Проектування 18-ти квартирного житлового будинку в м. Суми (Вихідні дані і завдання на дипломне проектування)

Страницы работы

Содержание работы

  Українська державна будівельна корпорація

Сумський будівельний коледж

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора з

навчальної роботи

________Мукосєєва М.А.

“___”___________200__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.092110 “БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД”

Студент               Хряпін Михайло Володимирович                       гр.      БС-1

Дипломний проект на тему:______18-ти квартирний житловий будинок

Завдання видане  01.12.2008  р.

                                                                                    Строк здачі  20.02. 2009 р.

СКЛАД ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ:

1.   Архітектурно-будівельний розділ.

2.  Розрахунково – конструктивний розділ.

3.  Організаційно-технологічний розділ.

4.  Економічний розділ.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

 Район будівництва (реконструкції      М.Суми

 Характеристика об’єкту:

Довжина – ____19,88м____________________________________________________________

Ширина –_____14,70м___________________________________________________________

Висота – _______20,8м_________________________________________________________

Фундаменти – ___польові______________________________________

Стіни - _______цегляні___________________________________________________________

Перекриття - __збірні залізобетонні пустотні плити _____________________________

Дах.покриття - ____________________________________________________________

Покрівля - _____ металочерепиця________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  Тривалість будівництва прийняти згідно СНиП 1.04.03.85

  Початок будівництва__14  березня     2011р__________________________

  Додаткові дані (ґрунтові умови, наявність ґрунтових вод) _грунто-рослинний шар 0,3 м_ ___грунтові води відсутні________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

1 АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ (формат А-1)

1.1  Схема генерального плану ділянки М 1:500 або 1:1000 із зображенням рози вітрів.

1.2  Плани будівлі М 1:100, 1:200.

1.3  Фасади будівлі М 1:100, 1:200.

1.4  Схема розташування елементів фундаментів М 1:100, 1:200; перетин фундаментів  М1:25, 1:50.

1.5  Поперечний розріз М 1:50, 1:100.

1.6  Поздовжній розріз М 1:100 ( для промислових будівель).

1.7  Схема розташування  елементів перекриття, покриття, крок  в М 1:100, 1:200, 1:400

1.8  План покрівлі М 1:200, 1:400.

1.9   Конструктивні вузли М 1:10, 1:20.

        Деталь гребеня по осі ;

        Деталь звису покрівлі;

         Деталь кріплення стінок і розкосів;

         Обпирання сходинкового маршу на площадку; 

2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ (формат А-1)

2.1Розрахунок______Розрахунок плити чердачного перекриття 6х1,5 м ;

Розрахунок стіни підвала по вісі ,,Г’’

2.2  Розрахункова схема конструкції.

2.3  Складальні креслення: види, розрізи  М 1:10, 1:20, 1:50.

2.4  Робочі креслення арматурних і закладних виробів М1:5, 1: 10.

2.5  Таблиці: специфікація, відомість витрат сталі, технічна характеристика.

3  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ (формат А-1)

3.1 Технологічна карта: _______на влаштування металочерепиці____________________

_______________________________________________________________________________________________

3.1.1  Графік виконання будівельного процесу.

3.1.2  Технологічні схеми виконання робіт.

3.1.3  Схема організації робочого місця.

3.1.4  Відомість матеріально-технічних ресурсів.

3.1.5  Техніко-економічні показники.

3.1.6  Відомість потреби в матеріалах.

3.1.7  Склад бригади.

3.1.8  Допустимі відхилення.

3.2  Календарний план виконання робіт.

3.2.1  Графік виконання робіт.

3.2.2  Графіки: руху робітників, роботи машин та механізмів, постачання та витрат матеріалів.

3.2.3  Техніко-економічні показники.

3.3  Будгенплан.

3.3.1  Схема буд генплану.

3.3.2  Розріз буд генплану.

3.3.3  Схеми стропування будівельних конструкцій.

3.3.4  Схеми складування будівельних конструкцій і матеріалів.

3.3.5  Експлікація тимчасових будівель, складських приміщень та майданчиків.

3.3.6  Умовні позначення буд генплану.

3.3.7  Техніко-економічні показники.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Завдання на дипломне проектування.

Зміст.

Похожие материалы

Информация о работе