Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять), страница 4

·  Зміни у виборчому праві Англії. Реформи 1832, 1867 та 1885 років. Розвиток двопартійної системи. Консервативна і ліберальна партії. Формування лейбористської партії. Діяльність англійських тред-юніонів.

·  Судова реформа 1875 р. Реформа місцевого самоврядування. Акт про парламент 1911 р. Акт про захист держави 1914 р.

·  Створення британської колоніальної імперії. Організація управління колоніями і залежними територіями. Домініони.

·  Джерела права. Загальне право, право справедливості, статутне право, прецедентне право. Право власності, право зобов'я­зань, сімейно-шлюбне і спадкове право. Розвиток трудового законо­давства. Класифікація злочинів і зміни у системі покарань.

Тема 19. Держава і право Сполучених Штатів Америки.               4 години.

·  Причини війни за незалежність англійських колоній в Америці. Типи колоній. Органи самоврядування в колоніях. Судові органи. Джерела права.

·  Характеристика “Декларації незалежності” 1776 р. Утворення штатів. Конституції і декларації штатів. “Статті конфеде­рації” 1781 р.

·  Конституція США 1787 р. Білль про права 1791 р.

·  Виникнення політичних партій. Демократична і республі­канська партії.

·  Громадянська війна та її наслідки. Правове становище негрів після скасування рабства. Політика сегрегації. Реконструкція Півдня. Розвиток місцевих органів самоврядування.

·  Додатки до Конституції США прийняті у 19 - 20 ст.  Діяльність профспілок.  Антитрестівське законодавство.

·  Джерела права США. Особливості американської правової системи. Федеральні суди і суди штатів.

Тема 20. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Франції.    4 години.

·  Передумови революції у Франції. Скликання Генеральних Штатів. Утворення Національних Зборів. "Декларація прав людини і громадянина" 1789 р.

·  Утворення конституційної монархії. Консти­туція 1791 р. Ліквідація монархії і проголошення республіки. Боротьба жирондистів і якобінців. Суть диктатури якобінців. Конституція 1793 р.

·  Переворот 9 термідора і Конституція 1795 р. Утворення Директорії.

·  Консульство і імперія Наполеона. Організація законодав­чої і виконавчої влади імперії. Поліція. Армія. Поразка Наполеона у війні і реставрація монархії Бурбонів. Хартії 1814 р. і 1830 р.

·  Революція 1848 р. і проголошення  Другої республіки. Конституція 1849 р.

·  Державний переворот 1851 р. і утворення Другої імперії. Конституція 1852 р. Франко-пруська війна і падіння Другої імперії.

·  Виникнення Паризької Комуни. Органи влади і соціальне-економічне законодавство Паризької Комуни. Організація суду. Збройні сили.

·  Падіння Паризької Комуни і утворення Третьої респу­бліки. Конституційні закони 1875 р. Політичний режим і державний лад Третьої республіки.

·  Виникнення французької колоніальної системи. Управління колоніями.

·  Джерела права буржуазної Франції та його характерні риси.

·  Цивільний кодекс Наполеона: поняття права власності; рівні­сть перед законом; свобода і обов'язковість договорів; сімейно-шлюбне і спадкове права. Кримінальний кодекс. Кримінально-проце­суальний кодекс. Зміни у цивільному, кримінальному і процесуально­му праві у період Третьої республіки.

Тема 21.   Держава і право буржуазної Німеччини.                               2 години.