Вишукування і проектування ділянки нової залізничної колії (Пояснювальна записка)

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Лист

   Вступ         

   1 Загальна частина

    1.1 Сутність завдання

1.2 Описання району проектування

    1.3 Вибір напрямку траси і величини

керівного схилу

    1.4 Трасування варіантів

    1.5 Розрахунок відомості плану лінії

    1.6 Розміщення роздільних пунктів

    1.7 Тягові розрахунки

    1.8 Розміщення та вибір отворів і типів

водопропускних споруд

   2 Спеціальна частина

    2.1 Розрахунок підсумованих елементів

     кривої

   3 Охорона праці і захист

     навколишнього середовища

  3.1 Техніка безпека на польових роботах

    3.2 Охорона навколишнього середовища

при проектуванні залізничних доріг

5.092117 ДП 0000 0     00ПЗ

Вм.

Лист

  докум.

Підпис

Дата

Розраб.

Вишукування і проектування ділянки нової залізничної колії

Пояснювальна записка

Стадія

Лист
Листів

Перев.

У

Д

П

КТТ

     Група         БК - 0

Н. контр.

Затв.

Зміст

Лист

   Вступ         

   1 Загальна частина

    1.1 Сутність завдання

1.2 Описання району проектування

    1.3 Вибір напрямку траси і величини

керівного схилу

    1.4 Трасування варіантів

    1.5 Розрахунок відомості плану лінії

    1.6 Розміщення роздільних пунктів

    1.7 Тягові розрахунки

    1.8 Розміщення та вибір отворів і типів

водопропускних споруд

   2 Спеціальна частина

    2.1 Проектування типових поперечних

       профілів земельного полотна

   3 Охорона праці і захист

     навколишнього середовища

  3.1 Техніка безпека на польових роботах

    3.2 Охорона навколишнього середовища

при проектуванні залізничних доріг

5.092117 ДП 0000 0     00ПЗ

Вм.

Лист

  докум.

Підпис

Дата

Розраб.

Вишукування і проектування ділянки нової залізничної колії

Пояснювальна записка

Стадія

Лист
Листів

Перев.

У

Д

П

КТТ

     Група         БК - 0

Н. контр.

Затв.

4 Економічна частина

    4.1 Визначення будівельної вартості

    4.2 Визначення експлуатаційних затрат

    4.3 Порівняння варіантів та прийняття рішень

   Список використаних джерел

   Графічна частина

5.092117 ДП 0000 0     00ПЗ

Лист

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

дата

Міністерство освіти і науки України

Кіровський  транспортний  технікум

Розглянуто:

на засіданні циклової комісії спецдисциплін спеціальності 5.092117

Протокол № "____" від __________

Голова комісії__________________

Затверджую:

Заст. директора з навчальної роботи

______________ О.В. Бондаренко

"_____" _______________ 2005 р.

Завдання

для дипломного проектування

Студенту ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема проекту: Вишукування і проектування ділянки нової залізничної колії

І. Вихідні дані:

1.  Район проектування - ____________________________________________

2.  Карта в горизонталях М 1:50000 з горизонталями через 5 м:

-  початковий пункт -

-  кінцевий пункт -

3.  Керівний схил      І варіант –

ІІ варіант -

4.  Вантажонапруженість в млн. т/км за рік:

-   в напрямку А – В  -  ________________________       Np =

-   в напрямку В – А  -  ________________________

5.  Рід тяги ____________________, розрахунковий локомотив ________________

6.  Засіб сигналізації при русі потягів - ____________________________________

7.  Склад потягу:

6 – ти вісних вагонів - ____________ від загальної кількості

4 – х вісних вагонів - _____________ від ____________________________

Довжина приймально – відправних колій - _______________________________

8.  Вантажепід'ємність вагонів в т.:

6 – ти вісних вагонів - _____ т.,

                                                                     a =

4 – х вісних вагонів - ______ т.

9.  Категорії лінії, що проектують - ________________________________________

10.Рід ґрунту - __________________________________________________________

ІІ. Зміст і склад проекту:

1.  Розрахувати вагу і довжину потягу для двох варіантів.

2.  Протрасувати лінію в двох варіантах зі складанням схематичних профілів в масштабі карти.

3.  В двох варіантах розмістити розділові пункти та штучні споруди.

4.  Провести розрахунок зливового стоку по номограмі.

5.  По кожному варіанту визначити:

-  будівельну вартість;

-  експлуатаційні витрати;

-  об’ємні показники;

-  виміри траси, плану і профілю, на основі яких провести порівняння і вибір варіанту.

6.  За обраним варіантом скласти докладний повздовжній профіль колії на 10 км.

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ

Лист 1. Карта в горизонталях з нанесенням плану лінії в двох варіантах.

Лист 2. Схематичний повздовжній профіль І варіанту.

Лист 3. Схематичний повздовжній профіль ІІ варіанту.

Лист 4. Докладний повздовжній профіль.

Лист 5. Таблиця для порівняння двох варіантів.

Лист 6. Спеціальна частина.

Керівник дипломного проектування

Дата видачі завдання                             "____" ___________________ 200__ р.

Термін подання дипломного проекту

 в навчальну частину                             "____" ___________________ 200__ р.

Похожие материалы

Информация о работе