Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 26

          Завершується даний розділ бізнес-плану оцінкою можливих витрат виробництва та її динамікою на перспективу. При цьому слід виділити витрати, пов’язані з утилізацією відходів та охороною навколишнього середовища.

          7. Успіх діяльності підприємства значною мірою визначається її організацією. У розділі бізнес-плану “Організаційним план” подається організаційна схема підприємства, в якої має бути чітко видно: хто і чим займатиметься, як взаємодіятимусь усі служби і як передбачається контролювати та координати їх діяльності.

          Відправним моментом цього плану є кваліфікаційні вимоги: якого профілю, з якою освітою та досвідом потрібні підприємству спеціалісти. Якою повинна бути їх заробітна плата для успішного ведення справ. Як збирається підприємець залучити таких спеціалістів для постійної роботи або як сумісників. Чи є можливість скористатися послугами будь-якої організації по найму професіоналів такого роду.

          Якщо частину персоналу вже найнято, підприємець повинен дати короткі біографічні довідки про своїх працівників, акцентуючи увагу на наявній кваліфікації, попередньому досвіду роботи та його корисності для даного підприємства.

          У цьому розділі зумовлюються також питання оплати праці керівного складу та його стимулювання.

          8. Форма, у якій передбачається вести справи, відбита у розділі бізнес-плану “Юридичний план”. Практично йдеться про форму власності та правовий статус організації: приватна власність, кооператив, державна власність, СП та ін. Кожна з цих форм має свої особливості, свої плюси і мінуси, які також можуть вплинути на успіх вашого плану.

          Конкретне наповнення розділу “Юридичний план” відповідно залежить від обраної форми організації. Одна річ, якщо підприємство державне і підприємці слід роз’яснити систему вашої підпорядкованості та межі начальницького втручання у господарську діяльність. Та інше – якщо підприємець збирається створити акціонерне товариство і йому необхідно пояснити майбутній розподіл акціонерного капіталу між потенційними акціонерами.

          Повсякденна діяльність підприємців пов’язана з певним рівнем ризиків, асортимент яких досить широкий: від пожеж до страйків, змін у налоговому регулюванні та коливань валютних курсів. Ймовірність кожного типу ризику рівна, так як і сума збитків, які вони можуть викликати. Від підприємця у бізнес-плані вимагається хоч би орієнтовано відповісти, які ризики найбільш ймовірні, у що вони можуть обійтися, та дати відповідь на питання, як зменшити втрати. Ця відповідь повинна складатися з двох частин: у першій наводяться організаційні заходи профілактики ризиків, а у другій – своя програма страхування від них.

          Тут зазначаються типи страхових полісів та суми, на які їх планується придбати. На жаль, у нашій країні система комерційного страхування ще не відпрацьована.

          10. Узагальнює матеріали попередніх розділів бізнес-плану і подає їх у вартісному виразі, готує фінансовий план, у якому підготовлюються відразу кілька документів, а саме:

          прогноз обсягів реалізації; баланс грошових витрат і надходжень; таблиця прибутків і витрат; зведений баланс активів і пасивів підприємства; графік досягнення беззбитковості.

          Цей перелік стандартний для світової практики, яка спирається на систему бухгалтерського обліку, і у основі якої лежать стандарти євробухобліку, відмінні від наших. Підготовка до переходу на стандарти  євробухобліку у ашій країні вже розпочалася.

          Прогноз обсягів реалізації покликаний дати уявлення про ту частину ринку, яку підприємець планує завоювати свою продукцію. Звичайно прийнято складати такий прогноз на три роки наперед, причому для першого року дані наводяться помісячно, для другого – поквартально, а третій рік подається загальною сумою продаж за 12 місяців.