Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ, страница 12

          Розрахунковий склад бригад в календарному плані виконується в табличній формі з використанням формули:

                    Кч = Тн / Тср , (чол).

На інші дрібні роботи підготовчого періоду бригада підбирається по формулі:

                    Тср = Тн / Кч.

Ліва частина графіка.

          Заповнення граф номенклатури робіт (гр. 3) та їх об’ємів (гр. 4) прийняті в такій послідовності, щоб їх розташування сприяло поточному методу виконання робіт та давало б конкретну організаційно-технологічну ув’язку, відповідаючи вимогам наукової організації праці та техніки безпеки.

          Вся номенклатура робіт, направлена на зведення будівлі, поділена на 5 етапів:

          - Підготовчий період будівництва, в який входять планування поверхні ґрунту, зрізка родючого шару та внутрішньо майданчикові роботи.

          - Зведення підземної частини будівлі - це розробка ґрунту в котлованах, зворотна засипка ґрунту, установка фундаментних блоків, влаштування гідроізоляції по фундаментах.

          - Зведення надземної частини будівлі - це цегляна кладка зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок, розшивка швів цегляної кладки, влаштування перемичок, збірних залізобетонних плит перекриття та покриття, влаштування покрівлі.

          - Комплекс оздоблювальних робіт - заповнення дверних та віконних прорізів, засклення, штукатурні та малярні роботи, влаштування підлог.

          - Санітарно-технічні роботи - виконання опалення, вентиляції, водопроводу, газозабезпечення, електрообладнання та інших. непередбачених робіт.

          Для кожного етапу будівництва визначені ведучі роботи, які мають значні об’єми, виконання яких дозволяє отримати закінчену конструктивну частину будівлі та приступити до виконання послідуючих робіт. Основними ведучими роботами являються:

          - влаштування фундаментів,

          - зведення стін,

          - монтаж плит перекриття та покриття,

          - покрівельні роботи,

          - оздоблювальні роботи.

          Послідовність інших робіт визначена по кожному етапу в чіткій ув’язці з ведучими роботами. Ряд робіт по забезпеченню безпечних умов праці робітників (влаштування пізнавальних знаків, трафаретів, прибирання сміття і таке .інше) включено до календарного плану під загальною назвою “Невраховані роботи”.

          Частина робіт (що виконуються однією комплексною або спеціалізованою бригадою) після визначення нормативних трудовитрат об’єднані в один потік для якого визначені загальні трудові витрати.

На основі вибору виробництва робіт та засобів механізації, а також з допомогою відповідних формул підраховується тривалість виконання окремих видів робіт.

          Всі дані зведені в відомість обсягів будівельно-монтажних робіт та термінів їх виконання. Також на основі відомості підрахунку об’ємів робіт, витрат праці та потреби в ресурсах складена відомість потреби в основних будівельних матеріалах та конструкціях яка потрібна для складання графіку потреби в будівельних матеріалах наведеної на листі календарного плану (графічна частина дипломного проекту).

Права частина графіка.

          Побудова правої частини графіка ув’язано з лівою частиною з використанням усіх вимог поточно-сумісного методу, який забезпечує раціональне використання потрібних ресурсів. Послідовність та суміщення виконання окремих видів робіт виконана з таким розрахунком, щоб було досягнуто виконання умов технології, техніки безпеки і т.д., а також було скорочення строків будівництва.

          Графік виконання робіт в вигляді ліній-векторів по строках виконання прив’язаний до календаря за виключенням вихідних днів. Цифри над лінією показують число робочих в бригаді, склад якої установлений розрахунком.

Корегування календарного плану.

          Після складення календарного плану виробництва робіт на об’єкті перевіряється, наскільки цей план відповідає поставленим  до нього вимогам. Розроблений календарний план представляє собою відкоректований технічний документ за основними його параметрами.