Підсилення та реконструкція залізобетонних конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

Практичне заняття № 7: Підсилення та реконструкція залізобетонних конструкцій. (2 годин)

Мета заняття: Закріпити знання студентів з питань підсилення та реконструкції залізобетонних конструкцій.

Потрібно запроектувати підсилення залізобетон­ної колони обоймою при значенні поздовжньої сили, що зросла, кН (). Початковий поперечний переріз колони: b = 0,3 м; h = 0,4 м; площа арматури — см2 (4Ø22 А-ІІ); бетон класу В15 (МПа); МПа; розрахункова довжина ко­лони  м; співвідношення довготривалого навантаження до повного становить .

Приймаємо мінімально можливе значення товщини обойми — 0,06 м. Тоді розміри нарощеної колони будуть дорівнювати м; м.

Відносна гнучкість підсиленої колони

У першому наближенні приймаємо

Додатково приймаємо площу арматури 1% площі перерізу бетону обойми, тобто

Виходячи з цього, можна записати:

Звідси знаходимо необхідну площу обойми підсилення

= 0.1189 м2  = 1189 см2

Товщину обойми визначають за виразом

=0.070 м = 7 см

Приймаємо кількість арматури обойми

см2

Приймаємо 4Ø20 А-ІІ (см2). Перевіряємо несучу здатність колони.

Відносна гнучкість при м; м

Коефіцієнт  знаходимо за формулою

Несуча здатність перерізу

=2389 кН < 2496 кН

Міцність недостатня.

Збільшуємо арматуру  на один калібр, тобто приймаємо 4Ø22А-ІІ ( см2).

= 2445 кН < N = 2470 кН

Міцність не забезпечена. Ще на один калібр збільшуємо діа­метр арматури обойми, тобто приймаємо 4Ø25 А-ІІ ( см2)

Міцність підсиленої колони на вплив поздовжньої сили, яка буде діяти на неї після реконструкції, забезпечена.

Контрольні питання:

1.  Класифікація залізобетонних конструкцій.

2.  Випадки, коли необхідно підсилювати залізобетонні конструкції.

3.  Види підсилювання залізобетонних конструкцій.

4.  Розрахунки, які виконуються при підсилюванні залізобетонних конструкцій.

Література:

1.  Є.В. Клименко: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 304 с.

2.  Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навч. посібник / М.М. Губій, Є.В. Клименко. – Полтава: Полтавський держ. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка, 2000. – 147 с.

3.  Технічна експлуатація будівель і міських територій: Підручник / А.Я. Барашиков, В.О. Гоиілко, О.М. Малишев. – К.: Вища шк., 2000. – 112 с.

Похожие материалы

Информация о работе