Розрахунок колони із бетону В15. Розрахунок стовпоподібних монолітних залізобетонних фундаментів під колони, страница 2

          Rут = 96 + 1.25*1/1.1 * 1 * 17.9 * 0.29 * 2.1 = 108.4 кН

          6. Середній тиск під підошвою фундаменту

          P = (FV + G) / А + q = (379+79.4)/4.41 + 3 = 107 кН/м2 <

          < R= 108.4 + 1.25/1.1*17.9*0.28*2.1 = 122.4 кН/м2 - розрахунковий           опір ґрунту основи

          7. Запас

          (R - Р) / R  * 100% = (122.4 - 107) / 122.4 * 100 = 12% .

          8. Ексцентриситет

          е = SМ / (Fv + G) = 4.4 / (379 + 79.4) = 0.01м = 1 см

е = 1 см < 210 / 30 = 7 см Þ фундамент центрально завантажений.

          9. Епюра додаткового тиску будується за допомогою формули:

Gz=2P/p*[arctg(h/(x*Ö(1+x2+h2))+(x*h*(1+x2+2h2))/((x2+h2)*(1+x2)*Ö(1+x2+h2))]

де Р - середній тиск під підошвою фундаменту,

     h = l / b = 2.1/2.1 = 1

     x = z / b       z - висота від підошви фундаменту до точки, в якій визначається напруження.

G1=2*107/3.14*[arctg(1/((2*0.45/2.1)*Ö(1+0.432+12)))+(0.43*1*(1+12+

             +2*0.432))/((0.432+12)*(1+0.432)*Ö(1+0.432+12))] = 102 кН/м2

G2=2*107/3.14*[arctg(1/((2*1.75/2.1)*Ö(1+1.22+12)))+(1.2*1*(1+12+

             +2*1.22))/((1.22+12)*(1+1.22)*Ö(1+1.22+12))] = 67.3 кН/м2

і т.д.

10. Визначення осадки методом пошарового сумування.

Згідно епюри додатковий тиск під підошвою фундаменту складає 20% від природнього на глибині 3.5 м від підошви фундаменту. Значить розрахункова глибина стискаємої товщі  -  3.5 м.

Додатковий тиск на основу:

Роср-Gzqo= 107-29.4=77.6

Z=0.2b=0.2*2.1=0.42м

Глибина

від підошви

фундаменту

ai

ai * (P - sP2)

номер

шару

Gzp,i = 0,5 *

* (Gzp,i - Gzp,i-1)

Е,кПа

Si =

(0,8*Gzp,i*0,2)

E

м

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1,0000

77,60

1

76,59

5000

0,0051

0,42

0,974

75,58

2

71,04

5000

0,0048

0,84

0,857

66,50

3

60,41

5000

0,0041

1,26

0,700

54,32

4

48,69

5000

0,0033

1,68

0,555

43,07

5

38,57

5000

0,0026

2,10

0,439

34,07

6

30,61

6500

0,0016

2,52

0,350

27,16

7

24,52

6500

0,0013

2,94

0,282

21,88

8

19,90

6500

0,0010

3,36

0,231

17,93

9

16,37

6500

0,0008

3,78

0,191

14,82

S=

0,0246

                                                                                 Сумарна осадка  S=SSi=2.46

S=2.46 см < 8 см

Осадка фундаменту менша допустимої величини.

11. Розрахунок армування фундаменту.

Фундамент - центрально завантажений. Сила, яка діє на фундамент - N = 379 кН. Фундамент монолітній залізобетонній із важкого бетону В 15   Rb = 8.5 мПа      Rbt = 1.2 мПа   gb2 = 0.9

Арматура класу АІ     Rs = 225 мПа  Es = 210000мПа

Висота фундаменту із умов продавлювання під колоною

hфmin= -(hк+bк)/4+1/2*Ö(N/(0.75*Rp+Pгр))=

=(0.3+0.3)/4+1/2*Ö(3.79/(0.75*1200+379/4.41)) = 0.42м

          Нфmin = 42 + 4 = 46 см

Висота фундаменту із умови заробки колони в залежності від розмірів січення

          Н = 1.5hк + 25 = 1.5*30 + 25 = 70 см

Із конструкторських міркувань

          Нф ³ hст + 20 = 30*d + d = 30*1.2 + 5 = 41 см

Прийнята висота фундаменту    Нф = 900 мм

Підбір арматури

          М1=0.125Р (а-hк)2b=0.125*86*(2.1-0.3)2*2.1= 73.14 кНм

          М2=0.125Р (а-а1)2b=0.125*86*(2.1-1.5)2*2.1= 8.1 кНм

As1=M1/(0.9hoRs)=73.14/(0.9*86*21000)= 4.49 см2

As2=M1/(0.9hoRs)=8.1/(0.9*86*21000)= 0.4 см2

Приймаємо сітку 11Æ10 А1 з кроком 200 мм    Аs= 7.85 см2.