Розробка технологічної карти на монтаж колон, балок, плит покриття, страница 5

з/п

                                   Назва робіт.

      Формула підрахунку.

Од.

вим.

   Кіль-

кість.

1

Розвантаження монтажної оснастки

P=0.337+0.386+0.386  =

              100

100т

0,015

2

Розвантаження колон

 Вага колон по специфікації

100т

0,17

3

Розвантаження балок

Вага балок по специфікації

  100т

1,03

4

Прийом бетонної суміші із кузова

автосамоскида

V =0.108*27=0,049

        100

100м3

0,049

5

Монтаж колон

N=n=27

1ел

27

6

Замонолічування стиків

N=n=27

1ел

27

7

Облаштування колон драбинами

N=n=27

шт

27

8

Монтаж балок

N=n=18

шт

18

9

Електрозвар. закладних деталей колон і балок

L =4.4*18=9,72

        100

10 мп

9,72

10

Монтаж плит покриття

N=n=64

10 см

36,4

11

Електрозвар. закладних деталей плит

L =0.32*64=2,1

        100

10м

2.1

12

Прийом бетонної суміші

-

100м3

0.058

13

Подача бетонної суміші

-

М3

5.89

14

Замонолічування стиків плит покриття

Довжина стиків

100м

6.48

3.1.7. Заходи з безпеки праці.

Виконання монтажних робіт необхідно вести вимогам СНиП 2.34-80* „Техника безопасности в строительстве”. Персонал, що займається монтажем конструкцій повинен мати інструкцію що містить вимоги з техніки безпеки, вказівки про систему сигналів, правила та граничні навантаження і швидкості роботи машини.

       До виконання механічних робіт допускаються особи, що досягли вісімнадцятирічного віку. Пройшли медичний огляд, ознайомлені з правилами та інструктажами з техніки безпеки і здали іспит на знання цих правил. Робоча зона повинна бути огороджена добре помітними як вдень, так і вночі попереджувальними знаками. Однією з головних умов безпечної праці є добра освітленість робочого місця монтажників. Не можна проводити монтажні роботи коли сила вітру досягає більше 15 м/сек.., або настає ожеледь, гроза, чи падає великий сніг.

Для підіймання конструкцій використовуються траверси, які обладнані спеціальними пристроями. Від їх надійності залежить безпечність робіт. Перед початком робіт слід перевіряти робочий стан важко-захватних механізмів. Під час монтажу уникати розгойдування елементів та не допускати тертя стропів, канатів та інших пристроїв чи переломів на гористих краях конструкцій. Кран можна використовувати повної дієздатності та наявності справних інструментів і такелажних пристроїв.

      Піднімання і опускання вантажів здійснюється лише за знаком сигнальника. Встановлюють кран на щільному ґрунті так, щоб нахил крану не перевищував паспортний ухил. Не дозволяється залишати піднятий вантаж на висоті та переносити його над людьми та машинами.

      Вказівки по техніці безпеки по монтажу колон. На ділянці, де встановлюються колони, не повинні знаходитися сторонні особи.   

      Спосіб стропування колони повинний забезпечити її збереженість (зокрема, в опорній частині при перекладуванні з горизонтального положення у вертикальне), а також подачу до фундаменту в положенні, близькому до проектного, і виключити можливість падіння і ковзання. Строповку колони варто робити тільки вантажозахватними пристроями з дистанційною розстроповкою.

      Під час переміщення колону повинні супроводжувати монтажники, використовуючи розчалки. Відстань між колоною і виступаючими частинами змонтованих фундаментів повинна бути не менш 0,5м. Встановлена в проектне положення колона повинна бути закріплена так, щоб була забезпечена її стійкість.