Розробка технологічної карти на монтаж колон, балок, плит покриття, страница 6

      Розстроповку  колони  варто  робити  тільки після надійного її закріплення. Не допускається переміщення колони після її розстроповки. Під час перерв у роботі не можна залишати підняту колону у висячому положенні.

      Вказівки по техніці безпеки по монтажу балок. На ділянці, де встановлюються балки, не повинні знаходитися сторонні особи.

      Спосіб стропування балок повинний забезпечити її подачу до оголовків колон у положення, близькому до проектного, і виключити можливість падіння і ковзання. Стропування варто робити вантажозахватними засобами, що забезпечують дистанційну розстроповку. Забороняється підйом балки, що не має монтажних петель або міток.

      Під час переміщення балки повинні супроводжувати монтажники й утримувати її від розгойдування й обертання гнучкими відтяжками, що закріплюються до монтажних петель. Відстань між переміщуваною балкоюі змонтованими конструкціями повинне бути по горизонталі не менш 1м і по вертикалі 0,5м.       

      Установлена, у проектне положення балка повинна бути закріплена так, щоб забезпечити її стійкість.

      При роботі з приставних драбин на висоті більш 1,3м варто застосовувати запобіжний пояс, що прикріплюється до конструкцій будинку або до сходів за умови надійного її кріплення до конструкцій. Приставні драбини необхідно обладнати нековзкими опорами і ставити в робоче положення під кутом 70—71° до горизонтальної площини.

      Розстроповку балки варто робити після надійного її закріплення. Не допускається переміщати балку після розстроповки.

Під   час перерв   у  роботі  не можна залишати   балку у висячому положенні.

      Вказівки по техніці безпеки по монтажу плит покриття. На ділянці, де встановлюють плити покриття, не повинні знаходитися сторонні особи. Тут не можна виконувати інші роботи.                                                 

      Спосіб стропування плит покриття повинний забезпечити їхню подачу на балки в положення, близькому до проектного, і виключити можливість падіння і ковзання. Забороняється підйом плит покриття, що не мають монтажних петель.

      Під час переміщення плиту покриття повинні супроводжувати й утримувати від розгойдування й обертання монтажники за допомогою гнучких відтяжок, закріплені до монтажної петлі плити. 

      Відстань між переміщуваною плитою і змонтованими елементами каркаса будинку повинна бути по горизонталі не менш 1м, а по вертикалі 0,5м.

      Встановлювана в проектне положення плита покриття повинна бути закріплена так, щоб забезпечити її стійкість. Розстроповку плити покриття варто робити після надійного її закріплення. Не допускається переміщати плити покриття після її розстроповки. Під час перерв у роботі не допускається залишати підняту плиту у висячому положенні.

      Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3м і вище при відстані менш 2м від границі перепаду по висоті повинні бути вертикально обгороджені. При неможливості пристрою огороджень роботи на висоті виконуються з використанням запобіжних поясів. Прорізи в покриттях, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним настилом або мати огородження.

3.1.8. Визначення ТЕП  технологічної карти

1.  Обсяг робіт

V=Vн=Vп=330.28 м³

    2.Загальна трудомісткість

За нормою Qн=126.27 л-дн

Прийнято Qп=121 л-дн

3.Питома трудомісткість

За нормою qн=Qн/V                            

Qн=126.27/330.38=0,382 л-дн/м³

     Прийнято qп= Qп/V

     qп=121/330.38=0,366 л-дн/м³

    4.Виробіток на робітника за зміну

За нормою Вн=V/ QH                             

Вн=330.28/126.27=2.61 м³/л-дн

Прийнято Вп= V/ Qп

Вп =330.28/121=2.72м³/л-дн

    5.Продуктивність праці

За нормою Пн=100% 

Прийнято Пп= QH*100%/ Qп= (126.27*100)/121=104.7 %

6. Заробітна плата за увесь обсяг робіт

ΣЗ =3710 грн

    7.Заробітна праця за одиницю продукту

За нормою Зн м2 = ΣЗ/V=4214.621 /120.38=35.01 грн/м3

Прийнято Зп м2 = ΣЗ/V=4214.621 /120.38=35.01 грн/м3

    8.Заробітна плата на одиницю продукції

3710 /330.28=11.23 грн/м3