Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ, страница 5

          Монтують панелі після укладки елементів покриття при проходженні крану навкруги будівлі. До початку монтажу повинні бути влаштовані фундаментні балки. Точність встановлення панелей перевіряють за допомогою рівня та відвісу, а потім остаточно закріпляються до колон за допомогою електрозварки. На верхній грані попередньо змонтованої плити влаштовується шар розчину. Панель подається краном на місце установки і монтажники її вправляють в проектне положення після чого вона закріплюється до колони при допомозі струбцин. Після остаточної вивірки панель закріплюється за допомогою електрозварки. Всі вертикальні шви заповнюються цементно-піщаним розчином, а також виконується протикорозійний захист закладних деталей конструкцій. Монтажу стінових панелей повинно попереджувати приймання колон та геодезичний контроль розміщення  їх вісей та висотних відміток. Перед монтажем стінових панелей перевіряються їх розміри, допускаючи погрішності до 1 мм та наявність монтажних рисок які полегшують установку панелей в проектне положення. Монтажні роботи виконуються за допомогою крану АБК-4А на пневмоколісному ході.

          До підйому стінових панелей до колон приставляються інвентарні драбини. Для строповки панелей використовується універсальний 4-х гілковий строп вантажопідйомністю Q=6.3 т. Для перевірки вертикальності стінових панелей два теодоліта встановлюються по відповідних цифрових та літерних координаційних вісях будівлі. При цьому візирну вісь кожного теодоліту суміщають з рискою нанесеною на нижній частині стінової панелі, а потім піднімають трубу теодоліту та контролюють суміщення монтажних рисок нанесених на бокові грані панелі в верхній частині. Відстань теодоліта від панелі яка вивіряється приймається такою, щоб при максимальному підйомі труби теодоліту, кут її нахилу не перевищував 30-350. Площини на торцях панелі нивелірують по маркірованих поділках чи по рейці, підвішеної до нивелируємої панелі. Підйом та установка панелей здійснюється без різких поштовхів та ударів, а тимчасове закріплення закріплення влаштовується до зняття стропів з панелі.

          Технологічною картою передбачено монтаж стінових панелей за 16 днів по дві зміни бригадою монтажників з 5 чоловік (графік виробництва робіт). Представлена схема переміщення монтажного крану та показані місця стоянок. На листі приведені відомості потреби в основних матеріалах, конструкціях, інструментах та пристроях, наведені допуски на неточність виконання окремих видів робіт та приведені основні технічні вимоги при виконанні монтажних робіт.

Техніка безпеки.

          Монтаж будівельних конструкцій відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. При їх виконанні необхідно керуватися вимогами СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”. Особливу увагу при виробництві робіт необхідно приділяти на наступне:

- до монтажних робіт допускаються робітники які пройшли спеціальний інструктаж по техніці безпеки.

- робочі-монтажники повинні бути ознайомлені з безпечними методами праці.

- забороняється підйом збірних конструкцій які не мають монтажних петель чи спеціальних пристроїв для строповки які б забезпечували їх правильну строповку та монтаж.

- очищення елементів та конструкцій від бруду, іржі і т.п. потрібно проводити на землі до їх підйому.

- строповка елементів та конструкцій повинна проводитися по схемах складених з урахуванням міцності та стійкості конструкцій які піднімаються при монтажних навантаженнях.

- строповку елементів та конструкцій потрібно робити за допомогою інвентарних строп, а в необхідних випадках спеціально розробленими грузозахватними пристроями.

- елементи та конструкції під час переміщення повинні утримуватися від розхитування  та крутіння відтяжками із пенькового канату чи тонкого гнучкого тросу.

- забороняється зупиняти підйом елементів чи конструкцій в повітрі.

- розстроповку установлених елементів та конструкцій допускається лише після міцного та стійкого їх закріплення.

- забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при силі вітру більше 6 балів а також в дощ та грозу.