Розрахунок збiрного залізобетонного фундаменту шестиповерхової житлової будівлі, страница 4

tg£=h/ lр=1,4/2,31=0,606                    £=310101

Розрахункова довжина сходинкової клітини в його площині.

l1= lр/cos£=231/0,857=269,5см. =270см.

2.1.4 Визначення навантаження і внутрішніх зусиль.

Власна вага сходинкової клітини по серії 1.151.1-6 вип.1.

        Qс.в=15,2кН

Площа сходинкової клітини в горизонтальній площині.

       А=1,2  2,31=2,772м2.

       1,2 – конструктивна ширина сходинкової клітини.

Вага м2 сходинкової клітини в горизонтальній площині (проекції).
      qн=Qс.в/А=15,2/2,772=5,48кН/м2.

Навантаження від ваги огородження.

      qн=0,48/2,772=0,173 кН/м2.

Тимчасове нормативне навантаження для сходинкових клітин житлових будівель  рн=3 кН/м2  горизонтальну площину.

   Розрахункове навантаження на м/п сходинкової клітини в горизонтальній площині (проекції).
      g=(qн  ƒ + qн   ƒ +qн   ƒ )  а1= (5,48  1,1+0,173  1,1+3  1,2)  1,2=11,78кН
а1 – конструктивна ширина сходинкової клітини.
ƒ  ,  ƒ   - коефіцієнт надійності по навантаженні.

   Розрахунковий згинаючий момент і поперечна сила.

     М=g  lр /8=11,78  2,312/ 8=7,85кН

     Q=g  lр /2=11,78  2,31/ 2=13,61кН


2.1.5 Розрахунок міцності нормального січення на дію

момента.

Поперечне січення плитної сходинкової клітини має прямокутну форму.

Потрібна висота плити сходинкової клітини.
   hт=3-5√ М = 4√ 7,85 =11,24см.

Приймаємо h=12,2см, ураховуючи типових конструктивних рішень сходинкової клітини.

 Визначення коефіцієнти:

     

     ho=h - a=12,2 - 3=9,2см

       =0,972-т.н. “Будівельні конструкції”  т.2     ст.89

Потрібна площа робочої арматури.

       

      Rs=365МПа=36,5кн/см2.

 Приймаємо 6   8 А400С   Аs=3,02см2 > Аs

Розподільчу арматуру приймаємо з кроком 200мм, із арматури     4 Вр-I.

2.1.6 Розрахунок міцності похилого січення на дію поперечної

сили.

Зусилля сприймаючого бетону із зрізу.

   Qв.t=0,6  Rвt       в  hо=0,6  0,12  0,9  120  9,2=71,5кн

   Qв.t=71,5кн > Q=13,61кн ,  послідовно поперечна арматура по розрахунку не
потрібна, і призначається конструктивно з кроком  Sw=20cм,     4 Вр-I.

Зусилля сприймаючи бетоном із умови дії  головних стискаючих напружень.

   Qв.с.= 0,3  φw  φв  Rв      в  ho=0,3  1,1  0,88  1,7  0,9  120  9,2=490,5кН

Приймаємо  φw=1,1<1,3

    φв =1-0,01 Rв=1-0,01 17=0,88

    Qв.с=490,5кН > Q =13,61,  послідовно розміри поперечного січення достатні.

Перевірку міцності похилого січення не виконаний.


2.1.7 Розрахуноксходинкової клітини на монтажні навантаження.

                                                                Навантаження на метр погонний

                                                                  go=Qс /l1  1,4=15,2 / 2,72  1,4=7,82кн/м

                                                                Робоча висота січення при монтажному

                                                                 навантаженні.

                                                                      ho=h - a=12,2 – 1,2=11см

1,4 – коефіцієнт динамічності при монтажі.

       

          

        =0,983

Площа робочої арматури.

       

Приймаємо 7   5 Вр-I  Аs=1,37см2 = 1,4 см2.  Розподільчу арматуру приймаємо

 з кроком 200мм,    4 Вр-I.

2.1.8 Розрахунок стропуючої петлі.

Вага сходинкової клітини розміщуємо на дві петлі.

  Nп=Qс.в. / 2=15,2 / 2=7,6кН.

Приймаємо діаметр петлі     10 А240С дивись “Керівництво по конструюванню з/б конструкцій із звичайного з/б.”


2.1.9 Схема армування сходинкової клітини.


1. Сітка гнута С-1 (для монтажного навантаження).

2. Сітка гнута С-2 (для експлуатації навантаження).

3. Сітка гнута С-3.

4. Стропуючі петлі.

5. Плоский каркас КР-1.