Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 25

          Для вітчизняного підприємця складання цього розділу плану вкрай ускладнюється тим, що дуже важко знайти вірогідні дослідження ринку.

4. Наступний розділ бізнес-плану присвячений конкуренції. Тут   підприємець має викласти все, що знає про конкуренцію на цьому ринку, куди надходитиме його продукція, і відповісти на такі запитання:

                    хто є найбільшим виробником аналогічних товарів;

                    як йдуть у них справи: з обсягами продажу, з прибутками, з впровадженням нових моделей, з технічним сервісом /якщо йдеться про машини та обладнання/. Чи багато уваги та коштів вони приділяють рекламі своїх виробів;

                    що являє собою їх продукція; основні характеристики, рівень якості, дизайн, думка покупців;

                    який рівень цін на продукцію конкурентів, яка, хоч би в загальних рисах, їх політика цін?

          Оцінювати своїх конкурентів слід тверезо, вказуючи на прогалини у їх стратегії або якісні характеристики, які відкривають для підприємця реальний шанс добитися успіху.

          Після завершення двох попередніх розділів готується надзвичайно важливий документ для внутрішнього користування  - план маркетингу.

          До основних елементів цього плану належать:

                    схема поширення товару;

                    ціноутворення;

                    реклама;

                    методи стимулювання продажу;

                    організація після продажного обслуговування клієнтів /для технічних товарів/.

          5. Формування громадської думки про своє підприємство та товари.

          Тут на 3-4 аркушах слід викласти основне: як продаватиметься товар – через власні фірменні магазини або оптові торговельні організації; як визначатиметься ціна на свої товари і який рівень рентабельності на вкладені кошти планується отримати; як організовуватиметься реклама і скільки приблизно коштів на це виділяється; як досягатиметься постійне зростання обсягів в продажу – за рахунок розширення району збуту чи пошуку нових форм залучення покупців; як організовуватиметься служба сервісу і скільки на це знадобиться коштів; як підприємство добуватиметься доброї репутації в очах громадськості.

          Якщо бізнес-план передбачає реалізацію товарів за кордоном, то у даному розділі бажано навести відомості про оцінку патентознавцями патентної частоти цих товарів у країнах, де передбачається їх продаж.

          6. Найскладніший розділ бізнес-плану – “План виробництва”, у якому слід обґрунтувати кількість товарів, що виготовляються у встановлені строки і з необхідною якістю. /За умов нестабільності господарських зв’язків та ненадійності постачальників це зробити важко./

          У цьому розділі даються відповіді та такі запитання:

                    де виготовлятимуться товари – на діючому чи новостворюваному підприємстві;

                    які виробничі потужності необхідні для цього і як вони зростатимуть з року в рік;

                    де і в кого, на яких умовах закуповуватиметься сировина та комплектуючі, яка репутація цих постачальників і чи є вже досвід роботи з ними;

                    чи передбачається виробнича кооперація та з ким;

                    чи можливе лімітування обсягів виробництва або постановок ресурсів;

                    яке обладнання знадобиться та де планується його придбати; чи можливі при цьому проблеми і якого роду?

          Дані цього розділу бажано наводити у перспективі на 2-3 роки наперед, а для великих підприємств і на 4-5 років.

          Дуже корисним елементом тут може стати схема виробничих потоків на підприємстві. На цій схемі повинно бути наочно показано, звідки і як надходитимуть на підприємство всі види сировини та комплектуючих виробів, у яких цінах і як вони перероблятимуться у продукцію, як і куди ця продукція поставлятиметься з підприємства.

          На цій схемі також обов’язково повинні знайти місце і процеси контролю якості. У тексті необхідно повідомити, на яких стадіях та якими методами проводитиметься контроль якості та яким стандартами при цьому керуватиметься підприємство.