасно використовуються як джерела одержання доходів бюджетом і як фінансовий інструмент регулювання економіки.

Особливо необхідним є вивчення податкового обліку для сільського господарства, де до ведення податкового обліку висуваються специфічні вимоги: він повинен бути працемістким, зрозумілим, підданим швидкому опануванню і водночас таким, що відбивав би фінансові результати господарської діяльності відповідно до вимог системи оподаткування чинної в Україні. Особливістю актуальності даної теми ще є те, що на сьогоднішній день сільське господарство розвивається досить повільно, інформація, що до оподаткування сільгосппродукції до сільгоспвиробників доходить досить запізно із-за недостатнього розвитку сільського господарства. Тому необхідно створити такі умови, щоб інформація, що до оподаткування надходила до сільгоспвиробників найшвидше. Недостатня теоретична обґрунтованість цих питань, а також гостра потреба в їх найшвидшому практичному вирішенні визначають основні напрями досліджень щодо удосконалення податкового обліку у сільському господарстві. Необхідність цієї теми полягає у відображенні методологічних і організаційних основ системи

Похожие материалы

Информация о работе