Розрахунок ребристої плити покриття розмірами 1,5*5,1 метрів, страница 4

Граничне значення відносної висоти стиснутої зони за формулою:

ζR = ω / 1 + σsR / σsс, u (1 - ω / 1,1) = 0,746 / 1 +614,2 / 500 (1-0,746 / 1,1) = 0,746 / 1,40 = 0,53

де: σsс, u = 500Мпа.

і коефіцієнт AR = ζR (1-0,53 ζR) = 0,53 (1-0,53 * 0,53) = 0,53 * 0,53 = 0,38.

Вирішуємо спільно рівняння:

ζ = γs6 * Rsр * Asp / b * h0 * Rb = γs6 * 3,24 * 510/187 * 27 * 13,05 = 0,04 γs6

і γs6 = ι-(ι-1) (2ζ / ζR-1) = 1,2 - (1,2-1) (2ζ / 0,53-1) = 0,76 ζ-1, 4

γs6 = 1,2 - (1,2-1) (2 / 0 ,65-1) = 1,2-0,2 (2ζ-0, 53 / 0,53) = 1,2-0,38 ( 2ζ-0, 53) = 1,2-0,76 ζ +0,2 = 1,4-0,76 ζ

γs6 = 1,4-0,76 ζ

γs6 = 1,4-0,02 * 0,76 = 1,386 За ζ = 0,02 знаходимо Ао = 0,039

Тоді ζ = 0,04-1,386 = 0,05

Мadm = Ао * b * h02 * Rb = 0,05 * 187 * 272 * 13,05 * 100 = 8895075 = 88,95 кН * м> М = 56,7 кн * м.

2.1.8 Розрахунок міцності перерізів, нахилених до поздовжньої осі панелі, на дію поперечної сили

При попередньо прийнятому поперечному армуванні (n = 2 Ø4ВрI S = 10см)

 = Es / Eb = 170000/27000 = 6,2

 ω = Asω / (bs) = 2 * 0.196/16 * 10 = 0,002

φω1 = 1 +5 * ω = 1 +5 * 6,2 * 0,002 = 1,06 <1,3

φb1 = 1 - * Rb = 1-0,01 * 13,05 = 0,87.

Так, як Q = 41,7 * 103 <0,3 φω1 * φb1 * Rb * b * h0 = 0,3 * 1,06 * 0,87 * 16 * 27 * 100 = 119517Н = 119,517 кН тобто умова дотримується, прийняті розміри достатні.

Обчислюємо коефіцієнт:

φn = 0,1 Р1/Rbt * b * ho = 0,1 * 250 929 / 0,95 * 16 * 27 * 100 = 0,61> 0,5 φn = 0,5.

φf = 0,75 (b | fb) h | f / b * ho = 0,75 * (18,7-16) 3 / 12 * 27 = 0,01 <0,5.

Обчислюємо 1 + φf + φn = 1 +0,5 +0,02 = 1,501> 1,5 приймаємо 1,5.

В = φb2 (1 + φf + φn) Rbt * b * ho2 = 2 * 1,5 * 0,95 * 16 * 272 * (100) = 3324240Н див.

У розрахунковому нахилом перерізі:

Qb = Qsw = Q / 2 = 41,7 / 2 = 20,85 кН

звідси С = В / 0,5 Q = 3324240/20850 = 159,43 см> 2ho = 2 * 27 = 54см.

Приймаються с = 54см.

Тоді Qb = В / с = 3324240/54 = 61560 = 61,56 кН> 41,7 кН.

отже, поперечна арматура з розрахунку не потрібно.

На приопорних ділянках довжиною 1/4L крок поперечних стержнів прийнятий S = h / 2 = 300 / 2 = 150мм. приймаємо S1 = 100мм. У середині прольоту S2 = 2 * S1 = 200мм.

2.1.9 Розрахунок на утворення тріщин, нормальних до поздовжньої осі плити, в стадії виготовлення, транспортування та монтажу

Оскільки при розрахунку тріщиностійкості та деформативності панелі при дії експлуатаційних навантажень необхідно знати, чи будуть початкові тріщини в стиснутій зоні, необхідно на початку провести розрахунок тріщиностійкості цієї при дії зусиль у стадії виконання робіт:

σbp = P / Ared + P * Lop * уred / Jred = 253712/8923 +253712 * 5,69 * 8,69 / 33647,53 =

397,33 Н/см2 = 3,97 МПа.

Коефіцієнт φ = 1,6 - σbp / Rbser = 1,6-3,97 / 15 = 1,37

Тоді шукане відстань:

r = φ * W | red / Ared = 0,57 * 1588,34 / 892,3 = 1,01 см.

Згинальний момент сприймає перетином перед утворенням тріщин:

Мсчс = Rbtser * Wpe * мгр

Мгр = Р2 (Lop + r) = 218550 (5,69 +1,01) = 1451172Н см

Мсчс = 1,6 * 6658,5 +1451172 = 1461825,6 Н см = 14,61 кН м <Мn = 51,78 кН м

отже, тріщини у верхній зоні перерізу не утворюються.

2.1.10 Визначення діаметра підйомних петель

Власний вага плити з урахуванням коефіцієнта динамічності hпр * к * Вк * р = 0,053 * 508 * 1,49 * 3000 = 1203,5.

Враховуючи можливий перекіс це навантаження розподіляємо не на чотири, а на три петлі, тоді навантаження на одну петлю становить:

1203,5 / 3 = 401,16 кгс.

Приймаються Ø12АIII табл.1, 4.