Організація і стимулювання праці робітників підприємства. Планування економічного і соціального розвитку підприємства (Глави 15-16 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 19

          На сьогодні основною формулою перспективного планування на багатьох підприємствах залишається п’ятирічний план з розбивкою за роками. У ньому містяться заходи щодо розширення та реконструкції цехів і самого підприємства, переведення їх на вищий організаційно-технічний рівень. Велика роль у перспективних планах відводиться питанням технічної підготовки виробництва нових видів продукції, нових технологічних процесів та їх освоєння.

          Поточне планування – планування економічного і соціального розвитку підприємства на наступний рік. У поточних планах деталізуються, конкретизуються та уточнюються річні завдання п’ятирічного плану відповідно до виконання планів за попередній період і нових виявлених результатів виробництва.

          Як у перспективному, так і у поточному плані всі показники повинні бути забезпечені відповідними організаційно-технічними заходами та обґрунтовані техніко-економічними розрахунками.

          За умов переходу підприємств до ринкових відносин план їх економічного та соціального розвитку розробляється з урахуванням всіх прийнятих на нинішній день указів, постанов і рішень щодо вдосконалення господарського механізму. Розробка показників техпромфінпланів, які визначають ефективність результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, здійснюється з урахуванням досягнення максимальної суми прибутку, що забезпечує соціальний та економічний розвиток підприємства за рахунок власних коштів.

          Як вихідні дані для складання планів підприємств використовують:

                    завдання перспективного плану на даний рік;

                    державні замовлення;

                    контрольні тарифи;

                    господарські договори з підприємствами на виготовлення продукції;

                    господарські договори на поставку сировини, матеріалів, інших ресурсів на рік, що плануються;

                    виявлений попит споживачів та можливий обсяг реалізації продукції;

                    основні напрями розвитку, завдання по створенню, освоєнню та впровадженню нової техніки і технології, винаходи, рацпропозиції та передовий досвід;

                    виявлені можливості і резерви виробництва;

                    економічні нормативи;

                    ліміти;

                    прогресивні норми використання всіх видів ресурсів: матеріальних, фінансових, трудових.

16.2. Зміст і структура плану соціального і економічного розвитку підприємства

          План включає такі розподіли.

1.  Планування виробництва та реалізації продукції.

2.  Виробничі потужності та їх використання.

3.  План технічного розвитку і організації виробництва.

4.  Норми та нормативи.

5.  Планування охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

6.  Планування матеріально-технічного забезпечення.

7.  Планування праці і засобів, що спрямовуються підприємством на споживання.

8.  Планування собівартості продукції, прибутку та рентабельності виробництва.

9.  Фінансові плани.

10.Фонди економічного стимулювання.

11.Соціальний розвиток колективу.

I. Планування виробництва і реалізація продукції – центральний розділ плану підприємства. Його головна мета – забезпечення виконання завдань по поставках продукції /роботам, послугам/ для державних потреб, а також всіх зобов’язань, взятих підприємством.

          Показники плану виробництва і реалізації продукції: обсяг виробництва продукції в натуральному виразі /за розгорнутою номенклатурою/ та за вартістю /у діючих та порівняних цінах/; валютна виручка; обсяг невиробничих товарів народного споживання у роздрібних цінах; обсяг плати послуг населенню. Всі показники /крім валютної виручки та обсягу платних послуг населенню/ відбивають також величину завдань по поставках для державних потреб, виконуваних даним підприємством.

          Показник обсягу продукції використовується для оцінки виконання плану по поставках продукції відповідно до укладених договорів за номенклатурою та асортиментом.