Оперативно-виробниче планування на підприємстві. Основи управління приладобудівним підприємством. Автоматизація управління підіриємством (Глави 17-19 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах)

Страницы работы

Содержание работы

Та правовоий статус організації: приватна власність, кооператив, державна власність, СП та ін. Кожна з цих форм має свої особливості, свої плюси і мінуси, які також можуть вплинути на успіх вашого плану.

Конкретне наповнення розділу “Юридичний план” відповідно залежить від обраної форми організації. Одна річ , якщо підприємство державне і підприємцеві слід роз’яснити систему вашої підпорядкованості та межі начальницького втручання у господарську діяльність. Та інше – якщо підприємець збирається створити акціонерне товариство і йому необхідно пояснити майбутній розподіл акціонерного капіталу між потенційними акціонерами.

Повсякденна діяльність підприємців пов’язана з певним рівнем ризиків, асортимент яких досить щирокий: від пожеж до страйків, змін у налоговому регулюванні та коливань валютних курсів. Ймовірність кожного типу ризику різна, так як і сума збитків, які вони можуть викликати. Від підприємця у бізнес-плані вимагається хоч би орієнтовно відповісти, які ризики найбільш ймовірні, у що вони можуть обійтися, та дати відповідь на питання, як зменшити втрати. Ця відповідь повинна складатися з двох частин: у першій наводяться організаційні заходи профілактики ризиків, а у другій – своя програма страхування від них.

Тут зазначаються типи страхових полісів та суми, на які їх планується придбати. На жаль, у нашій країні система комерційного страхування ще не відпрацьована.

9. Узагальнює матеріали попередніх розділів бізнес-плану і подає їх у вартісному виразі, готує фінансовий план, у якому підготовлюються відразу кілька документів, а саме: прогноз обсягів реалізації; баланс грошових витрат і надходжегь; таблиця прибутків і витрат; зведений баланс активів і пасивів підприємства; графік досягнення беззбитковості.

Цей перелік стандартний для світової практики, яка спирається на систему бухгалтерського обліку, і у основі якої лежать стандарти євробухобліку, відмінні від наших. Підготовка до переходу на стандарти євробухобліку у нашій країні вже розпочалася.

Прогноз обсягів реалізацаії покликаний дати уявлення про ту частину ринку, яку підприємець планує завоювати своєю продукцією. Звичайно прийнято складати такий прогноз на три роки наперед, причому для першого року дані наводяться помісячно, для другого – поквартально, а третій рік подається загальною сумою продаж за 12 місяців.

Баланс грошових витрат і надходжень – документ, що дозволяє оцінити, скільки грошей потрібно вкласти у проект, причому у розбивці за часом, тобто до початку реалізації і вже по ходу справи.

Головне завдання балансу грошових витрат – перевірити синхронність надходження та витрачання грошових коштів, а отже, перевірити майбутню ліквідність підприємства при реалізації даного проекту. А звідси випливає вкрай важлива інформація і для визначення загальної вартості всього проекту. Справді, якщо збут продукції буде пов’язаний з тривалим омертвлінням коштів у розрахунках з покупцями, тобто у дебіторський заборгованості, то для підтримки своєї ліквідності деякий час доведеться робити додаткові “вприскування” грошових коштів, сума яких збільшує потребу в інвестиціях. Проблема з ліквідностю – найсерйозніша причина комерційних невдач підприємців у ринковій економіці.

Формування реального ринкового механізму змусить і банкірів і підприємців набагато серйозніше ставитися до планування грошових потоків і ретельно опрацьовувати баланс грошових прибутків і надходжень, який показує помісячно /для першого року/, поквартально /для другого/ і в цілому за рік /для третього року/ статті і суми вкладення коштів та їх находження від реалізації продукції.

Таблиця прибутків і витрат – документ із досить простою структурою, у який включаються такі показники:

·  прибутки від продажу товарів;

·  витрати виробництва товарів;

·  сумарний прибуток від продажу /ряд.1 – ряд.2/;

·  загальновиробничі витрати /за видами/;

·  чисттий прибуток /ряд.3 – ряд.4/.

Завдання цього документу – розкрити, як формуватиметься і змінюватиметься ваш прибуток /для першого року – помісячно, для другого – поквартально, для третього – у розрахунку на рік/.

Зведений баланс активів і пасивів підприємства рекомендується складати на початок і кінець першого року реалізації проекту. Вважається, що цей документ менш важливий, ніж баланс грошових витрат і надходжень, та незважаючи на це, обійтись без нього у бізнес-плані не можна. Його звичайно дуже ретельно вивчають спеціалісти комерційних банків, щоб оцінити, які суми передбачається вкласти в активи різних типів і за рахунок яких пасивів підприємець збирається фінансувати створення чи придбання цих активів.

Графік досягнення беззбитковості – це схема, що показує вплив на прибуток обсягів виробництва, продажної ціни та собівіартості продукції /у розбивці на умовно-постійні та умовно-змінні витрати/.

Похожие материалы

Информация о работе