Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 24

          Строки складання планів звичайно жорсткі, тому дотримання планової дисципліни на практиці має велике значення. Роботу по складанню планів дуже трудомістка, вона потребує постійної раціоналізації документообігу та форм документації, а також застосування обчислювальної техніки і автоматики.

          Контроль за виконання плану здійснюється шляхом систематичного повсякденного обліку результатів, для чого періодичного ведеться поточна звітність: річна, квартальна, місячна за всіма показниками плану. Відхилення від планових показників має бути предметом уваги керівництва підприємства.

16.4. Структура та зміст бізнес-плану

          Перехід до ринкової економіки вимагає заміни традиційного плану економічного і соціального розвитку підприємства бізнес-планом.

1. План-бізнес починається з резюме, яке готується наприкінці роботи, коли завершені всі розділу плану. Обсяг резюме не повинен перевищувати чотирьох друкованих на машинці сторінок. Воно має бути простим і лаконічно викладеним, з мінімумом спеціальних термінів.

Максимальна увага має бути приділена роз’ясненню того, що, власне кажучи, збирається зробити підприємець, завдяки чому і чим саме його майбутній продукт відрізняється від продукції конкурентів і чому покупці бажатимуть саме цей продукт.

Остання сторінка резюме повинна присвячуватися основним фінансовим результатам, яких очікують від проекту в майбутньому. Тут наводяться відомості про прогнозні обсяги продажу у найближчі роки, виручку від продажу, витрати на виробництво, валовий прибуток і рівень прибутковості вкладень у справу і, нарешті, строк, протягом якого підприємець може гарантувати повернення тих коштів, які позичає /якщо він вирішив скористатися банківським кредитом/.

Основна частина бізнес-плану починається з розділу, у якому описується той продукт, або та послуга, які підприємець планує запропонувати майбутнім покупцям і заради виробництва яких задумується весь проект.

Цей розділ має бути гранично чітким та містити відповіді на такі запитання:

          які потреби покликані задовольнити продукт або послуга підприємця;

що у них особливого і чому споживачі відрізнятимуть їх від товарів /послуг/ конкурентів та віддаватимуть їм перевагу;

яками патентами або авторськими свідоцтвами захищені особливості продукту чи технології, що пропонуються?

          Дуже важливим моментом, який часто забувають наші ділові люди, є наочне зображення товару чи виробу, який пропонується і отриманий за допомогою нової технології.

          У цьому розділі бізнес-плану має бути дана приблизна оцінка тієї ціни, за якою можна продавати пропонований товар, а також тих витрат, яких потребуватиме його виробництво. Звідси випливатиме і приблизна величина прибутку, який даватиме кожна одиниця товару.

          Дуже важливо чітко охарактеризувати основні якості товару, що пропонується, переваги його дизайну і навіть особливості упаковки, у якій він продаватиметься.

          Тут же описується і організація сервісу товару, який пропонується, якщо це технічний виріб.

3.  Найважливіша частина бізнес-плану – оцінка ринку збуту. Типовий процес досліджень ринку складається з чотирьох етапів: визначення типу даних, які потрібні підприємцеві; їх пошук; аналіз; реалізація заходів, що дозволяють використати ці дані на користь підприємству.

І серед перших відомостей, потрібних підприємцеві, - хто купуватиме у нього товари.

          А якщо  вже він спроможний приблизно визначити і ту ціну, за якою покупці стійко купуватимуть продукцію, не звертаючи уваги на пропозиції конкурентів або не відмовляючись від купівлі такої продукції взагалі, то можна стверджувати, що програму-максимум у галузі дослідження ринку виконано.

          Природно, при цьому підприємець  збирає інформацію й про своїх можливих  конкурентів: їх товари, якість продукції, приблизні ціни та умови продажу. І це також повинно бути відбито у бізнес-плані, щоб інвестор міг оцінити повноту уявлень підприємця про ринкову кон’юнктуру та відповідно – продуманість проекту.