Розрахунок і конструювання пустотної плити перекриття

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ширину полиці b/f = 119 см, шириною ребра b = 2 × 38 + 5 × 26 = 20,6 см та товщину стиснутої полиці h /f =(22-15,9)·0,5= 3,05 см.

Рис. 4.1.2. Поперечний переріз пустотної плити

Початкове попереднє напруження арматури, що передається на піддон, приймаємо:

Мпа;

що менше

Мпа;

але більше


 МПа

де:МПа.

l – відстань між зовнішніми гранями упорів.

1)  Задаємося розміром а = 2 см, тоді робоча висота перерізу:

h0 = 22 – 2 = 20 см.

Визначаємо характеристику стиснутої зони за формулою:

де:

a1 – коефіцієнт, який дорівнює 0,7 для легких бетонів.

Визначаємо за формулою:

,

де

- попереднє напруження арматури, що передається на піддон.

МПа > 0.


Визначаємо напруження в арматурі для класу А-V за формулою:

 МПа.

Визначаємо граничне значення відносної висоти стиснутої зони бетону за формулою:

,

де ssm - середнє напруження на ділянках між тріщинами,

Визначаємо граничне значення коефіцієнту АR по формулі:

Для визначення положення нейтральної осі визначаємо згинальний момент Mf, що може бути сприйнятий полкою по формулі:

= 11111973,5 Н см = 111 кН×м > Mmax = 44,006 кН×м.


т.я. Mf > Mmax, то нейтральна вісь проходить у межах полиці і розраховуємо переріз прямокутної форми із шириною

 см

Визначаємо значення А0 по формулі:

з таблиці

x = 0,05, h = 0,975

Визначаємо коефіцієнт умов роботи арматури підвищеної міцності по формулі:

де ŋ=1,15 – для арматури класу А600с, приймаємо γsb=ŋ=1,15.

Визначаємо площу перерізу арматури по формулі:

 см2

Приймаємо

4 Æ 10 А600с з Аs = 3.10 см2.


2.3 Визначення геометричних характеристик

Круглі обриси пустот замінюємо еквівалентним квадратним перерізом із стороною

h=0,9d=0,9х15,9=14,31 см.

Товщина полок еквівалентного перерізу

h1f=hf=(22-14,31)х0,5=3,845 см.

Ширина ребра 119-6х14,31=30,14 см, ширина пустот 119-30,14=85,86 см.

Відношення модулів пружності

Площа приведеного перетину і статичний момент нижньої грані:

 см2.

 см3.

Відстань від нижньої грані до центра ваги приведеного перетину:

 см.


Відстань від точки прикладення зусилля в напруженій арматурі, до центра ваги приведеного перерізу:

см.

Момент інерції приведеного перерізу без врахування власного моменту інерції арматури:

 см4.

Момент опору відносно

-  нижньої грані:

 см3.

Відстань від ядрової точки, найбільш віддаленої від центра ваги перерізу дорівнює:

r=0,85(7451,27/1384,38)=4,58 см.

Відношення напруження в бетоні від нормативних навантажень та зусилля обтягу до розрахункового опору бетону для граничних станів другої групи попередньо приймають рівним 0,75.

По табл. g = 1,5: тоді упругопластичний момент опору відносно:

-  нижньої грані:

см3;


Упругопластичний момент опору по розтягнутій зоні в стадії виготовлення та обтягу

2.4Розрахунок міцності похилих перерізів до поздовжньої осі панелі.

Припустимо, що на опорних ділянках панелі довжиною по 1,49 м з кожної сторони ставимо по 4 каркаси з поперечними стрижнями Æ 4 мм установлених на відстані друг від друга S = 10 см.

Тоді

обчислюємо коефіцієнт, що враховує вплив хомутів

Перевіряємо умову

 Н.

Умова виконується, отже, прийняті розміри перетину достатні.

 Н.

Q b= 29664 H > Qmax = 23916 H.

Умова виконується, то поперечна арматура з розрахунку не потрібна.

2.5 Визначення втрат попереднього напруження арматури.

Втрати від релаксації напруги в арматурі при електротермічному способі натягу

 Мпа.

Втрати від температурного перепаду між натягнутою арматурою й упорами , тому що при пропарюванні форма з упорами нагрівається разом з виробами.

Зусилля обтиснення

Н = 177 кН.

Визначаємо ексцентриситет цього зусилля щодо центра ваги перетину

де

 МПа.    см.

Визначаємо напругу в бетоні при обтисненні по формулі:

 2,64 МПа.

 МПа.

Перші втрати

 МПа.

 Мпа – утрати від усадки бетону

Втрати від повзучості бетону.

 МПа.

Другі втрати

 МПа.

Повні втрати

 Мпа < 100 МПа

– мінімального значення.

Зусилля обтиснення з урахуванням втрат

 Н = 156 кН.

2.6 Розрахунок по утворенню тріщин, нормальних до поздовжньої осі.

Виконують для виявлення необхідності перевірки по розкриттю тріщин. Коефіцієнт надійності за навантаженням

Похожие материалы

Информация о работе