Проектування будівлі підприємства по переробці сільськогосподарської продукції розмірами 90х84 метри в крайніх вісях (Архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Зміст.

Стор.

          Вступ……………………………………………………………….

1. Архітектурно-будівельний розділ……………………………..

1.1 Розробка варіантів ескізних проектів об’ємно-планувальних

     та конструктивних рішень…………………………………………….

1.2 Генеральний план…………………………………………………….

1.3 Об’ємно-планувальне вирішення……………………………………

1.4 Конструктивне вирішення……………………………………………

1.4.1 Основні елементи будівлі………………………………………….

1.4.2 Теплотехнічні розрахунки………………………………………….

1.5 Інженерно-технічне обладнання……………………………………..

          2. Конструктивний розділ…………………………………………

2.1 Розрахунок плити покриття……..…..……………………………….

2.2 Розрахунок балки покриття……………….………………………….

2.3 Розрахунок колони……………………………………………………

2.4 Розрахунок фундаментів……………………………………………..

          3. Розділ технології та організації…………………………………

3.1 Умови здійснення будівництва………………………………………

3.2 Обґрунтування тривалості будівництва……………………………..

3.3 Визначення складу та об’ємів БМР………………………………….

3.4 Вибір методів виконання робіт…………….…………………………

3.5 Вибір методів монтажу та комплектів машин……………………….

3.6 Технологія будівельного виробництва……………….………………

3.7 Будівельний генеральний план………………………………………..

3.8 Календарний план будівництва………………………………………..

          4. Охорона праці……………………………………………………

4.1 Виробнича санітарія…………………………………………………..

4.2 Техніка безпеки………………………………………………………..

4.3 Пожежна безпека………………………………………………………

4.4 Експлуатація електричних установок……………………………….

4.5 Збереження отрутних, легкозаймистих, вибухонебезпечних

      речовин і пилевидних матеріалів…………………………………….

          5. Охорона природи………………………………………………..

          6. Економічний розділ……………………………………………..

6.1 Визначення кошторису будівництва…………………………………

          Об’єктний кошторис……………………………………………….

          Локальний кошторис на загально будівельні роботи…………….

          Локальний кошторис на санітарно-технічні роботи…………….

6.2 Розрахунок економічного ефекту від впровадження нової

      техніки…………………………………………………………………

6.3 Техніко-економічні показники проекту……………………………

          Список використаної літератури………………………………….


Вступ.

          Однією із основних задач, які стоять перед економікою нашої країни, є розвиток сільськогосподарського виробництва з ціллю задоволення ростучих потреб населення в харчовій продукції та забезпечення легкої промисловості сировиною. В сфері капітального будівництва основною метою є підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення подальшого росту та якісного удосконалення основних фондів, прискорене введення в дію та засвоєння нових виробничих потужностей за рахунок покращення планування, проектування та організації будівельного виробництва.

          Розвиток фермерського господарства в нашій країні повинен задовольнити потреби населення в продуктах харчування. Але на жаль, питанням зберігання та переробки сільськогосподарської продукції приділяється недостатньо уваги. Система зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, яка склалася в теперішній час, не може ефективно виконувати свої функції в зв’язку зі значною віддаленістю підприємств зберігання та переробки від місць виробництва. Для усунення  протиріч, що склалися, є доцільним зведення будівель з переробки сільськогосподарської продукції в безпосередній близькості від місць виробництва. В виду значної економії на операціях перевезення продукції, а також скорочення до мінімуму ланцюжка “виробник - споживач”, за рахунок виключення з неї заготівельних, посередницьких та ін. операцій, представляється значне зниження вартості кінцевої продукції.

          Крім того на подібних підприємствах мається можливість сезонної організації виробництва, що в світлі вступу нашої країни в ринкові відносини, дозволяє більш гнучко  організовувати виробництво, а також в деякій мірі вирішувати питання зайнятості людських ресурсів.

          Таким чином, є доцільним проектування та будівництво невеликих підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, що в значній мірі відповідають економічним відношенням в Україні, які складаються в останній час.


Розділ 1. Архітектурно-будівельний.

1.1  Розробка варіантів ескізних проектів

об’ємно-планувальних та конструктивних рішень.

          Типова розробка, яка покладена в основу даного дипломного проекту, це будівля, “Прямокутна” в плані з розмірами 90х84 метри в крайніх вісях

Похожие материалы

Информация о работе