Розрахунок ребристої плити покриття розмірами 1,5*5,1 метрів, страница 3

те ж стосується верхньої межі:

W | red = Jred / у 0 | = 33847,53 / 21,31 = 1588,34 см3

Пружно-пластичний момент опору відносно нижньої межі при: j = 1,75

Wpe = j * Wred = 1,75 * 3804,86 = 6658,5 см3

щодо верхньої межі:

W | pe = j * W | red = 1,75 * 1588,34 = 2779,59 см3

2.1.6 Попередня напруга і його втрати

Попереднє напруження не повинно перевищувати значення Rs, ser-p = 590-90 = 500Мпа (де р = 30 +360 / L = 30 +360 / 6 = 76,4 МПа, L = 5,1 м-відстань між зовнішніми гранями упорів) і бути не менше:

0,3 * Rs, ser + p = 0,3 * 590 +90 = 253МПаІсходя з цього приймаємо σsp = 500Мпа.

Втрати попереднього напруження обчислюємо відповідно до табл.5 [6].

Втрати до закінчення обтиснення від релаксації напружень:

σ1 = 0,03 σsp = 0,03 * 500 = 15МПа.

від температурного перепаду Δt = 650С

σ2 = 1,25 Δt = 1,25 * 65 = 81МПа.

Втрати від деформації анкерів і піддону можуть бути враховані при визначенні довжини заготовки арматурних стержнів, тому тут приймаємо σ3 = 0 і σ4 = 0.

Зусилля попереднього обтиснення з урахуванням перерахованих втрат при γsp = 1.

P = γsp (σsp-σ1-σ2) Asp = 1 (500-15-81) 6,28 * 100 = 253712H = 253,712 кН

Напруга обтиснення на рівні напруженої арматури.

σbp = P / Ared + P * Lop2/Jred = 253712/8923 +253712 * 5,692 / 137535,93 =

267,63 Н/см22, 67МПа.

Втрати від швидкоплинної повзучості, при: σbp / Rbp = 2,67 / 20 = 0,13 <= 0,25 +0,025 * 20 = 0,75

σ5 = 0,85 * 40 σbp / Rbp = 0,85 * 40 * 0,13 = 4,42 МПа.

Разом перші втрати, що відбуваються до закінчення обтиску бетону.

σLos1 = σ1 + σ2 + σ5 = 15 +81 +4,42 = 100,42 МПа.

Напруга в напруженій арматурі з урахуванням перших втрат:

σsp1 = σsp-σLos = 500-100,42 = 399,57 МПа.

Умови обтиснення з урахуванням перших втрат при: γsp = 1

P1 = γsp * σsp1 * Asp = 1 * 399,57 * 6,28 * 100 = 250929H = 250,929 кН.

Напруга обтиску бетону:

σbp = P1 / Ared + P1 * Lop2 / Jred =

250929/8923 +250929 * 5,692 / 33647,53 = 264,5 Н/см2 = 2,64 МПа <0,95 Rbp =

0,95 * 20 = 19МПа.

отже, вимоги задовольняється.

Втрати, які відбуваються після обтиснення: від усадки бетону σ7 = 35МПа від повзучості бетону при: σbp / Rbp = 2,64 / 20 = 0,13 <0,75.

σ9 = 0,85 * 150 σbp / Rbp = 0,85 * 150 * 0,13 = 16,57 МПа.

Разом другі втрати: σLos2 = σ7 + σ9 = 35 +16,57 = 51,57 МПа.

Повні втрати напруги:

σLos = σLos1 + σLos2 = 100,42 +51,57 = 151,99 МПа> 100МПа.

Попереднє напруження з урахуванням всіх втрат:

σsp2 = σsp-σLos = 500-151,99 = 348,01 МПа.

Зусилля обтиснення з урахуванням всіх втрат при: γsp = 1.

P2 = γsp * σsp2 * Asp = 1 * 348,01 * 6,28 * 100 = 218550Н = 218,550 кН.

У подальших розрахунках виникає необхідність введення коеф-та точності натягу:

Δ γsp = 0,5 Р / σsp (1 +1 /) = 0,5 * 90/500 (1 +1) = 0,11> 0,1

γsp = 1 ± Δ γsp = 1 +0,11 = 1,11 або γsp = 1-0,11 = 0,89.

2.1.7 Перевірка міцності нормального перерізу поздовжніх ребер

Зв'язки з тим, що для точного розрахунку міцності нормативного перетину попереднього напружених поздовжніх ребер необхідно знати величину встановлюваного попереднього напруження σsp, раніше лише орієнтовано була визначена площа перерізу поздовжньої арматури поздовжніх ребер. Зробили перевірку міцності їх нормальних перерізів. Для цього послідовно обчислюємо: характеристику стиснутої зони бетону за формулою: ω = -0,008 Rb = 0,85-0,008 * 13,05 = 0,746 значення Δσsp = 1500σsp2/Rs-1200 = 1500 * 348,01 * 0,85 / 510 - 1200 = 727,39 <0.

значення σsR

σsR = Rs +400- σsp-Δσsp = 510 +400-348,01 * 0,85 = 614,2 МПа.