Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ, страница 9

- відстані, на які транспортуються будівельні грузи та кількість їх перевантажень  в межах будмайданчика вибрані найменшими. Для зменшення вартості внутрішньо майданчикового транспорту та складських операцій передбачено розміщення складів матеріалів в зоні дії монтажного крану. Розташування закритих складів, навісів та механізованих установок на території будмайданчика не збільшує обсяг внутрішньо майданчикового транспорту і складських приміщень.

Розрахунок складських приміщень.

Складське господарство організують для своєчасного обслуговування будівництва будматеріалами в необхідній кількості і повній номенклатурі. Складське господарство розробляється з метою забезпечення прийому та зберігання матеріалів.

В даному проекті використовуються:

-  відкриті майданчики;

-  навіси;

-  закриті склади.

Враховуючи способи зберігання різноманітних матеріалів по нормі та їх технічні характеристики, площа складів визначається:

де:     F- корисна площа складу

          b- коефіцієнт, що враховує ширину проходів (в залежності від виду складу і матеріалів складування 0.5 – 0.8)

Qзап – запас матеріалів на складі

q – кількість матеріалів на 1м2 площі складу

Qзаг – загальна кількість матеріалу на весь об’єм робіт

a - коефіцієнт нерівномірності подачі матеріалів на склад (a =1.1)

n - норма запасу матеріалів на складі (2-10 днів) (n =3 дня)

k - коефіцієнт нерівномірності використання матеріалів (k =1.3)

Т – тривалість виконання будівельно-монтажних робіт (дні).

Таким чином                          


Відомість потреби в основних будівельних матеріалах та конструкціях

Розрахунок складських приміщень зведений в таблицю наведену в кінці розділу.

Розрахунок тимчасових будівель.

Тимчасові будівлі зводяться для обслуговування будівельного виробництва та складання нормальних виробничих умов для робочих, які зайняті на будівельно-монтажних роботах і в підсобному виробництві. Врахований середньосписочний склад робітників на майданчику.

За календарним графіком на будівництві об’єкту працює максимальна кількість людей – 46 чол. Максимальна списочна чисельність робочих – 46*1.05=48 чол.

Nобщ = (N jc  + Nнео  +  Nштр +  Nср  +  Nшт ) х 1,05;


Відомість списочної чисельності робітників.

№ п/п

Категорії працюючих

Питома вага %

Кількість, чол

Розрахункова

Прийнята

1

Робітники основного виробництва

100

48

48

2

ІТР

8

3.8

4

3

Службовці

5

1.9

2

4

МОП

3

1.4

1

Разом:

55

Для розрахунку тимчасових споруд прийнято 70% робітників (48*0.7=34 чол) в т.ч. 30% жінок та 80 % ІТР, службовців і МОП (7*0.8=6 чол) в т.ч. 30% жінок.

Таблиця тимчасових будівель.

№ п/п

Найменування

Площа м2

Роз-міри

Тип будівлі

Номер типового проекту

На 1 чол.

Загал.

1

Гардеробна

0.9

31

3.6х9

*2шт

Передв.

2

Приміщення для обігріву, відпочинку та прийому їжі

1

34

3

Душева

0.4

14

3.6х6

*2шт

Передв.

4

Умивальня

0.5

17

5

Сушильня

0.2

7

6

Приміщення особистої гігієни жінок

0.2

2

7

Контора

3

18

3.6х8

*2шт

Передв.

8

Диспетчерська

4

24

9

Кабінет охорони праці, техніки безпеки

0.4

14