Розробка технологічної карти на монтаж колон, балок, плит покриття, страница 4

      Монтажники M5 і М4 з одного боку, а монтажник-стропувальник М3-1 з іншої ломами встановлюють плиту в проектне положення. Остаточне положення плити вивіряють по рискам і промірами відстані між плитами.

      Покладену плиту закріплюють у такій послідовності: монтажник М5 зачищає місце зварювання там, де плита примикається до раніше покладеного ряду плит, а потім робить електрозварювання. Монтажник М4, знаходячись у вільного кінця плити, зачищає місце зварювання, а потім електрозварюванням закріплює закладні деталі. Монтажник-стропувальник М3-1 зачищає місце зварювання в примиканні до покладеної плити монтуємого ряду, а монтажник М4, завершивши зварювання на вільному кінці плити, переходить до монтажника-стропувальника М3-1, де також електрозварюванням закріплює закладні деталі плити і ферми покриття.

      Розстроповування плити.

      Виконують монтажники M5, M4 і М3-1 за допомогою стропа, кувалди і відтяжок.

      Монтажник   М5   подає  команду  машиністові   крана опустити гак крана і разом з монтажником М4 розстроповують плиту і відкріплюють відтяжки від монтажної плити. Монтажник-стропувальник М3-1 кувалдою загинають строповочні петлі.

3.1.3. Вибір ведучого механізму

Для розвантаження, подачі і монтажу матеріалів, і конструктивних елементів виникає необхідність підібрати ведучий механізм , яким являється кран. Виходячи з вище сказаного, конструктивних елементів, проектуємої будівлі, її висоти, ширини і довжини, для зведення підземної і надземної частини будівлі необхідно прийняти гусеничний кран.

При виборі гусеничного крану необхідно керуватися такими вимогами:

-  вантажопідємність при потрібному вильоті стріли повинна бути більшою або дорівнювати вазі самого найбільшого елементу, плити покриття.

-  висота підйому гаку для потрібного вильоту стріли повинна бути більшою або дорівнювати Нм для самого високого і самого віддаленого елементу.

Визначаємо потрібні параметри крану.

1.  Визначаємо потрібний виліт стріли крану:

 де В- відстань від зовнішньої стіни будівлі до центра ваги самого віддаленого елемента;

де „b”- безпечна відстань між габаритами крана і будівлі, в відповідності з вимогами техніки безпеки приймаємо 1м.

При необхідності приймають „А”r+0,7м, де “r-радіус поворотной частини крана з нижнім роз положенням противаги 

- половина ширини колії крана. Для попередніх розрахунків приймаємо с=5м

2.  Визначаємо вантажну вагу найбільш важкого елемента

де -вага монтуємого(розрахункового) елемента, т.

-вага захватного пристосування, т.

3.  Визначаємо потрібну висоту підйому крюка для плити покриття

де   - відмітка основи монтуємого елемента ввід рівня стоянки крану;

- безпечна відстань від низу монтуємого елементу до площини основи, на яку встановлюється елемент. Звичайно  приймають 1м.

За знайденими потрібними параметрами , , визначаємо марки гусеничних кранів. Обираємо кран МКГ-25.

Технічні характеристики крану МКГ-25:

-  вантажопід’ємність, т

при найбільшому вильоті

при найменшому вильоті

5,2

25

-  виліт стріли, м

найбільший

найменший

13.5

5.1

-  висота підйому, м

при найбільшому вильоті

при найменшому вильоті

7

12

-  швидкість, м/хв.

підйому

посадки вантажу

переміщення крана

6

0.9

0.8км/год

-  колія, м

-  маса, т

3.79

39

3.1.4  Відомість підрахунку обсягів

основних та супутніх робіт

технологічної карти.