Технологія та організація будівництва підприємства по переробці сільськогосподарської продукції в місті Київ

Страницы работы

Содержание работы

Розділ 3. Технологія та організація будівництва.

          Технологія та організація будівництва  розроблена з урахуванням новітніх досягнень в будівельному виробництві й основується на принципах індустріалізації виробництва, вдосконалення методів та форм його організації.

          Головним вважається наступне:

-         підвищення збірності конструкцій та технологічного обладнання

-         впровадження поточних методів у будівництві

-         комплексна механізація та автоматизація будівельно-монтажних робіт

-         упровадження рекомендацій по використанню закінчених наукових досліджень в області удосконалення організації будівництва та технології виробництва будівельно-монтажних робіт, а також виконання основних вимог за науковою організацією праці.

          Розробку розділу технології та організації будівництва проведено по періодах та стадіях.

3.1. Умови будівельного виробництва.

          Будівельний майданчик знаходиться в межах міста Києва. Підвіз ґрунту на будівельний майданчик проводиться з відстані 15 км, піску - 30 км (кар’єр). Відстань до найближчої залізничної станції - 5 км (доставка залізобетонних конструкцій та бітуму). Доставка бетону з ДРСУ міста. Забезпечення водою та електроенергією передбачено з міських ліній.

Для забезпечення побутових умов робітників дипломним проектом передбачено установка тимчасових будівель та споруд в межах будівельного майданчика.

Вертикальне планування ділянки вирішено у відповідності з рельєфом та природними умовами сусідніх районів в ув’язці з існуючими будівлями та дорогами з твердим покриттям. Вертикальне планування вирішено способом проектних горизонталей. При будівництві враховані будівельні та технологічні вимоги. Вертикальне планування створює сприятливі умови для безпечного під’їзду та підходу до будівлі, а також безперешкодного відводу поверхневих вод. Відвід поверхневої та талої води з ділянки будівництва прийнятий поверхневий, розсередоточений за рахунок запроектованих поздовжніх та поперечних уклонів доріг, майданчиків та газонів.

Рельєф ділянки пересічний, район будівництва відноситься до другого будівельно-кліматичного району.

Розрахункова зимова температура -240С. Розрахункова глибина промерзання ґрунту 1.2 м.

          Забезпечення будівельними матеріалами та машинами здійснюється матеріально-технічною базою генерального підрядчика будівництва.

3.2 Обґрунтування термінів будівництва.

          Нормативну тривалість будівництва визначено згідно СНиП 1.04.03-85*.

Об’єкт

Характеристика

Норма тривалості будівництва

загальна

В тому числі

підго-товчий перод

монтаж облад-нання

Цех ремонту

12

1

1.5

Цех по ремонту легкових автомобілів

12*3/5 = 9 місяців

9

0.5

1

Для даного підприємства загальна нормативна тривалість будівництва складає 6 місяців. З них на монтаж устаткування відводиться до 1 місяця. Таким чином нормативна тривалість будівництва даного об’єкту складає 9-1=8 місяців. Розрахункову тривалість будівництва одержана при розробці календарного плану складає 172 днів (172/22=7.82 місяців). Розрахункова тривалість, менша за нормативну за рахунок раціональної організації будівельного процесу, суміщення потоків та ін. заходів.


3.3 Визначення складу та об’ємів будівельно-монтажних робіт.

          В якості нормативних джерел прийняті РЕКН-99 та РЕКНр-2000. Об’єми робіт, винесені в “Відомість підрахунку об’ємів робіт, витрат праці та потреби в ресурсах”, визначені на підставі технічних специфікацій на збірні конструктивні елементи та робочі креслення наведені в архітектурно-будівельному розділі даного проекту.


3.4. Вибір методів виконання робіт.

Роботи повинні виконуватись з забезпеченням правил виконання та прийомки будівельно-монтажних робіт з дотриманням технології будівельного виробництва.

До початку основного будівництва повинні бути виконані заходи підготовчого періоду у відповідності з вимогами (СНиП 03.01.01-85, частина 2), які передбачують:

Внутрішньо-майданчікові підготовчі роботи повинні передбачувати здачу-прийомку геодезичної розбивчої основи для будівництва та геодезичні розбивчі роботи для прокладки інженерних мереж, доріг та зведення будинку. Виконувати вертикальне планування майданчику шляхом підсипки піску з його уплотнюванням. Перед зворотною засипкою територію очистити від сміття, кущів, виконати зрізку рослинного прошарку. Виконати тимчасові будинки та споруди, улаштування складських майданчиків та переміщень для матеріалів, конструкцій та обладнання, організацію зв’язку для оперативно-диспетчерського управління виконанням робіт, забезпеченням інвентарем, обладнання майданчику засобами сигналізації.

Витрати праці підготовчого періоду прийнята 3% від витрат праці на загально будівельні роботи по об’єкту.

Основний період будівництва об’єднує всі види робіт по будівництву споруди, які групуються в такі технологічні стадії:

-  будівництво підземної частин споруди

-  будівництво надземної частин споруди

-  опоряджувальні роботи

-  монтаж обладнання.

Похожие материалы

Информация о работе