Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ, страница 8

1.  Будівля, на якій виконуються покрівельні роботи, повинна бути огороджена для запобігання доступу людей в зону можливого падіння матеріалів, інструментів, а також стікання мастики і т.п.

2.  Кожний, знову поступивший на роботу покрівельник, повинен бути освідченим медичною комісією для допуску роботи на покрівлі.

3.  Незалежно від виробничого стажу, покрівельник повинен пройти ввідний (загальний) інструктаж безпосередньо на робочому місті. Крім того, робітники повинні навчатися безпечним методам роботи по 6-10 годинній програмі і після перевірки знань отримати спеціальне посвідчення.

4.  Для виконання робіт покрівельщики повинні бути забезпечені брезентовими штанами, бавовняно-паперовими куртками, рукавицями і індивідуальними захисними засобами.

5.  Покриття карнизних спусків, жолобів, парапетів повинна виконуватися з підмостей, випускних лісів або люльок.

6.  Допуск робочих на покрівлю для виконання робіт дозволяється тільки після перевірки надійності несучої основи. При влаштування покрівлі, робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами.

7.  Виконання робіт під час ожеледиці, густого туману, вітру (більше 6 балів), проливного дощу та сильного снігопаду – забороняється.

8.  Зберігання розчинників, бітумних грунтовок і мастик, а також тари із під них допускається в пристосованих для цього приміщеннях і обладнаних справною вентиляцією.

9.  При огрунтовці способом розпилення, покрівельники повинні знаходитися з підвітряного боку та надіти наголовний щиток ЩН-7 або захисні окуляри.

10.  Складування на покрівлі штучних матеріалів, інструментів та тари з мастикою допускається лише після прийняття мір проти їх падіння (ковзання) по скату або здуванню вітром.

11.  По закінченню зміни усі частки матеріалів, пристроїв і інструментів повинні бути прибрані з покрівлі.

12.  Підігрів бітумних мастик повинен виконуватися при постійному догляді варщика.

13.  В неробочий час та під час чистки і ремонту покрівлі всі машини та механізми повинні знаходитись в положенні, що виключає можливість їх пуску сторонніми особами, для чого пускові пристрої слід вимкнути та замкнути.


3.7. Будівельний генеральний план.

Короткий опис прийнятих рішень.

          Будівельний генплан розроблений на зведення цеху по випуску м’ясної продукції – це план майданчика, виділений для будівництва окремого об’єкту, на якому крім існуючих та проектуємих постійних будівель, споруд і комунікацій показані необхідні для виконання будівництва тимчасові будівлі та споруди , склади, тимчасовій водопровід і т.п.

          Основою для проектування будгенплану служать:

- план ділянки забудови;

- календарний план;

- пояснювальна записка;

- перелік будівельних машин та механізмів;

- відомість потреб в будівельних машинах та матеріалах;

- дані про тимчасові будівлі та споруди їх перелік, кількість, розміри.

           Основними нормативними документами для розробки будівельного генплану являються:

               СНиП 3.01.01-85 «Организация строительства»

               СНиП ІІІ-4-80* «Технтка безопасности»

               СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы»

               СНиП III-4-79 «Естественное и искуственное освещение»

При проектуванні будгенплану витримані наступні основні принципи:

- тимчасові будівлі та споруди, комунікації розташовані на територіях, які не використовуються під забудівлю постійними будівлями та спорудами, при цьому витримані протипожежні норми і вимоги техніки безпеки, а також забезпечені належними санітарно-гігієнічні умови.

- вартість тимчасових будівель, споруд, устроїв і комунікацій мінімальна.