Розрахунок плити чердачного перекриття (Розрахунково-конструктивна частина дипломної роботи), страница 2

По повздовжнім граням в плитах виконуються заглиблення, які утворюють шпонки при замонолічуванні монтажних швів.

Об'єм бетону шпонки

м3

Кількість шпонок на одній грані плити

шт.

Приймаємо: n=26

S1 =200мм-крок шпонок в плиті товщиною 220мм

S1 та S2 – крок шпонок

Об'єм бетону плити

V = An * lk –V1 = 0,1557*5,78-0,007=0,89м3

Маса плити:

m = V*ρ = 0,89*2500 = 2225кг

Вага плити:

Qсв.n = V*γ = 0,89*25 = 22,25кН

ρ = 2500кг/м3 – щільність бетону;

γ = 25 кН/м3 – удільна вага з/б.

При визначенні ваги плити прискорення вільного падіння м/с2.

2.2.7 Назначення розрахункового січення плити

При розрахунку міцності нормального січення плити, конструктивне січення замінюють розрахунковим у вигляді двотавра допускаючи деякі позначення при призначенні розмірів.

bf = bf΄ = 1160мм – ширина полок.

Товщина полок

hf ΄= hf = мм

Ширина ребра

b = bf ΄- no *do = 1160 – 7*136,3 = 205,9мм

2.2.8 Розрахунок робочої арматури

Робоча висота січення

ho = h – a = 220-25=195мм

Положення центру тяжіння робочої арматури а=25мм прийнято орієнтовно.

Момент, сприйнятий стиснутою полкою січення

Mf = Rb *bf ΄*hf ΄*( ho – 0.5hf ΄) = 1,7*116*4,19*( 19,5-0,5*4,19) =14381,194кНсм    = 143,81 кНм > М = 37,60 кНм

Mf > M, нейтральна вісь проходить в полці і січення розглядаємо розмірами

bf ΄х h

 < Aomax=0,64

Aomax=0,64 – т.н. Цай т.2 ст.90

Потрібна площа арматури

см2

Приймаємо: 6Ø10 А 600C  Asп = 4,71см2

2.2.9 Розрахунок міцності похилого січення на дію поперечної сили.

Мінімальне зусилля, що сприймає бетон похилої тріщини.

кН.

Попереднє напруження в арматурі

σsp= 0.75* Rspn = 0.75*590 = 443 МПа

Rspn – нормативний опір в арматурі класу А 600C.

Повну величину втрат напруги в арматурі приймаємо не менше σeos ≥ 100МПа. В розрахунку напруги в арматурі не визначаємо, а назначаємо орієнтувально σeos = 120МПа.

Утворена напруга в арматурі при коефіцієнті точності напруги арматури γsp = 1.

σо = σsp - σeos = 443 – 120 = 323 МПа=32,3 кН/см2

Зусилля обтискування бетону плити

N = σo* Asп = 32,3*4,71 = 152,13 кН.

Коефіцієнт впливу повздовжніх сил

 < 0,5

Так як Qbt = 28,12 кН > Q = 26,9 кН, розрахунок поперечної арматури не потрібний. Поперечна арматура встановлюється на приопорних ділянках плити з конструктивних вимог.

Зусилля, що сприймається бетоном з умов дії головних стискуючих напруг.

 кН.

Коефіцієнт, що враховує вплив міцності бетону

Коефіцієнт, що враховує вплив поперечної арматури прийнятий орієнтувально

 < 1.3

Так як Qbcu = 186,1 кН > Q = 26,9кН, розміри поперечного січення плити достатні.

Назначаємо діаметр і крок поперечної арматури

dsw = 4мм, Вр I

см; приймаємо   Swп = 10 см

Зусилля, що сприймає поперечна арматура на одиницю довжини

 кН/см

nw – кількість каркасів в січенні плити

fsw – площа поперечного січення стержня Ø4мм, Вр I.

Мінімальна довжина проекції похилої тріщини

= =27,9см

Коефіцієнт свісів січення полок

Значення коефіцієнтів

1+=1+0,44+0,04=1,48<1,5

Згідно норм проектування 2ho ≥ Co ≥ ho.

Назначаємо Co =2ho=39см

Зусилля, що сприймає бетон і арматура похилої тріщини

Qsw = qsw*Co = 1,21*39 = 51,87 кН

 кН.

Несуча здатність

Qsb = Qsw + Qb = 51,87+26,5= 78,37 кН > Q

Несуча здатність забезпечена.

2.2.10 Розрахунок стропувальної петлі

Положення стропувальної петлі

l1 = см  приймаємо l1 = 40см

Зусилля, що передається на одну петлю

 кН

n – число монтажних петель

Приймаємо Ø12 А 240C ( Керівництво по конструюванню бетонних і з/б конструкцій).

Мінімальна довжина петлі в бетон (анкерування) при міцності бетону 70% від проектної

la = 30dn = 30*12 = 360мм       

Конструкція плити – відігнута, відкрита.

       

2.2.11 Армування плити

Плиту армуємо зварними сітками і каркасами

На опорних ділянках плити встановлюємо сітки С-2 з арматури Ø4 Вр I, які покращують анкерування напруженої арматури.

В нижній зоні плити в середині прольоту встановлюємо сітку С-3, яка призначена для розподілення місцевого монтажного навантаження в поперечному напрямі. Сітка виконана з арматури Ø3 Вр I.

У верхній зоні плити встановлюються сітки С-1, виконані з арматури Ø3 Вр I, що підсилює бетон над пустотами при технологічних обпираннях і сприймає монтажні навантаження.

Розміри сіток, каркасів є на кресленнях плити.