Проект Земельного кодексу України від 24.05.2000 (на заміну раніше поданого)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцерозташуванням, з визначеними щодо неї правами. Межі земельної ділянки фіксуються на планах і виносяться в натуру. Площа земельної ділянки визначається після винесення її меж у натуру (на місцевість). Земельна ділянка включає в себе призначення, дозволене використання і зареєстроване в установленому законом порядку право на земельну ділянку (право власності, користування, в тому числі оренди, а також обмеження, обтяження).

4. Земельна ділянка може бути подільною і неподільною. Подільною визнається земельна ділянка, яка без зміни свого призначення і дозволеного використання може бути поділена на частини, кожна з яких після поділу може утворити самостійну земельну ділянку. Неподільною визнається земельна ділянка, яка за своїм призначенням і дозволеними видами використання не може бути поділена на самостійні земельні ділянки.

5. Земельна частка (пай) -не виділена в натурі частка земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення, що обліковується в умовних (кадастрових) гектарах та має грошове визначення.

Глава 2. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі регулювання земельних відносин

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі регулювання земельних відносин на території Автономної Республіки Крим належать:

а) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель;

б) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління землями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;

в) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в частині, яка стосується території Автономної Республіки Крим;

г) затвердження програм Автономної Республіки Крим з питань використання та охорони земель;

ґ) координація діяльності районних і міських рад у межах Автономної Республіки Крим у галузі регулювання земельних відносин.

Стаття 6. Повноваження обласних і районних рад у галузі регулювання земельних відносин

До повноважень обласних і районних рад у галузі регулювання земельних відносин на території області, району відповідно належать:

а) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

б) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель;

в) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління землями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних, районних рад;

г) погодження загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в частині, яка стосується території області, району;

ґ) затвердження та участь у реалізації місцевих програм використання та охорони земель.

До повноважень районних рад також належить внесення в установленому порядку пропозицій до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних

Похожие материалы

Информация о работе