Бухгалтерський облік і аналіз використання основних засобів на залізниці (за матеріалами Кременчуцької дистанції колії Південної залізниці)

Страницы работы

Содержание работы

Шановний председатель та члени державної комісії. До вашої уваги представляється дипломна робота на тему” Бухгалтерський облік і аналіз використання основних засобів на залізниці” за матеріалами Кременчуцької дистанції колії Південної залізниці, предметом діяльності якої являється утримання колії, земляного полотна, штучних споруд, інших обладнань колійного господарства, виробничо-побутових і житлових будівель у справному стані, який гарантує безпечний та безперебійний рух поїздів.

В дипломному проекті в першому розділі зроблено аналіз фінансових результатів за 2001-2002рік.

В таблиці 1, ми бачимо, що виручка від виконаних робіт за 2 роки зросла на 13,33%. Чистий дохід також зріс на 13,34%.

Необхідно відмітити, що собівартість робіт зросла з 20710,3тис. гривен до 24610,4тис.грн., тобто на 18,83%, що значно перевищує ріст виручки.

Рівень собівартості в 2001році рівнявся 97,1%, в 2002року виріс до 107,76%;

Таким чином бачимо, що в 2002році одержали збиток на суму 451,6тис.гривен, тоді як в 2001 році дистанція була прибутковою, рівень прибутку складав 2,84%.

Знизились також інші операційні доходи на 19,2 тис. гривен, або на 5,21%.

Негативним фактором являється зростання адміністративних витрат на 135,9тис.грн. Рівень адміністративних витрат зріс з 1,98% до 2,3%.

Інші операційні витрати в 2002році на 133,6 тис. гривен менше ніж 2001році. Під виливом перерахованих факторів в 2001році одержали збиток на 63,1 тис. гривен, в 2002році збиток склав 1141,8 тис. гривен.

Позитивним фактором є зростання інших доходів з 388,7 тис. гривен до 1381,2 тис. гривен, тобто на 71,1 тис. гривен. За рахунок зростання інших доходів та зменшення інших витрат одержали прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 20,0 тис. гривен в 2001році, та 4,9 тис. гривен в 2002 році.

Сплативши податок на прибуток одержали прибуток від звичайної діяльності в сумі 14,2тис. гривен в 2001, та 3,4тис. гривен в 2002році.Надзвичайних доходів та витрат в даній організації немає, тому чистий прибуток дорівнює величині фінансового прибутку за 2 роки зменшився з 0.067% до 0,014%, тобто на 0,053%.

Як було зазначено вищі, всі витрати в 2002році в порівняні з 2001роком зросли, тому в таблиці 2 зроблено детальний аналіз операційних витрат за аналізує мий період.

В порівнянні з 2001роком, операційні витрати в 2002році зросли на 47,4%. В тому числі зросли:

Ø  Витрати на оплату праці на 34,78%;

Ø  Відрахування на соціальні заходи на 31,9%;

Ø  Інші операційні витрати на 81,75%;

Ø  Матеріальні затрати на 38,09%;

Ø  Амортизаційні витрати на 42,02%.

Таким чином бачимо, що виручка від діяльності організації зросла на 13,3%, а рівень операційних витрат зріс з 80,69% до 104,95%. Тільки за рахунок інших доходів організація має прибуток.

Для більш детального аналізу розглянемо об’ємні показники за 2000-2002роки у таблиці 3.

Капітальний ремонт колії з використанням с/п матеріалів за 3роки збільшився на 256,8%.

Значно був перевиконаний план по укладці с/п плітей. Було заплановано вложити 1,6км, фактично вклали 9,7км, тобто на 8,1км більше.

Кожен рік спостерігається зменшення середнього ремонту з 17,95км в 2000році до 7,5км в 2001році і до 6,3км в 2002році.

Зменшується також такий показник як – заміна стрілочних переводів, з 52комплектів в 2000році до 33комплектів в 2002році. Але план по даному показнику був перевиконаний на 13,7%, або на 4 комплекти.

Заміна мостових брусів в 2001році становила 388штук, а в 2002році – 673шт.

Кожного року робили покраску старих споруд. Величина цього показника зросла з 940 в 2000році до 997,5 в 2002році, тобто на 6,1%.

Аналізуючи в таблиці 4 структуру основних фондів за 2001рік відмітимо, що 97,21% в загальному обсязі основних засобів займали основні виробничі засоби; невиробничі основні засоби займали 2,56%, інші необоротні матеріальні активи – 0,25%. В 2002році доля виробничих основних засобів зросла до 97,34%, а їх величина виросла на 0,071%. Доля невиробничих основних засобів зменшилась за 2роки на 0,18%.

Інші необоротні матеріальні активи займали в загальній величині основних засобів лише 0,23% в 2001році, і 0,25% в 2002році, тобто величина їх також виросла на 22,3%, або на 69тис.грн.

Таким чином бачимо, що в загальній величині основних засобів, основну долю займають виробничі основні засоби, їх величина та доля за 2роки виросли.

Таким чином бачимо що більш високими темпами зростала доля активної частини виробничих основних засобів, тобто машин та обладнання, інструментів, приладів та інвентарю.

Величина невиробничих основних засобів зменшилась на 251,0тис. гривен, або на 7,2%. Це сталося за рахунок зменшення вартості житлового господарства.

Вартість інших необоротних матеріальних активів зросла на 22,3%,або на 69тис.грн.

Аналіз ефективності використання основних фондів Кременчуцької дистанції колії за 2001-2002 роки можна прослідкувати в таблиці 5, де фондовіддача основних фондів за 2 роки виросла на 13,6%;

-  фондовіддача активної частини основних фондів виросла на 10,4%. Це сталося тому , що обсяг продукції зріс на 13,3%, середньорічна вартість основних фондів зменшилась на 330,6тис.грн, але активна їх частина виросла на 2,7%, або на 101тис.грн.

Аналіз факторі, що вплинули на зміну фондовіддачі основних фондів за 2 роки показав, що за роки того, що середньорічна вартість активної частини основних фондів виросла на 101,0тис.грн.; фондовіддача всіх основних фондів виросла на 0,00414тис.грн. Другим фактором є зміна ефективності використання активної частини основних фондів, яка за 2 роки зросла на 0,5816тис.гривен, або на 10,4%.Цей фактор сприяв зростанню фондовіддачі всіх основних фондів на 0,01669тис.грн.

Фондоозброєність праці робітників Кременчуцької дистанції колії виросла з 167,5 до 171,9тис. грн.., тобто на 4,45тис.грн. Це сталося тому, що середньорічна вартість основних фондів знизилась на 0,24%,а також знизилась чисельність працівників на 2,82%. Обсяг випуску продукції додатково отриманий за рахунок зростання фондовіддачі:

Таким чином бачимо, що за рахунок того, що фондовіддача основних фондів зросла на 0.2125тис.грн., або на 13,63%, додатково отримали продукції на 2894,628тис.грн.

Розмір відносної економії капітальних вкладень, зумовлений зростанням фондовіддачі склала 18519,68тис.грн.

Прибуток на даному підприємстві значно знизився з 14,2 до 3,4тис.гривен, тобто на 10,8тис.грн., або на 76,06%.Тому рентабельність основних фондів також знизилась.

Похожие материалы

Информация о работе