Проектування житлового будинку на 72 квартири (Пояснювальна записка до дипломного проекту), страница 2

Склад проекту

               Дипломний проект на тему «Житловий будинок на 72 квартири» складається з графічної частини на 2-ох аркушах формату А-І та пояснювальної записки обсягом

_________ сторінок.

Графічна частина

                                Аркуш №1

- Фасад 1- 6                                       М1:100

-  План типового поверху                М1:100

-  Фрагмент входу                             М1:50

-  Схема генплану                             М1:1000 або М1:500

-  Схема розташування елементів фундаментів ( для збірних залізобетонних стрічкових фундаментів)                 М1:100

-   План ростверку та схема пальового поля ( для пальових фундаментів)  М 1:100

-   Перетин фундаментів                   М1:50

                                 Аркуш №2

-   Розріз 1-1   (по сходовій клітині)    М1:50

-   План даху   (для будівель із похилими кроквами)   М 1:100 або 1:200

-   План покрівлі (для рулонних покрівель)             М 1:100

-   Схема розташування елементів перекриття        М 1:100

-   Схема розташування елементів перекриття        М 1:100

-   Конструктивні  вузли:

1.____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

                                                                5.092110. 044.003

Лист

1.1  Вихідні дані для проектування

         Курсовий проект    на тему «____________________________________»  розроблений на підставі завдання на курсове проектування  та паспорту типового проекту №___________.

        Місце будівництва – м.____________

        Згідно СНиП 2.01.01-82 « Строительная климатология и геофизика»:

-кліматичний район -               _____ ;

-кліматичний підрайон-           _____;

-температура найбільш холодних п’яти днів-______;

-температура найбільш холодної доби-____;

-нормативна глибина сезонного промерзання грунтів-_____;

        Геологічні дослідженння показали , що на ділянці залягають грунти:________
_______________________________________________________________________

       Грунтові води  _________________(відсутні, на глибині _________).

                               Вихідні дані для побудови рози вітрів

Місяці

Повторяємість напрямків вітру

Пн

ПнС

С

ПдС

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

Січень

Липень

 6.060101. 000.01

Лист

1.2   Генеральний план

     Ділянка під забудову  має форму   ______________________(прямокутника, квадрату, складної конфігурації) з розмірами ____х_____м.

      Рельєф місцевості спокійний.

      Головний фасад будівлі зорієнтовано на     _____________( Пн, ПнС ,С ,ПдС, Пд , ПдЗ ,З , ПнЗ).

       Для відводу атмосферних та талих вод передбачений невеликий ухил будівельного майданчику і=0,05.

      Крім будівлі, що проектується на території ділянки передбачено:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________

      На генеральному плані будівлі і споруди розташовуються з урахуванням їх сприятливого природнього освітлення і провітрювання, санітарних та протипожежних вимог.

      Під’їзд  до будівлі здійснюється __________(кільцевою,тупиковою з майданчиком для розвертання) дорогою шириною _____(3,5;6,0)м.

      Тротуари шириною _______( 1,5-3,0) м. Покриття доріг, тротуарів, майданчиків асфальтобетонне.

      Покриття дитячих ігрових та спортивних майданчиків природнє поліпшене.Всі майданчики обладнані необхідним переліком архітектурних форм:пісочними ящиками, навісвми для тіні, гойдалкам,столами для настільних ігор.

      Вільна територія від забудови озеленена влаштуванням газонів з багатолітніх трав, чагарників, клумб, насадженням дерев листяних та хвойних порід.

      Спортивні майданчики для вигулу собак обнесено огороджею із сітки.

 6.060101. 000.01

Лист

ТЕП  генплану

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Площа ділянки

м²

Площа забудови

м²

Площа твердих покрить

м²

Площа озеленення

м²

Площа майданчиків

м²

Відсоток забудови

%

Відсоток озеленення

%

 6.060101. 000.01

Лист

1.2  Обємно-планувальне рішення будівлі.

      Будівля , що проектується в плані має форму ________________(прямокутника, квадрату, складної конфігурації) з розмірами  в осях ____х_____м.

      Схема планування будівлі секційна, складається із ______(двох, трьох ) секцій.

      Робочі креслення розроблені на одну  ________( праву, ліву, рядову)   блок-секцію.

      Конструктивний тип будівлі -   безкаркасна,  схема будівлі-з ________________

(поздовжніми, поперечними, перехресними ) несучими стінами.

      Будівля двопролітна з величиною проліту________м, п’ятиповерхова з висотою поверха – (2,8;3,0) м.

      Під всією будівлею розташовується __________(підвал, техпідпілля) висотою ___________м.

        Загальна висота будівлі   ________м.

        Загальна кількість квартир у блок –секції , -______, у тому числі:однокімнатних-______, двокімнатних-_____, трикімнатних-________, чотирикімнатних-______, п’ятикімнатних-______.

        Санвузли відокремлені, розташовані поряд з кухнею.

        Квартири мають __________(лоджію, балкон, еркер). Вихід на ________(лоджію, балкон, еркер) здійснюється із _________(кухні, спальні, загальної кімнати).

        Вхід у підвал здійснюється із тамбура.

        Ліфт і сміттєпровід у будівлі __________( передбачений,не передбачений).

         Вхід до будівлі вирішено через сходову клітину.

        Клас будівлі    ______(І, ІІ, ІІІ).

        Ступінь довговічності______(І, ІІ, ІІІ, ІУ, У).

       Ступінь вогнестійкості _______ (І, ІІ, ІІІ, ІУ, У).

         ТЕП  будівлі

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Площа забудови

м²

Житлова площа

м²

Загальна площа

м²

Будівельний об’єм

м³

Планувальний коефіцієнт

Об’ємний коефіцієнт

 6.060101. 000.01

Лист

Склад квартир

Тип квартири

Найменування приміщення

Площа, м²

Житлова

Допоміжна

Загальна

Літня

Приведена

Житлове приміщення   

Кухня

Санвузол

Коридор

Балкон

Всього

Житлове приміщення   

Житлове приміщення   

Кухня

Санвузол

Коридор

Ванна

Лоджія(балкон)

Всього

Житлове приміщення   

Житлове приміщення   

Житлове приміщення   

Кухня

Санвузол

Коридор

Ванна

Лоджія

Балкон

Всього

Експлікація квартир

Тип квартир

Кількість

Площа, м²

Житлова

Загальна

Однокімнатна

Двокімнатна

Трикімнатна

 6.060101. 000.01

Лист

1.3  Конструктивне рішення будівлі

1.4  .1 Фундаменти, цоколь.

                                  Варіант при збірних залізобетонних фундаментах.

      Фудаменти збірні залізобетонні  стрічкові, складаються із збірних залізобетонних плит та фундаментних блоків.

      Під зовнішні   стіни фундаментні плити  марок __________ по серії__________,фундаментні блоки  марок___________ по серії     ________________.

      Під внутрішні стіни фундаментні плити  марок __________ по серії__________,

фундаментні блоки  марок___________ по серії     ________________.

      Збірні залізобетонні плити укладаються по 100 міліметровому щільно утрамбованому шару із __________(середньо, великозернистого піску). В місцях примикання зовнішніх та внутрішніх стін , в кутах будівлі по верху  збірних залізобетонних плит укладається арматурна сітка ø10 А-І із вічками  200х200 мм.Фундаментні блоки укладаються  на цементно-піщаному  розчині М 50  товщиною 20 мм з  обов’язковою перев’язкою вертикальних швів.Вертикальні колодязі,  утворені торцевими сторонами блоків , ретельно заповнюються розчином.Зв’язок між блоками повздовжніх і кутових стін забезпечується перев’язкою блоків та закладанням в горизонтальні шви арматурних сіток із сталі

ø10 А-І.

    Горизонтальна гідроізоляція влаштовується із  2-х шарів ____________              

 ( суміші  CERESІT    CR  65  , цементно-піщаного розчину складу 1:2), вертикальна –

________( бітумополімерною групою   CERESІT    ВТ ,  сумішшю  CERESІT CR  65,  обмазкою гарячим бітумом за 2рази)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 По периметру будівлі влаштовують вимощення шириною ____ м (0,7-1,5),із _____

(бетону кл. В20, асфальтобетону) з ухилом ______ %.

      Склад вимощення:  1. _________________1.Бетон кл. В 20-30мм;

                                                                              1.Асфальтобетон-20-30 -30мм;

                                        2._________________2.Щебінь- 150 мм;

                                        3._________________3.Ущільнений грунт

                      Варіант при пальових  фундаментах.

        Фундаменти пальові складаються із паль та ростверків. Палі    _______(забивні, набивні) __________(збірні залізобетонні, монолітні) ,______(палі-стійки, висячі), _______( прямокутного, круглого,квадратного) січення довжиною ______( 3,0-12,0)м

марки ________ по ГОСТ   19804.1-79.

           Ростверк  _________(збірний залізобетонний, монолітний)  шириною під внутрішні стіни_________мм, під зовнішні  -_________мм.         

           Фундаментні блоки марки ____________ по серії___________ .Укладка фундаментних блоків здійснюється на цементно-піщаному розчині М50 із перев’язкою швів.

         Горизонтальна гідроізоляція влаштовується із  2-х шарів ____________                ( суміші  CERESІT    CR  65  , цементно-піщаного розчину складу 1:2), вертикальна –

________( бітумополімерною групою   CERESІT    ВТ ,  сумішшю  CERESІT CR  65,  обмазкою гарячим бітумом за 2рази)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     По периметру будівлі влаштовують вимощення шириною ____ м (0,7-1,5),із _____

(бетону кл. В20, асфальтобетону) з ухилом ______ %.

      Склад вимощення:  1. _________________1.Бетон кл. В 20-30мм;

                                                                              1.Асфальтобетон-20-30 -30мм;

                                        2._________________2.Щебінь- 150 мм;

                                        3._________________3.Ущільнений грунт

1.4.2 Стіни

         Будівля з __________(повздовжніми, поперечними ) несучими стінами.Зовнішні та внутрішні стіни виконані із звичайної глиняної цегли.

Марка

Поверхи

1

2

3

4

5

Розчин

50

50

50

25

25

Цегла

100

75

75

75

75

         По структурі стіни________(однорідні, багатошарові)__________(суцільної кладки, з ефективним утеплювачем).

        Прив’язка стін до координаційних вісей   __________(однобічна, двобічна, центральна).

        Система перев’язки швів ________(однорядна,багаторядна).Товщина зовнішніх стін_______ (380;510;640)мм,  внутрішніх –(380;510;640) мм.

       Товщина горизонтальних швів 12 мм, вертикальних 10 мм. Шви на внутрішній поверхні заповнюються впустошовку, на зовнішній поверхні обробляються у вигляді жолобка.

         Перемички над віконними і дверними прорізами брускові по серії 1.138-10.

                         Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни

 6.060101. 000.01

Лист

1.4.3.Перекриття. Покриття.

Міжповерхові перекриття із збірних залізобетонних попередньо напружених панелей з круглими порожнинами по серії_____________марок____________ розмірами _________.

       Плити перекриття укладаються на стіни на цементно-піщаному розчині М50.Величина опирання на зовнішні стіни ________мм, на внутрішні стіни_______мм. Шви між плитами перекриття ретельно заповнюються  цементно-піщаним  розчином М100.

       Для забезпечення просторової жорсткості будівлі по зовнішніх стінах плити анкеруються «Г» -подібними анкерами, один кінець якого закладується в шов між кладкою , другий приварюється до монтажної петлі. По внутрішніх стінах плити зв’язуються між собою анкерами, які приварюються до монтажних петель та покриваються антикорозійним  покриттям із цементно-піщаного розчину товщиною 30 мм. Монтажні петлі після анкерування відігнути.

           Кінці порожнин панелей заповнюються легким бетоном.

       Покриття із збірних залізобетонних попередньо напружених ребристих плит по серії __________ марок___________ довжиною________мм, шириною_______мм,

         Плити перекриття укладаються  на стіни на цементно-піщаному розчині М50. Шви між плитами перекриття ретельно заповнюються  цементно-піщаним  розчином М200.

Величина опирання на зовнішні стіни ________мм, на внутрішні стіни_______мм.

Анкерування плит покриття здійснюється скрутками із дроту.Анкерування проводиться  через один шов. Монтажні петлі після анкерування відігнути.

        Анкери захистити від  корозії шляхом оцинкування і покриття цементно-піщаним  розчином М 100.

                                  1.4.4   Перегородки     

Варіант перегородок із цегли                                                       

    Перегородки  із звичайної глиняної цегли пластичного пресування  М 75 на цементно-піщаному розчині марки 25.

      Товщина міжкімнатних перегородок 120 мм.,  санвузлів, кухонь-65 мм.   Перегородки армуються полосовою сталлю січенням 1,5х25 мм , яка укладається в горизонтальні шви через кожні шість рядів кладки. Кінці арматури зв’язують із зовнішньою стіною відгибами .

        Шви виконуються впустошовку.Товщина горизонтальних швів 12 мм, вертикальних-10 мм.

 6.060101. 000.01

Лист

Варіант гіпсобетонних перегородок

Перегородки прокатні гіпсобетонні панелі  із гіпсобетону класу   В 3,5  щільністю γ= 1200кг/м³ .

Товщина міжкімнатних перегородок  80 мм, міжквартирних 220мм.

      Панелі перегородок установляються  по верху прокладок із толю на  залізобетонні плити перекриття з підкладенням  дерев’яних клинків для рихтування по висоті.

            По верху панелі кріпляться в трьох точках сталевими скобами з привареними анкерами,  які заводяться в шов між плитами перекриття, до стін кріплення здійснюється ________( скобами, йоршами) по висоті в двох місцях.

     Зазори в місцях примикання перегородок до стін та стелі ретельно заповнюють __________(монтажною піною, повстю, змоченою в гіпсовому розчині).

1.4.5.  Дах і покрівля.

                                (Варіант даху із приставних крокв)

Дах із приставних крокв,__________(односхилий, двосхилий, багатосхилий) з холодним прохідним горищем.

Конструктивна схема даху ________(симетрична, несиметрична)  з _____(однією,двома )опорами.

Кроквяна система виконана із бруса і складається із слідуючих елементів:

·  Крокв ________(80х130(h); 50 х 120(h);  з кроком _____мм;

·  Мауерлату _______(100х100);

·  Лежня ____________(100х100);

·  Стояків ___________(100х100);

·  Підкосів ___________(100х100);

·  Кобилок ____________(40х130 (h)  ;

·  Затяжок _____________(50х150);

·  Розкосів ____________(100х100);

·  Накладок ___________(25х150);

·  Підшивних дошок ____(50х150).

·  Лат _________________(50х50).

З’єднання елементів здійснюється за допомогою_________( врубок, болтів, скоб, цвяхів).

Кінці крокв через одну кріплять дротом 2хØ4 до костиля забитого в кладку.

Місця з’єднання дерев’яних конструкцій із цегляною кладкою огортаються толем.

Провітрювання горища і вихід на покрівлю здійснюється через слухові вікна.

Покрівля виконана із _________(наплавляємого матеріалу – ондуліну , металочерериці-АРСЕНАЛ,КАМІ,TERRA-PLE , ETERNІTу,бітумної черепиці-КАТЕПАЛ,ТЕГОДА КАНАДЕЗЕ).

По периметру будівлі влаштовуються металева огорожа покрівлі  висотою 600мм.

Водовідвід ______________(зовнішній організований   через систему водовідведення PLASTMO : настінні водостічні жолоби, лійки, труби, які закріплюють до стіни за допомогою костилів) , _________ (зовнішній неорганізований із відведенням води безпосередньо  зі звису даху .

(Варіант дахів нарізної конструкції)

Дах нарізної конструкції з_________(прохідним, напівпрохідним)_____ ______

 утепленим, неутепленим) горищем. Утеплення із_____________ (мінераловатних плит-ІЗОВЕР, РОКВУЛ,плитного , прошивного базальтового тонкого штапельного волокна, піноізолу,пінобетону).Плитний утеплювач укладається по шару ___________(оклеєчної, обмазочної пароізоляції.

Водовідвід  внутрішній організований через водоприймальні лійки.

В місцях примикання покрівлі до водоприймальних лійок, влаштовуються три  додаткових шарів руберойду, які прижимаються кришкою-ковпаком, взподовж  парапету, взподовж єндови- два додаткових шарів руберойду шириною під ковром 200 та 300 мм, над ковром-800 та 1000 мм.

1.4.6.  Сходи.

Сходи __________( одномаршові,двохмаршові), внутрішні, залізобетонні з великорозмірних елементів по серії 1.151.1-6 вип.1 марок___________, розташовані в ізольованих сходових клітках.

          Складаються з поверхових та міжповерхових площадок по серії 1.252.1-4, вип. І, марок ___________.

          Ухил сходових маршів ________(1:1,5, 1:2).

          Підмурковий марш складається  з окремих  залізобетонних східців по серії_______ марки_________, котрі укладаються на цегляні стіни на цементному розчині М 25 .

1.4.7.  Вікна і двері.

Вікна _________(дерев’яні,металопластикові із профілю  TROGAL) ____________(  одностулкові, двохстулкові) з кватирками по ________( ГОСТ, серії) __________ марок________. Відкривання вікон у середину приміщення.

          Заскління подвійне_________( звичайним склом товщиною 3 мм, склопакети товщиною  24мм,34 мм).

! При дерев’яних віконних блоках Віконна коробка по контуру обгортається толем і кріпиться цвяхами до чотирьох дерев’яних пробок, закладених в цегляну кладку. Шви між віконною коробкою та кладкою заповнюються монтажною піною.

! При металоплатикових віконних блоках       Віконний блок установлюється прорізи .Шви між блоком  та кладкою заповнюються монтажною піною. Профілі від дощу захищаються із зовнішьої сторони  наплавом в 8 мм.Герметизація заскління забезпечується штапиками з коеструдованими впресованими ущільнювачами.

     З внутрішньої сторони  влаштовуються  з невеликим ухилом в сторону приміщення дерев’яні підвіконні дошки серії 1.136.5-16 ч.1,2 марок _______________.

із зовнішньої сторони  водозлив із оцинкованої покрівельної сталі.

    Зовнішні двері парадні і тамбурні  __________( дерев’яні, металопластикові) марок   ____________.

          Внутрішні двері по ГОСТ 6629-74 слідуючих марок:

-  вхідні двері марки ДГ 21-10 одностулкові,

-  двері в кухню засклені, одностулкові марки ДГ 21-8,

-  двері в санвузли глухі, одностулкові марки ДГ 21-7

-  двері в загальну кімнату  двостулкові, засклені марки ДГ 21-13

Дерев’яні коробки по периметру обгортаються толем і прибиваються до 4 дерев’яних пробок, закладених в цегляну кладку. Шви заповнюються монтажною піною і  закриваються  наличниками.

      Балконні двері по серії 1.136.5-16 марки БС 22-7,5.

1.4.8. Підлоги. Експлікація підлог.

В житлових кімнатах, кухні – підлоги лінолеумні. В санвузлах із керамічної плитки. Плінтус в житлових кімнатах з пластику,  в санвузлах керамічні плінтуси.

          В санвузлах рівень підлоги нижче від рівня підлоги квартири на 20мм.

Назва підлоги

Тип

під-

логи

Схема підлоги

Елементи підлоги та іх

товщина

Площа

Підлоги

м2

Сходинкова клітка

1

1.Керамічна плитка -20мм

2.Цементна стяжка -25мм

3.Сходинкова плита  - 300мм

Житлові

кімнати,

коридо-ри,кухні

2

1.Леноліум з теплозвукоізоля-ційним шаром                       -6мм

2.Прошарок із швидкотужавіючої мастики                                  -2мм

3.Розчин самовирівнюючийся «Cerezit» CN72                       -5vм

4.Цементно-піщаний розчин М150                                     -30мм

5.Підстилаючий шар – бетон кл.В12,5                                -80мм

3.Збірна залізобетонна плита покриття                             -220мм

Тамбу-  ри,ванні

кімнати

туалети

3

1.Керамічна плитка – 20мм

2.Цементна стяжка – 25 мм

3.Гідроізоляція-шар толю на мастиці – 5 мм

4.Мін.плита v=600 кг/м3-30

5.З/б плита перекриття.

1.4.9 Інші конструкції

          Перед входом в будівлю передбачений ганок, який влаштовується  із монолітного залізобетону класу В 15.Для витирання ніг  перед входом в будівлю передбачені металеві грати РМ по серії 1.100.2-5.

          Перед зовнішнім входом в будівлю  запроектований піддашок марки АК-21.10 по серії 1.138.-3

1.5.  Зовнішнє і внутрішнє опорядження.

Зовнішнє опорядження.

       Зовнішня поверхня будівлі облицьована лицевою цеглою  під розшивку.

          На головному фасаді будівлі виконана декоративна кладка з плоским узором.

          Підмурки облицьовані природнім каменем.

          Зовнішні поверхні вікон і дверей, а також  металеві поверхні пофарбовані масляною фарбою за два рази.

             Внутрішнє опорядження.

Назва

приміщення

Стеля

Стіни

Примітка

вид оздоблен

висота

вид оздоблення

Житлові кім-нати, коридор

Підготовка поверхні під покраску.

Поліпшена вапняна штукатурка

2,5

Суха гіпсова штукатурка,

вінілові шпалери

Кухня

2,5

Суха гіпсова штукатурка,

облицювання плиткою

Сан.вузли

2,5

0,7

1,8

Поліпшена штукатурка, вапняна побілка, облицювання плиткою

Сходова

клітка

2,5

2,0

1,5

Поліпшена штукатурка,вапняна побілка,олійне фарбування.

1.6 Інженерно - технічне обладнання.

Водопровід господарчо-питної води, розрахунковий  напір

в основі стояків.

          Гаряче водопостачання – центральне від зовнішньої мережі.

Розрахунковий напір в основі стояків 22 м водяного стовпа..

          Каналізація – господарчо-фекальна в міську мережу.

          Опалення – водяне центральне від зовнішнього джерела; температура води  в теплоносію  103-70 0С.

          Вентиляція природня.

Газопостачання від зовнішньої мережі.

          Електропостачання – ІІ категорії, напруга 220/380 В

          Освітлення лампами  розжарювання.

Улаштування зв’язку – супутникове телебачення, телефонні вводи.

          Обладнання кухонь  і сан. вузлів – газові плити, мийки, ванни, умивальники, унітази.

          Сміттєпровід – не  передбачено, ліфт – _________(не передбачено, передбачено).

1.7 Підрахунок механіко - економічних показників.

Підрахунок ТЕП генплану:

2.  площа  ділянки  Sg= Qg х Bg =

3.  площа забудови  Sз= ( Qб  х Вб ) =

      Sз   =

3. площа майданчиків  Sм = S Sм

          Sм  =    

    4. площа озеленення  Sоз = Sg –Sз - Sм-Sтп

          Sоз =

      5. площа твердого покриття        S Sт.п.

           S Sт.п. =

     6.відсоток озеленення  % оз = Sоз: Sg х 100

     % оз=

7.  відсоток забудови  %заб =  Sз: Sg х 100

%заб =

1.7.2.  Підрахунок ТЕП будівлі:

1.  житлова площа

Sжит. = n (Sжит.1+ Sжит.2 )

Sжит. =

          2. площа загальна 

              Sзаг. =  n (Sжит.1 + Sg1 + Sжит.2 +  Sg2 )

         Sзаг. =.

1.8.Специфікації

1.8.1. Специфікація бетонних, залізобетонних, металевих конструкцій.

Марка,

позиція

Позначення

Найменування

К-ть

Маса

(кг)

Прим.

Vбетону

Фундаменти

1

ГОСТ 19804.1-79*

2

ГОСТ 13579-78

3

4

5

6

7

Перекриття, покриття

8

1.141.-І вип. 60, 63

9

10

1.137-1-9 вип.1

Плити підвіконні

11

1.136.1-13 вип.1

12

Піддашок

13

1.238-1

Сходинкові площадки

14

1.252.1-4 вип.1

Сходинковий марш

15

1.151.1-6, вип.1

Накладні проступні

16

1.155- 1

Огорожа маршу

17

1.100.2-5 вип.1

Огорожа балкону

18

1.100.2-5 вип.1

Огорожа покрівлі

19

Серія 1.100.2-5 в. 1

Решітка для витирання ніг

20

Серія 1.100.2-5 в. 1

1.8.2. Специфікація елементів заповнення прорізів

Марка

позиція

Позначення

Найменування

Кількість по поверхам

всього

Маса      кг

прим

    1                     

    2                    

    3               

   4

Вікна

ВК-1

     ГОСТ                  11214-84

ВК-2

     ГОСТ                  11214-84

 Двері

1

     ГОСТ     6629-74

2

     ГОСТ     6629-74

3

     ГОСТ     6629-74

4

     ГОСТ     6629-74

5

Серія 1.136.5-23 вип.2

6

     ГОСТ     6629-74

1.8.3. Специфікація перемичок

Пози

ція

Позначення

Найменування

Кількість  на поверх

Всього

Маса      кг

Прим

   1                        

  2                        

3                    

  4  

1

1.038-10.1-1.в.1

2

1.038-10.1-1.в.1

3

1.038-10.1-1.в.1

4

1.038-10.1-1.в.1

5

1.038-10.1-1.в.1

6

1.038-10.1-1.в.1

7

1.038-10.1-1.в.1

8

1.038-10.1-1.в.1

9

1.038-10.1-1.в.1

10

1.038-10.1-1.в.1

1.8.4. Відомість перемичок.

Марка

позиція

Перетин

ПР-1

ПР-2

ПР-3

ПР-4

ПР-5

ПР-6

Список використаних джерел.

1.  И.А. Шерешевский “Конструювання громадських будівель”. Учбовий посібник для технікумів, 1981

2.  СНиП 201.01-82. Будівельна кліматологія та геофізика.

3.  Загальносоюзний будівельний каталог типових конструкцій і виробів для всіх видів будівництва м. Суми, 1982

4.  Прайси сучасних будівельних матеріалів.

5.  П.Г.Буга “Громадські, сільськогосподарські та промислові будівництва”.

6.  Методичні вказівки до курсового проекту.

7.  СНиП II – 3 – 79** Будівельні норми та правила.

8.  Н.Л. Рускевич “Довідник по інженерно-будівельному кресленню”.

1

 6.060101. 000.01

Лист