Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ, страница 6

          Для попередження падіння робочих з висоти повинні бути встановлені інвентарні підмостки або тимчасові містки з огородженням робочого місця при його розміщенні вище 1 м від рівня підлоги. Перехід по балках без страховочного канату на висоті 1.2 м від рівня переміщення та запобіжного поясу, закріпленого до страховочного канату карабіном не допускається. Робітники, працюючі на монтажі, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та касками.


Калькуляція трудових витрат.

п/п

Основа ЄНіР

типова калькуляція

Найменування

робіт

Один

вим

На одиницю

На будівлю

Норма часу

люд-год

Розцінка

грн

об’єм

робіт

Трудовитрати

люд-год

Вартість

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Калькуляція

4-7 №13б

Установка зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2

шт

10.30

3-22

283

2905.7

911-26

2

ЄНіР §4-1-17

№1а

Електрозварка вузлів кріплення стінових панелей

м

0.37

0-26

181

67.0

47-06

3

Калькуляція

4-7 №14б

Установка віконних блоків площею до 15 м2

шт

5.15

3-22

85

437.7

273-70

4

ЄНіР §10-136-1

№1а

Конопатка віконних коробок паклею в зовнішніх стінах

м2

0.25

0-98

213

53.3

208-74

Разом

3463.7

1440-76

В калькуляцію 4-7 №13б на установку зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 включені роботи по тимчасовому закріпленню панелей, заробкою швів цементно-піщаним розчином та заробкою устів стиків герметичним шнуром.

В калькуляцію 4-7 №14б на установку віконних блоків площею до 15 м2 включені роботи по навішуванню віконних переплетів.

При розробці графіку виконання робіт пункти 1 та 2 даної калькуляції об’єднані.

При розробці графіку виконання робіт пункти 3 та 4 даної калькуляції об’єднані.


3.6.2. Технологічна карта на влаштування тришарової покрівлі з наплавляємого руберойду способом розрідження.

1. Область застосування.

Дана технологічна карта призначена для організації праці робітників, що виконують роботи по виконанню робіт на влаштування покрівлі з наплавленого руберойду спеціальними машинами та пристроями. Упровадження даної карти в будівельне виробництво дозволить на 100м2 3-х шарової рулонної покрівлі, в порівнянні з застосуванням покрівель на бітумних мастиках, скоротити витрату бітуму на 0.29 т, підвищити культуру виробництва, полегшити працю покрівельників, скоротити трудовитраты на 2 люд-години. Приклейка наплавляємого руберойду методом розрідження збільшує експлуатаційну довговічність покрівлі не менше ніж на 30-35% у порівнянні з покрівлями наклеєними шляхом високотемпературної обробки цих матеріалів. Дана технологічна карта призначена для влаштування покрівель на культурно-побутових, житлових, сільськогосподарських і промислових будинках.

2. Організація і технологія будівельного процесу.