Розрахунок ребристої плити покриття розмірами 1,5*5,1 метрів, страница 2

У розрахунковому нахилом перерізі:

Qb = Qsw = Q / 2 = 2,9 / 2 = 1,45 кН, звідси С = В / 0,5 Q = 106см> 2 h0 = 2 * 12 = 24

приймаємо С = 24см

Тоді Qb = В / З = 307800/24 = 12825Н = 12,825 кН> Q = 2,9 кН

отже, поперечна арматура з розрахунку не потрібно.

Приймаємо діаметр поперечних стрижнів з умови зварювання. При ds = 16мм dsw = 5мм клас ВрI. Крок поперечних стержнів прийнятий з конструктивних вимог.

S = h / 2 = 150 / 2 = 75мм.

2.1.4 Статичний розрахунок плити в поздовжньому напрямку (поздовжніх ребер)

Плита працює як вільно оперта балка, завантажена рівномірно розподіляється навантаженням. Розрахунковий проліт L0 = Lк-Lоп = 5080-120 = 4960мм.

Навантаження на 1м плити при її ширині ВН = 3м

Нормативна:

постійна і тривала:

qng = 3750Н / м * 3 = 11250Н / м

короткочасна:

Рnch = 2400 * 3 = 7200Н / м

Повна нормативна:

qn = qng + Рnch = 11250 +7200 = 18450Н / м

Розрахункова:

постійна:

qs = 3213,85 * 3 = 9641,55 Н / м

короткочасна:

Рsh = 2400 * 3 = 2400 * 3 = 7200Н / м

Повна: q = qs + Рsh = 9641,55 +7200 = 16841,55 Н / м

Розрахунковий згинальний момент від повного навантаження. М = qL02 / 8 = 18,450 * 4,962 / 8 = 56,73 кН м

Розрахункова поперечна схема від повного навантаження.

Q = qL0 / 2 = 16,841 * 4,96 / 2 = 41,7 кН

Нормативний згинальний момент:

від тривалої діючої навантаження

Мne = 11,25 * 4,962 / 8 = 34,59 кН м

від короткочасного навантаження:

Мnsh = 7,2 * 4,962 / 8 = 22,14 кН м

від повного навантаження:Мn=16,84*4,962/8=51,78кН м

Нормативна поперечна сила від повного навантаження:

Qn = 16,84 * 4,96 / 2 = 41,7 кН.

Попереднє визначення площі перерізу поздовжньої розтягнутої і поперечної арматури в поздовжніх ребрах.

b = 2 (9 +7) / 2 = 16см

h | f = 3см

b | f = 508 / 3 +2 * 9 = 187см

Робоча висота перерізу: h0 = 30-3 = 27см

Так як згинальний момент, що сприймається стислій полицею перетину і розтягнутій арматурою.

Мf = b | f * h | f * Rb (h0-0, 5 h | f) = 187 * 3 * 13,05 (27-0,5 * 3) =

18668677Н * см = 186,68 кН * м> М = 56,73 кН * м, отже, Н.О. проходить у межах полки, розрахунок слід зробити як для прямокутного перерізу шириною b = b | f = 187см.

У цьому випадку:

А0 = М / Rb * b * h02 = 56,73 * 105/13, 05 * 187 * 272 = 0,031

ι = 0,68

Необхідна площа перерізу поздовжньої попередньої арматури при припущенні γ = ι = 1,2

Аs = М / γ * Rs * ι * h0 = 56,73 * 105 / 1,2 * 510 * 0,68 * 27 = 5,01 см2.

Приймаються 2Ø18 з Аsp = 5,09 см2.

2.1.5 Визначення геометричних характеристик поздовжніх ребер

Площа приведеного перерізу плити при відношенні модулів.

ل = Es / Eb = 190000/27000 = 7,04

Ared = A + ل Asp = (149-16) 3 +16 * 30 +7,04 +6,28 = 892,3

Статичний момент наведеного перерізу відносно нижній грані ребра:

Sred = ΣAi * уi = (149-16) 3 (30-0,5 * 3) +16 * 302 * 0,5 +7,04 * 6,28 * 3 = 7760,13 см3

Відстань від центра ваги приведеного перерізу до нижньої межі ребра:

у0 = Sred / Ared = 7760,13 / 892,3 = 8,69 см.

Відстань від центру тяжіння приведеного перерізу до верхній межі:

у | 0 = h-у0 = 30-8,69 = 21,31 см

Відстань від центра ваги напруженої арматури до центру ваги перерізу: Lop = уred-a = 8,69-3 = 5,69 см

Момент інерції проведеного перерізу відносно його центра ваги

Jred = (149-16) 33/12 + (149-16) 3 (30-3 * 0,5-8,69) 2 +16 * 303/12 +16 * 30 (8,69-0,5 * 30) 2 +7,04 * 6,28 * 5,69 = 33847,63 СМ4

Момент опору приведеного перерізу відносно нижній грані:

Wred = Jred / уred = 33847 / 8,69 = 3804,86 см3