Робоча програма курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" (Тематика лекційних занять), страница 3

·  Джерела і система мусульманського права. Зміст і суть релігійного права.

Тема 14. Держава і право феодальної Росії.                                     2 години.

·  Особливості виникнення і розвитку Московського князів­ства.

·  Утворення Московського Великого князівства. Форма правління. Великий князь і Боярська дума. Вотчинно-двірцева система управлі­ння: путі і прикази. Місцеві органи управління. Система кормління.

·  Суспільний лад. Духовенство. Феодали. Посадські люди. Закріпачення селян.

·  “Судебник” 1497 р. Джерела права. Форми земельної власності. Поняття і види злочинів. Система покарань. Судові органи. Існування розшук­ного процесу.

·  Формування московської централізованої держави. Цар. Земські собори. Система приказів. Реформи Івана Грозного. 

·  Земський собор 1648 р. і прийняття “Соборного уложення”.

Тема 15. Феодальна держава і право в країнах Східної і Південно-Східної Європи.

2 години

·  Особливості розвитку феодальних відносин у Візантії. Еволюція суспільного і державного ладу. Реформи Юстиніана. Імператор і центральний державний апарат. Місцеве управління. Суд. Збройні сили. Основні джерела права (Еклога, Землеробський, військовий, морський закони. Номоканони. Прохірон. Хрисовули та ін.). Судовий процес, докази. Падіння Візантійської держави.

·  Болгарія. Феодальна держава. Перше і друге Болгарське царство, їх суспільний лад та державний устрій. Джерела права. “Закон судний людям”.

·  Сербія. Виникнення феодальної держави. Суспільний лад та дер­жавний устрій при Стефані Душані. Джерела права. Законник Стефана Душана, його характеристика та значення.

·  Польща. Виникнення держави та її розвиток. Суспільний лад. Магнати та шляхта. Німецька колонізація. Станово-представницька монархія, її особливості. Кревська унія 1385 р. Державний устрій. Люблінська унія 1569 р. Перехід від дворянської демократії до маг­натської олігархії. Брестська церковна унія 1596 р. Джерела права та їх характеристика.

Тема 16. Феодальна держава і право в країнах Азії і Африки.        2 години.

·  Китай. Особливості соціально-класової структури китайського середньовічного суспільства. Державний лад. Основні риси права.

·  Японія. Особливості розвитку феодальної держави в Японії. Воєнно-олігархічний режим сьогунату. Еволюція державного ладу. Основні риси права.

·  Індія.Станово-класова структура феодальної Індії. Державний лад Делійського султанату і Монгольської Індії. Основні риси права.

·  Африка. Середньовічні держави: Гана, Малі, Сонгаї, міста-держави Хауса. Суспільно-політичний розвиток. Державний лад. Право.

Розділ 1V.

Тема 17. Держава і право Нового часу  (буржуазна держава і право). 2 години.

·  Основні риси буржуазного типу держав. Парламентаризм, конституціоналізм.

·  Характеристика буржуазного права. Формування національних правових систем.

Тема 18. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії у 17-19 ст.ст.

                                                                                                                                   4 години.

·  Передумови, основні етапи та особливості англійської революції. “Петиція про право” 1628 р.

·  “Інструмент управління” 1653 р. Класи і партії в англійській революції.

·  Habeas Corpus Act 1679 р. Юридичне закріплення прав людини.

·  “Славетна революція” 1688 р. “Білль про права” 1689 р. Акт про престолоуспадкування 1701 р.

·  Виникнення і розвиток відповідальності уряду перед парламентом. Прецедент 1742 р. з урядом Уолпола. Розвиток місцевого самоврядування.

·  Зміни в суспільному ладі Англії у 18 ст.