Розрахунок колони із бетону В15. Розрахунок стовпоподібних монолітних залізобетонних фундаментів під колони

Страницы работы

Содержание работы

2.1. Розрахунок колони .

Переріз колони прямокутний 300 х 300 мм. В відповідності знаку згибних моментів та симетрії колони приймаємо симетричне армування.

Дані для проектування.

Бетон класу В15 (Rb= 8.5´0.9= 7.65 МПа). Початковий модуль пружності бетону, який підданий теплової обробки Eb= 20500 МПа. Поздовжня арматура зі сталі класу А-III (Rs = Rsc = 365 МПа, Es= 200000 МПа). Поперечна арматура класу А-I.

Розрахунок  несучої здатності.

   За розрахункове навантаження  приймаємо  N = 5.93 т, М = 0,17 т/м, Nl = 5.66т.

Геометричні характеристики перерізу   B=300 мм, h= 300 мм,

 a= a` = 40 мм

Робоча висота перерізу h0 = h –a =300-40= 260 мм. 

Ексцентриситет поздовжнього зусилля визначаємо .

Випадковий ексцентриситет см, см.

Приймаємо e = 1.33см

Так як

Визначаємо . При ,  оскільки b= 30см > 20см визначаємо площу арматури за формулою:

Приймаємо за конструктивними умовами 4Æ 12 А-ІІІ

          Уточнюємо прийняті параметри армування.

При відношенні визначаємо гнучкість колони  

Уточнюємо площу перерізу арматури з врахуванням повздовжнього згину колони:

Остаточно приймаємо 4Æ 12 А-ІІІ


          2.2. Розрахунок фундаментів.

          В даному проекті передбачені стовпоподібні монолітні залізобетонні фундаменти під колони. Під ділянки цегляних стін - монолітні ланцюгові залізобетонні.

          Глибина промерзання ґрунту    1.2  м.

Інженерно-геологічний розріз.

 


                                                                                          1   500мм

                                                                                          2   3200мм

                                                                                          3  5500мм

1. Рослинний шар

2. Супісь текуча, непросідаюча, високо пориста, піскова

3. Супісь пластична, непросідаюча, низько пориста, піскова

Назва

ґрунту

скв

1

скв

2

скв

3

rS

т/м3

Щілн.

част.

т/м3

Прир.

волог

W

На гр.

текуч

Wn

На гр.

розк.

Wp

Мод.

деф.

Е,мПа

Удел.

сцеп.

 с,кПа

Кут

внут

терт

Рослин

шар

0.4

0.5

0.6

1.76

Супісь

3

3.2

2.9

1.79

2.66

0.28

0.28

0.21

5

7

14

Супісь

6

5.5

6.2

1.95

2.66

0.23

0.23

0.20

6.5

9

11

          1. Визначення попереднього опору ґрунту.

          Rпр = (gС1* gС2/k)*(Mq*d1*g11’+(Mq-1)*dG*g11’+MC*CII)

де      gС1 = 1.25,    gС2 = 1   - коефіцієнти умов роботи

                                                  (табл. 3 СНиП 2.02.01-83)

          j ІІ’ = 140      g11’ = 17.75 кН/м3 - розрахункове значення питомої ваги ґрунту залягаючого вище підошви фундаменту

Mq = 2.17    MC = 4.69    MV = 0.29 (табл. 4 СНиП 2.02.01-83)         CII = 7 кПа

          dG = 0 (підвал відсутній)

          d1 = 1.4 м  (глибина закладення фундаментів)

          k = 1.1    (п. 2.41  СНиП 2.02.01-83)

          Rпр = (1.25*1/1.1)*(2.17*1.4*17.75+4.69*7) = 96 кПа

          2. Розрахунок попередніх розмірів фундаменту в плані

          АПР = FV / (RПР - (g*dф+q)

          де g = 20 кН/м3 - питома вага матеріалу фундаменту та ґрунту на його уступах

              dф - висота фундаменту

              q- навантаження на підлогу

              Fv - навантаження на фундамент

          Апр= 379 / (96-(20*0.9+3))=5.05

          3. Уточнений розрахунковий опір ґрунту основи

          Rут = Rпр + gС1*gС2/k * Mq * k2 * bпр * gII =

                 = 96 + 1.25*1/1.1 * 1 * 2.3 * 1.79 * 0.29 = 110

          4. Уточнений розмір фундаменту в плані

          Аут = FV / (Rут - (g*dф+q) = 379 / (110-(20*0.9+3))=4.8 м2

          приймаємо   2.1 х 2.1 м     А = 4.41 м2 .

          5. Визначення ваги фундаменту

          G = А * dф * g  = 4.41 * 0.9 * 20 = 79.4 кН

          Звідси уточнений розрахунковий опір ґрунту основи

Похожие материалы

Информация о работе