Розробка технологічної карти на влаштування цегляної кладки із звичайної керамічної цегли та внутрiшнiм утепленням стін, страница 2

Вимога до якості і приймання робіт

          Виробництво і приймання робіт із пристрою кам'яної кладки виконують згідно БНіП III-17-78. матеріали, що застосовуються при кам'яній кладці, повинні задовольняти вимогам проекту і діючих стандартів. матеріали, що застосовуються при кам'яній кладці, повинні задовольняти вимогам проекту і діючих стандартів. Контроль якості матеріалів використовуються будівельними лабораторіями незалежно від будівельних заводських паспортів. Дані паспортів і результати контрольних вимірів вносяться в спецжурнал.

          Проміжному прийманню з оформленням актів на сховані роботи підлягають: укладена в кам'яні конструкції арматура, сталеві закладні деталі і їхній антикорозійний захист.

          Акти на сховані роботи складають представники будівельних організацій і технічного нагляду.

          При прийманні кінчених робіт зі зведення кам'яних конструкцій перевіряються:

-  Правильність перев'язки, товщина і заповнення швів, горизонтальність рядів і вертикальність вузлів.

Правильність пристрою вентиляційних каналів у стінах.

Установка закладних деталей.

Якість поверхонь фасадних неоштукатурюємих кам'яних стін, відповідність квітів.

          Кладка стін повинна виконуватися з дотриманням горизонтальності рядів і вертикальності граней кутів, які потрібно перевіряти не рідше двох разів на кожнім ярусі кладки зі знищенням виявлених відхилень. По закінченню кладки кожного поверху обов'язкова перевірка нівеліром горизонтальності й оцінок верха кладки незалежно від проміжних перевірок горизонтальності кладки. Відхилення в оцінках по висоті поверху повинні знищуватися при зведенні наступних поверхів.

3.1.3 Вибір ведучого механізму

          Роботи підготовчого періоду, зрізки рослинного шару та планування ділянки виконуються за допомогою бульдозеру ДЗ-42 потужністю Р=79 кВт з навісним відвалом.

          Роботи по риттю траншей та котлованів, навантаженню на автотранспорт зрізаного ґрунту рослинного шару ведуться за допомогою екскаватору Э-302Б з об’ємом ковша 0.4 м3.

          Для відвезення ґрунту в місця складування прийняті автосамоскиди САЗ-53Б вантажопідйомністю 7т.


Вибір монтажного крану.

Розрахункова схема до вибору баштового крану.

Нб – висота будинку – 19,520 м.

С – проліт будинку – 7,2м

С1 – проліт будинку – 5,4м

В – ширина запасу – 4,1м

А – ширина колії крану  - 4м

Lк – глибина подачі матеріалів – 7,2+5,4+4,1+4/2 = 18,7 м.

Нз – висота запасу – 0.5 м

Нэ – висота елементу - <2 м

Нст – висота стропа – 5м

Нк – висота монтажу – 19,520+0.5+2+5 » 27,02м.

Q2 – вага плити покриття (максимальна) 2,9 т.

    

 Прийнятий баштовий кран МСК 5/20 з максимальним вильотом стріли 20 м та вантажопідйомністю на максимальному вильоті стріли – 5т.

          Для зварювання монтажних стиків при монтажних роботах використовується зварювальний агрегат ТП-500 Р=27 кВт на напругу 380 в з використанням елктродів Э-42.

                    При виконанні штукатурних робіт використовується штукатурний агрегат СО-85А з розчинонасосом СО-29А з дальністю подачі розчину по горизонталі на 250 м, по вертикалі до 80 м, та продуктивністю при виготовленні розчинної суміші – 2 м3/год та на готовій розчинній суміші – 4 м3/год.

          При виконанні малярних робіт прийняте використання станції малярно-колерної пересувної СО-115.


3.1.7. Розрахунок техніко - економічних показників

За допомогою показників оцінюють ефективність технології, прийнятої в технологічній карті. Розрахунок виконують за формулами:

1.  Обсяг робіт:

V=V= 329,8 м

2.  Загальна трудомісткість із графіка:

за нормою Qн= 773,6 л-дн

прийнято   Qп= 714 л-дн

3.  Питома трудомісткість:

за нормою gн= Qн/Vн = 773,6/329,8 = 0,62 л-дн./ м

прийнято   gп = Qп/Vп=714/329,8= 0,55 л-дн./ м

4.  Виробіток робітника за зміну:

за нормою Вн= Vн / Qн =329,8/773,6 = 1,62 м/ л-дн.

прийнято   Вп = Vп / Qп = 329,8/714 = 1,8 м/ л-дн.

5.  Заробітна плата за увесь обсяг робіт:

∑З= 11210,71 грн.

6.  Заробітна плата за одиницю за нормою:

З= ∑З/Vн= 11210,71/329,8 = 34 грн./м,

7.  Заробітна плата на робітника за зміну:

за нормою: Зн=∑З/Qн=11210,71/773,6= 55,17 грн/л-дн,

прийнято    Зп= ∑З/Qп= 11210,71/714 = 61,59грн./л-дн.

8.  Продуктивність праці за нормою:

за нормі   Пн= 100%;

прийнято Пп=Qн/Qп *100=773,6/714*100 = 108%