Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 2

          Показником оцінки хронометражу є фактичний коефіцієнт стійкості, який визначається відношенням максимальної тривалості елемента у даному хроноряді до мінімальної. Фактичний коефіцієнт стійкості порівнюється з нормативним. Якщо він менший або дорівнює нормативному, хроноряд вважається стійким, а саме спостереження - якісним.

          Далі визначається середня тривалість виконання кожного елемента операції та час операції /або прийому/ загалом.

          Фотохронометраж – це комбінований вид вивчення витрат робочого часу, при якому вивчаються не лише тривалість окремих елементів операції, а й інші категорії витрат: підготовчо-заключний час, час обслуговування робочого місця, перерви у роботі.

          При фотохронометруванні витрати на елементи оперативного часу, а також на окремі елементи підготовчо-заключного часу та часу на обслуговування робочого місця вивчаються за допомогою хронометражу, а все інше – фотографуванням.

          Вивчення витрат робочого часу дозволяє отримати необхідні дані для удосконалення організації праці та встановлення норм трудових витрат, виявити резерви підвищення продуктивності праці і кращого використання обладнання.

14.3. Норми та нормативні матеріали для нормування праці

          При нормуванні праці використовують такі види норм: норма часу, норма часу обслуговування норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, нормоване завдання, норма керованості.

          Норма часу – кількість робочого часу, необхідна для виготовлення одиниці продукції або виконання обсягу роботи за певних організаційно-технічних умов. Вона використовується тоді, коли протягом робочої зміни виконуються різні операції /роботи/, широко застосовується у механічних цехах за умов дрібносерійного та одиничного виробництва, коли, наприклад, токар протягом робочої зміни обробляє різні деталі

          Норма часу обслуговування є різновидом норми часу. Це час, встановлений для обслуговування одиниці обладнання, виробничих площ та інших виробничих одиниць за певних організаційно-технічних умов. Норма виробітку застосовується тоді, коли протягом зміни виконується одна й та робота /операція/, та визначається як частка від поділу фонду робочого часу на норму часу.

          Норма обслуговування – кількість виробничих об’єктів /одиниць обладнання, робочих місць, об’єктів і т.д./, як працівник чи група працівників, зокрема бригада, відповідної кваліфікації повинні обслужити протягом одиниці робочого часу за певних організаційно технічних умов. Норма обслуговування застосовується найчастіше при нормуванні праці робітників, зайнятих обслуговуванням автоматизованих та апаратурних виробничих процесів, а також праці допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням робочих місць, ремонтом обладнання та ін.

          Наприклад, нормою обслуговування робітників, зайнятих прибиранням виробничих приміщень, є встановлена кількість квадратних метрів площі, яка прибирається.

          Норма обслуговування обслуговується на основі норми часу на обслуговування одиниці обладнання, робочого місця і т.д. та визначається як частка відподілу фонду робочого часу та норму часу на обслуговування одиниці обладнання /робочого місця/.

          Норма чисельності – встановлена кількість працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. Наприклад, чисельність комірників та транспортних робітників у дрібносерійному виробництві.

          Нормове завдання – встановлений обсяг роботи, який працівник чи група працівників, зокрема бригада повинні виконати за певний період за конкретних організаційно-технічних умов.

          Норма керованості – встановлене число працівників, якими має керувати один керівник.

          Норми праці встановлюються на окрему операцію /операційна норма/ і взаємопов’язану групу операцій, завершений комплекс робіт /укрупнена норма/. Ступінь диференціації норм визначається типом та ма/ і взаємопов’язану групу операцій, завершений комплекс робіт /укрупнена норма/. Ступінь диференціації норм визначається типом та ма/ і взаємопов’язану групу операцій, завершений комплекс робіт та масштабом виробництва, особливостями виготовлюваної продукції, формами організації праці.